Friday, May 24, 2013

Voor Robert Serry en het hele VN-apparaat komt situatie in Syrië pas op de tweede plaats, nà Israël!

De Verenigde Naties werpen donkere schaduwen over het Heilig Land…

Blijkbaar hebben ze bij de Verenigde Naties mijn vorige topic gelezen toen eergisteren 22 mei een nevenorganisatie van de VN, met name de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), andermaal Israël (en alléén Israël!) eruit pikte om te veroordelen, na een klacht van Syrië omtrent het wel en wee van hun onderdanen die nog op de Golan Hoogtes wonen.

De gezondheidstoestand van de meer dan 80.000 gedode Syriërs [sic.] en de miljoenen vluchtelingen die in tentenkampen verblijven in de buurlanden van Syrië, moesten het in de VN organisatie helaas afleggen tegenover de “verschrikkelijke” toestanden in de “bezette” Golan. Die genocide in Syrië zal voor de VN wellicht allemaal worden afgedaan als collateral damage in de strijd om de vernietiging van Israël. Wellicht denken ze bij de VN dat eens het conflict tussen Israël en de Palestijnen “opgelost” is, de burgeroorlog in Syrië als vanzelf de dag nadien ook “opgelost” raakt, tenminste dan toch voor de weinigen die de Syrische dagelijkse slachtingen overleefd hebben.

Lees meer...


3 comments:

 1. Commentaar: deze wereld is niet gewoon gek, maar knettergek, en het schuim staat de 'beleidslieden' van deze wereld als het ware op de mond, want het zijn net hondsdolle wezens of bezetenen.

  Dat is ook niet zo vreemd, want de VN is ook een product van het duivelse Vaticaan en haar Jezuïeten, en het Vaticaan gebruikt invloedrijke en foute Joodse mensen, die de hele wereld laten denken dat "de Joden" overal achter zouden zitten, en ook zijn zulke Joden actief in Israël zelf, zoals Simon Peres, maar het doel is om de hele wereld tegen Israël en tegen de Joden op te stoken, opdat er nieuwe holocaust kan worden gestart, want satan weet dat zijn tijd aan het opraken is en dat God een eind aan zijn WALGELIJKE (verborgen) beheer over deze aarde zal maken middels de wederkomst van JEZUS, en daarom wil hij zoveel mogelijk slachtoffers maken, om zich te wreken op God, zijn maker, die hem ooit tot tegenstander had verklaard, en die hem in de nabije toekomst 1000 jaar zal binden in de afgrond, zodat hij gedurende die tijd geen kwaad meer kan doen.

  Iedereen die niet van JEZUS is, heeft satan al in zijn macht, en die laat hij relatief ongemoeid, want die gaan potentieel toch al voor altijd verloren, tenzij ze zich laten redden door God-JEZUS, maar satan weet dat God Israël gebruikt om zijn oorlog tegen hem te beslechten, en ook via iedereen die vrijwillig zich heeft laten redden door de Heer Jezus Christus, en iedereen die zich na de opname van de gemeente van Jezus Christus, zich zal laten redden door God-JEZUS, waaronder een derde deel van Gods volk, en daarom zorgt hij ervoor dat de 'leidslieden' van deze wereld steeds meer openbaar maken wat zijn motieven zijn, omdat deze mensen in zijn macht zijn en zijn belangen dienen.

  Steeds meer wordt die ziekelijke HAAT tegen alles wat Joods is, openbaar, en dat is logisch want de Heer Jezus is één met God en zelf een Jood.

  Het krankzinnige is echter dat satan zelf niet zonder Israël kan nu het sinds 1948 weer een feit is, maar daarom wil hij Israël volledig onder controle krijgen via het Vaticaan en de leiders van deze wereld die zich door deze satanische organisatie laten gezeggen.

