Thursday, May 16, 2013

De landverraders die Nederland in handen speelden van de Roomse EU

Kijkende naar de waanzin van het Eurovisie songfestival dacht ik maar weer eens aandacht te besteden aan het grote verraad dat "onze" monarchie en onze diverse regeringen (en 'volksvertegenwoordigers') hebben gepleegd aan ons land en aan het Nederlandse volk (met instemming van een groot deel van dat gehersenspoelde volk), met als einddoel om Nederland te laten opgaan (te laten VERDWIJNEN!) in de SATANISCHE en FASCISTISCHE Rooms katholieke Europese Unie, ofwel het ROMEINSE RIJK dat binnen afzienbare tijd de HELE WERELD zal VERSLINDEN, want de VS van Amerika is DEEL van dat rijk, en vormt (in combinatie met de NAVO) de machtige MILITAIRE ARM van dat VERDORVEN EN GODSLASTERLIJKE systeem, waar overigens het SECULIERE ISRAËL deel van is, minus het uitverkoren deel van Israël (een derde deel) dat door JEZUS persoonlijk zal worden gered aan het eind van de komende grote verdrukking.Eerst maar de aandacht vestigen op het soepzooitje dat de Nederlandse monarchie is...

Vervolgens een complete lijst van Voorzitters van de ministerraad/Ministers-presidenten die dienden onder die wanvertoning van volksverlakkerij...

Alles kwam in een stroomversnelling na de (door de Jezuïeten bedachte) 'tweede wereldoorlog, en dit is de lijst van Nederlandse kabinetten sinds de Tweede Wereldoorlog, waarbij het opvalt hoe vaak de KVP (die later opging in het CDA) aan de macht is geweest.

Momenteel is de KVP, via het CDA niet aan de macht in Nederland, maar dat maakt niets uit omdat de VVD en de PvdA net zulke landverraderlijke partijen zijn als het CDA en de meeste andere partijen, want de VVD en de PvdA zijn allebei humanistische en a-religieuze partijen die niet door hebben dat de RELIGIE waarin de meeste mensen die deze partijen aanhangen WEL DEGELIJK geloven, afkomstig is van DIEZELFDE SATANISCHE ROOMS KATHOLIEKE KERK, namelijk de EVOLUTIE-DOCTRINE, die NERGENS op slaat en die net zo onwetenschappelijk is als de bewering dat God niet bestaat.

Evolutie is de meest SMERIGE LEUGEN die SATAN ooit aan de mensheid heeft opgedrongen, want evolutie staat aan de basis van het marxisme/communisme en van het nationaal-SOCIALISME, wat allebei bedenksels zijn van diezelfde SATANISCHE ROOMSE KERK en haar duivelse JEZUÏETEN, en wat de oorzaak is van VOLLEDIGE SEKSUELE ONTSPORING, de TOTALE ONTMENSELIJKING van Gods KROON op zijn schepping (de mens) en de schepping zelf, en wat kon uitmonden in massamoorden zoals de Holocaust en de nog veel ergere wereldwijde abortus-provocatus, om maar een paar gevolgen van de duivelse evolutieleer te noemen, zoals ook het vreselijke gesol met dieren en planten.

Maar om dit stukje POSITIEF af te sluiten: JEZUS Christus komt om aan al deze ellende een eind te maken, al laat Hij het nog net zolang bestaan en voortkankeren zolang Hij het nuttig vindt om mensen te tuchtigen die aan grenzeloze HOOGMOED leiden, waarvan Hij hun genezen wil.

En zoals ik al eerder publiceerde:


An offer you CAN('T) refuse - Een aanbod dat je (niet) KAN afslaan

 

100 reasons why evolution is so stupid

 

Weg met dit koningshuis - operatie waxinelichthouder

 

Ik ben de weg en de waarheid en het leven - I am the way, the truth, and the life

 

Onze bestuurders zijn leugenaars, oplichters, afpersers, dieven en (massa)moordenaars

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.