Tuesday, March 19, 2013

Twee interessante Xanderberichten - 3De Europese crisis en met name de bankencrisis op Cyprus zijn heus geen tegenslagen of toevalligheden.
De satanische Rooms Katholieke Jezuïeten (nu ook met een paus van hun signatuur) zitten overal achter, en de huidige crisis moeten we zien als een geplande chaos.Het doel is om voor een zodanig ernstig wanhoopsgevoel te zorgen onder de burgers van Europa, dat men uiteindelijk een 'sterke man' zal accepteren....de antichrist.

Voor wie van deze wereld is, is dat SLECHT nieuws, maar voor wie van JEZUS is, is dit GOED nieuws, want hun verlossing genaakt (komt naderbij): de opname van de gemeente van Jezus Christus.

Het profetische woord van God komt feilloos in vervulling.

Niet toevallig wordt nu RUSLAND in de crisis betrokken en over Rusland (Magog) staat dit geprofeteerd:


Ezechiël 38,12
Je gaat erheen om te plunderen, te roven en buit binnen te halen, om de puinhopen die weer bewoond worden aan te vallen. Daar woont een volk dat uit vele volken bijeen is gekomen, dat vee en bezit verworven heeft en nu de navel van de wereld bewoont.

Ezechiël 38,13
De mensen uit Seba en Dedan, de handelaars en heersers uit Tarsis zullen tegen je zeggen: ‘Ben je gekomen om te plunderen en te roven? Heb je die hele menigte bijeengebracht om buit binnen te halen? Om goud en zilver weg te graaien, om vee en goederen mee te nemen, om alles te plunderen en te roven?’” 

De Nieuwe Bijbelvertaling


Nu gaat het in deze passages over de toekomstige Ezechiël 38/39-oorlog van Rusland en islamitische bondgenoten tegen Israël, maar zoiets moet wel een voorgeschiedenis hebben, en wat nu op Cyprus (ligt dichtbij Israël en Cyprus deelt het enorme onderzeese gasveld met Israël) gebeurt t.a.v. met name Rusland, is deel van die geplande voorgeschiedenis om de Russen uiteindelijk zo gek te krijgen om te gaan doen wat in die profetieën staat geprofeteerd, want de Jezuïeten kennen de Bijbel ZEER GOED, maar dan vanuit het standpunt van satan, en ze weten dat Rusland een 'zetje' nodig heeft om tot zulk ROOFZUCHTIG gedrag te kunnen komen.

De Russen volgen met argusogen alles wat in het CORRUPTE westen gebeurt, en over niet al te lange tijd meer zullen ze hun conclusie hebben getrokken: "weg met zie corrupte westerse zooi!" (alsof ze zelf niet vreselijke corrupt zijn) en zullen ze het westen aanvallen om het te vernietigen en leeg te plunderen (maar dat zal vooral op Israël gaan neerkomen), omdat ze zich bedrogen voelen door het westen (de VS en de EU), zoals in diverse internationale crises in de afgelopen jaren na 9/11, zoals de crisis op de Balkan in de jaren '90 van de vorige eeuw en de voortdurende crisis in het Midden-Oosten, en zeker m.b.t. hun bondgenoten Syrië en Iran, en 'dan wordt nu ook nog eens HUN geld gejat door dat CRIMINELE stelletje westerlingen!'

Dat roept steeds meer om WRAAK en EIGEN RECHTER SPELEN.

Dat de Russen op die basis precies (gaan) doen wat de duivel en de Jezuíeten willen, ontgaat hun, omdat het Russische leiderschap de Bijbel en het profetische woord niet serieus neemt.

De Jezuïeten doen dat echter wèl.


Boven alles uit is het God(Jezus) die alles zo leidt, want Hij is de auteur van de Bijbel en van ZIJN profetische woord!No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.