  Het moment van 'triomf' zal voor satan zijn gekomen als zijn menselijke uitverkorene, de antichrist, zich zal laten aanbidden als God, nadat de tempel van Salomo zal zijn herbouwd in Jeruzalem, waar hij dus zelf alle belang bij heeft, en daarom is het ook logisch, en tegelijkertijd zeer tragisch dat misleide Joden hier zelf aan meewerken, wat het 'verbond met het dodenrijk' wordt genoemd in de Bijbel:

  Jesaja 28;15

  Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen

  ReplyDelete
 2. vervolg) Vanwege dit verbond zal God-JEZUS zijn volk tuchtigen gedurende de komende grote verdrukking, die in de eerste plaats dus zijn eigen volk betreft, en pas in de tweede plaats de volkeren van deze wereld, die Gods volk kwaad zullen blijken te hebben gedaan.

  Het zal tot een grote scheiding der geesten komen, en dat zal zelfs zichtbaar gaan worden middels de invoering van het komende 'merkteken van het beest', want dan zal in één oogopslag duidelijk worden wie vóór God-JEZUS zullen zijn, en wie zijn tegenstanders zullen zijn.

  Satan werkt dus onbedoeld mee aan de plannen van God, en zijn 'beloning' zal slechts de afgrond zijn, waarin hij 1000 jaar zal verdwijnen, en in de oneindigheid de poel van vuur.

  Je vraagt je dan af waar satan het allemaal voor doet: HOOGMOED MAAKT KRANKZINNIG en satan is intelligent, maar ZWAAR GESTOORD, en hij kan niet anders dan als een domme 'bok' tegen God ingaan, wat God-JEZUS dus tot zijn voordeel weet om te buigen.

  Uiteindelijk gaat het om de oneindigheid, want alle mensen zijn bedoeld te zijn als de engelen, en de vraag is dus WAAR ze hun oneindig zullen doorbrengen: bij God-JEZUS of ver van Hem vandaan in de poel vuur, gesteld onder Gods toorn.

  Ben je nog niet gered en lees je dit?: heb berouw over je zonden, waar JEZUS om moest sterven aan het kruis en dank God in JEZUS' naam dat Hij JOUW straf heeft gedragen opdat je gratie mag ontvangen en gered mag zijn vanuit ONVERDIENDE GENADE.

  Doe dat NU en stel het niet uit.

  Ben je al gered door de Heer JEZUS?

  Bid voor Israël vanwege het uitverkoren deel, waarvan alleen God-JEZUS weet WIE daarvan deel zullen gaan uitmaken, en vervloek Israël zeker niet, ook al zijn er Joden die de NWO dienen en die heel verkeerd bezig zijn.

  Zie op het DOEL dat God-JEZUS met zijn volk en met de wereld heeft en bedenk de dingen die boven zijn, en vertel de mensen van het heil in de Heer Jezus Christus, God almachtig.

  ReplyDelete
 3. Geloof in het evangelie van JEZUS via zijn speciale Apostel Paulus, 1 Korinthiërs 15:1-4,

  Maar dan wel in de JUISTE vertaling:

  1 Corinthians 15:1-4 1599 Geneva Bible (GNV)

  1 Moreover brethren, I declare unto you the Gospel which I preached unto you, which ye have also received, and wherein ye continue,

  2 And whereby ye ARE saved, if ye keep in memory, after what manner I preached it unto you, except ye have believed in vain.

  3 For first of all, I delivered unto you that which I received, how* that Christ died for our sins, according to the Scriptures,

  4 And that he was buried, and that he arose the third day, according to the Scriptures

  *through the shed BLOOD of JESUS!

  Overgezet in het Nederlands:

  1 Korinthiërs 15: 1-4 1599 Geneva Bible (GNV)

  1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, en waarin gij voortgaat;

  2 En waardoor gij gered BENT, indien gij u herinnert, op welke wijze ik het u gepredikt heb, tenzij gij tevergeefs geloofd hebt.

  3 Want om te beginnen heb ik u gegeven wat ik heb ontvangen, HOE* de Christus stierf voor onze zonden, volgens de Schriften,

  4 En dat hij begraven was, en dat hij op de derde dag opstond, volgens de Schriften

  * door het vergoten BLOED van JEZUS!

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.