Tuesday, June 18, 2013

Jezus is God

dovla, dit is geen geloofsforum, maar het is wel van enorm belang of Jezus slechts een profeet was (wat o.a. de islam beweert) of dat Hij (ook) de schepper zelf is.

Ik heb zelf hierover vaak gediscussieerd (of discussies gevolgd) op sites die beter geschikt zijn voor dit soort discussies, en de emoties liepen daarbij vaak hoog op.

Wat jouw vraag betreft is het antwoord simpel: als mens wilde Jezus zich niet verlaten op zijn goddelijke volmachten, anders zou Hij niet het ‘perfecte offerlam’ kunnen worden wat Hij werd aan het kruis.Jezus had met één oogopslag al zijn vijanden dood neer kunnen laten vallen zonder wapens of zijn handen te gebruiken.

Of Hij had hun een dierenhart kunnen geven, zoals Hij dat als YHVH met Nebukadnessar had gedaan, en dan hadden ze allemaal gras gevreten, of Hij had zijn pijnzenuwen kunnen uitschakelen en dan had Hij (bij wijze van spreken) lachend aan het kruis kunnen hangen, want dan had Hij niets van de pijn gevoeld.

Nee; om echt 100% mens te kunnen zijn wilde Hij heel bewust geen aanspraak maken op zijn bovennatuurlijke machten en krachten, al deed Hij dat natuurlijk wel degelijk ‘aan de lopende band’ toen Hij al zijn wonderen deed, die zo veelvuldig waren dat Johannes zegt dat ze ontelbaar zijn.

Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten. Johannes 21:25

De wereld kent een imitatie-jezus; Superman.

Toch is dit personage wel een model voor hoe Jezus was en is: Jezus is het alter ego van God en omgekeerd, zoals Clark Kent het alter ego van Superman is.

Zou jij in zijn tijd hebben geleefd en zou je getuige zijn geweest van wat Hij allemaal deed, dan zou je waarschijnlijk hebben gezegd; “jezus!…..daar heb je God!”

Tomas was zo’n iemand en speciaal voor Hem kwam Jezus NA zijn opstanding uit de dood ‘langs’, en Tomas was de eerste discipel die dit uit zijn mond durfde te laten komen: Mijn Here en mijn God! Johannes 20;28b

Jezus zei niet; ‘Tomas, dat mag je niet zeggen, want ik ben maar een mens en een profeet en ik ben God niet’…nee, Jezus zei het volgende; Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. Johannes 20;29
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+20%2C28-29&id16=1&l=nl&set=10

De belangrijkste ontdekking die ik in mijn leven deed, was dat Jezus niet slechts een goed mens was, die onschuldig werd veroordeeld en terecht gesteld, maar dat Hij God is.

Alles in mij verzette zich daar tegen, want geen mens is zo perfect dat hij God KAN zijn….maar er is toch één uitzondering, en dat is Jezus.

Dat gelooft een mens, of men gelooft het niet, en daarover valt NIET te discussiëren.

Ik ben niet beter (of slechter) dan jij dat ik WEL geloof dat Jezus (ook) God is…maar ik geloof wel dat het enorm veel uitmaakt hoe je tegen Hem aankijkt.

Tip: kruis eens de spirituele degens hierover op een geloofsforum, merk dan (tenzij je die ervaring al hebt) dat de meningen hierover uiteen kunnen lopen als er ook moslims en Jehovah’s getuigen en Katholieken aan deelnemen, maar ik garandeer je dat ik de enige niet ben die gelooft dat Jezus (ook) God is.

Bedankt overigens voor het respect voor mijn persoonlijke geloofsopvatting, en dat is vice versa, want je bent niet iemand die meteen zegt dat ik uit mijn nek zit te kletsen over ‘die jezus’, en die met iets spottends aankomt als het afgezaagde ‘Flying Spaghetti Monster’. https://en.wikipedia.org/wiki/Spaghettimonster

Misschien is dit iets voor je; http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/01/Ik-Geloof-Geloofsforum-31


Is Jezus God? - Ontdek Jezus

 

Jezus is God - Jesus Christ

 

Is Jezus God? Heeft Jezus ooit gezegd dat Hij God is?

 

The Replacement gODS 

 

Nebukadnessar eet gras net als de dieren

 

De Zonde van Hoogmoed 2 - God

 

Nebukadnezar - Christipedia.nl

 

 

 


1 comment:

 1. @ Gopal
  “theologisch ben je ook te zwak geschoold om over zaken van geloof op een side als deze te discussiëren.”


  Oei wat een hoogmoed!

  Het is trouwens ‘site’.

  Ik zei al dat dit geen geloofsforum is en ik ga verder niet op je meningen in want het is me nu wel duidelijk dat je gigantisch dwaalt m.b.t. de Bijbelse persoon Jezus Christus, en indien je je zou begeven op een Bijbels-forum dan zou je dat van alle kanten worden duidelijk gemaakt.

  Ik merkte ook dat je gelooft in de onwetenschappelijke waanzin van de ‘evolutie’hersenspoeling die afkomstig is van de Vaticaanse Jezuïeten, zoals zij ook verantwoordelijk zijn voor de uitvinding van marxisme, communisme, fascisme en nog veel meer ellende.
  SATANIC Evolution
  http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/05/satanic-evolution.html

  Evolutionisten beschuldig ik van magisch denken, want ze geloven dat het heelal en het leven middels een grote knal vanuit een ‘oeratoom’ tot stand kwam en dat vervolgens materie zich ‘vanzelf’ ordende, en dat na verloop van tijd en toeval het leven ‘vanzelf’ ontstond.

  Dit sprookje is zo krankzinnig dat ik me er nog over verbaas dat ik vroeger in die onzin geloofde toen ik via de middelbare school met deze waanzin werd opgescheept en nog geen weerwoord had omdat ik zonder geloof ben opgevoed.

  In die tijd vond ik het geloof in de schepping waanzin, maar ik kwam erachter dat het omgekeerd is: evolutie is waanzin en de schepping is waar zoals het in de Bijbel staat, en het kan me geen barst schelen als iemand dat nu juist waanzinnig vindt: als ik zelf maar weet hoe de vork in de steel zit.

  Dat jij niet gelooft dat Jezus God is, is jammer maar niet verbazingwekkend, want dat geloven de meeste mensen niet.

  Het gaat de meeste mensen ook boven de pet om het te accepteren dat er ooit een perfect mens op aarde heeft geleefd die ook nog eens over hun zal gaan oordelen, omdat Hij God is.

  Dat accepteren de meeste mensen niet, en dat komt ook door iemand anders wiens bestaan door de meesten wordt ontkent; Satan.

  Dus laten we het hier maar bij houden, wat mij betreft, want jij hebt het over een heel andere ‘jezus’ dan ik.

  @dovla

  The Replacement gODS
  http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/05/the-replacement-gods.html


  Hanss
  19 juni, 2013 at 2:44

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.