Saturday, May 11, 2013

An offer you CAN('T) refuse - Een aanbod dat je (niet) KAN afslaan

Matteüs 10;34

Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.  

 

Matthew 10,34

Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword. 


Er is een oorlog gaande, en Jezus heeft de duivel de oorlog verklaard, en al zijn volgelingen zijn betrokken bij die GEESTELIJKE oorlog die gaat om elke mensenziel op aarde, die van hunzelf incluis

There's a war going on, and Jesus has declared war on the devil, and all his followers are involved in that SPIRITUAL war, concerning every human soul on earth, including their own

Wat zal je kiezen?

What will you choose?

Hemel?


 


Heaven?


of hel?

or hell?

The Fear of God

 

Ronnie James Dio—Child of Satan 

 

Dio and Kerry Livgren - To Live For The King ( 2 Version )

 

Kerry Livgren - Mask Of The Great Deceiver

 

Lightbringer - Killing Joke

 

Jezus is GOD-Jesus is GOD

 

Hell Happens

 

I Want To See Heaven

 

Matteüs 11,28

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven


Matthew 11,28

Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest

 

 

1 comment:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.