Sunday, April 14, 2013

Gaet wech van my Satan

 

BRUTE BIJBELVERKRACHTING!
  
Het is wat met die Bijbelvertalingen, want een hele sterke tekst van de Heer Jezus in Lucas 4:8 is;

En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven:  Gij zult de Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.


Zie HIER vertalingen die deze passage juist weergeven

Zie HIER vertalingen die deze passage ONjuist weergeven

Het is duidelijk dat bepaalde vertalers de duivel helemaal niet weg wilden hebben!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.