Wednesday, April 24, 2013

Satan 'Obama' en de toekomstige wereldregering namens Het Vaticaan

Council on Foreign Relations blij met verdwijnen soevereiniteit EU landen
De Amerikaanse president Barack Obama, geflankeerd door EU presidenten Herman van Rompuy (L) en José Manuel Barroso (R).
Tijdens een recente paneldiscussie van de machtige en beruchte Council on Foreign Relations (CFR) over de G20-landen werd met tevredenheid gekeken naar het stapsgewijs verdwijnen van de soevereiniteit van de EU lidstaten. De EU dient volgens de CFR dan ook als model voor het uiteindelijk hoofddoel: een planetaire wereldregering waarin de meeste grenzen zullen zijn vervaagd of zelfs zijn opgeheven. Achter de schermen wordt de volgende stap inmiddels koortsachtig voorbereid: het economisch en politiek samengaan van Europa en Noord Amerika.

Lees meer...Daar zitten ze dan op bovenstaande foto; drie goddeloze schurken, die namens de Roomse satanskerk bezig zijn om landen hun soevereiniteit af te pakken, geholpen door vele landverraderlijke 'leiders' en 'beleidsmakers' van al die landen die hieraan meedoen, en ook geholpen door de bevolkingen van die landen, die in meerderheid deze ontwikkeling over hun kant laten gaan, zolang er maar geld op hun rekening staat en ze kunnen leven en consumeren, zonder te beseffen dat ze SLAVEN worden gemaakt van SATAN.

Maar voor de gemeente van JEZUS Christus is deze ontwikkeling een zoveelste teken dat de wegname/opname/wegrukking voor de deur staat!

MOST people on earth are SATANISTS!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.

Note: Only a member of this blog may post a comment.