Monday, June 17, 2013

JEZUS kan je maar beter NIET tegenkomen als Hij je vijand is!


@ dovla/Gopal

Wie denkt dat ‘de man van Nazareth’ slechts de ‘loopjongen van God’ is die komt tot conclusies die jij maakt.

Laat ik je uit de droom helpen: de hele ‘truc’ van God was om zich voor te doen als ‘zwak en kwetsbaar’ mens in de persoon van Jezus, zodat mensen met een ziekelijke hoogmoed zouden denken dat ze Hem gemakkelijk in de pan zouden kunnen hakken, wat ook schijnbaar gebeurde door Jezus’ kruisdood.

Maar die zielepoten beseften niet dat ze daarmee hun eigen ondergang bewerkstelligden, en iedereen die denkt dat Jezus maar een zielige figuur is.


Niets is echter minder waar: Jezus is God en God is Jezus en de Heilige Geest in één, en wie met Jezus spot zal dat gaan bezuren op een verschrikkelijke manier!

Er is geen aardse foltering denkbaar die vreselijker is dan wat zulke mensen te wachten staat, en het duurt ook nog eens voor altijd en eeuwig.

Jezus ging niet naar het dodenrijk (wat onterecht de hel wordt genoemd) om die plaats te veroveren, want als God bezit Hij alles al, dus waarom zou Hij iets veroveren wat al van Hem was en is?

Hij ging daar heen om de duivel de sleutels van het dodenrijk te ontnemen, die Hij de duivel ZELF had gegeven nadat hij destijds Adam en Eva LEGAAL aan zijn kant had gekregen door hun te verleiden van de verboden (kennis)vrucht te eten, waardoor ze dus BONDGENOTEN van satan werden.

Maar toen Jezus volgens zijn eigen regels het gevecht tegen de duivel had GEWONNEN, omdat satan het niet voor mogelijk hield dat Jezus echt zo “GEK” zou zijn om zijn leven zelfs voor zijn vijanden te geven aan het kruis, was Jezus GERECHTIGD (volgens zijn eigen spelregels) om de duivel de sleutels van het dodenrijk te ontnemen, en om alle gerechtvaardigde doden vrijlating te verkondigen, en om alle andere doden achter te laten in het dodenrijk, in afwachting van ZIJN laatste oordeel, waarna Hij die gerechtvaardigde doden meenam naar een compleet NIEUWE plaats ‘aan gene zijde’, wat Hij de misdadiger aan het kruis al had aangezegd; het Paradijs, of “Abrahams schoot”, waar de gerechtvaardigde doden slapen tot aan hun opstanding uit de dood. Zij rusten dus werkelijk in vrede…maar niet de ONGERECHTVAARDIGDE doden…die balen als een stekker!

Wat jij uitdraagt is een soort van alverzoening, en als er iets is waar ik een hekel aan heb, dan is dat wel de alverzoeningsleugenleer;

Alverzoening is satanische DREK
http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2011/07/alverzoening-is-satanische-drek.html

God is genadig, ja, maar NIET t.o.v. diegenen die zich niet op zijn voorwaarden aan Hem (willen) overgeven: die blijven voor ALTIJD zijn vijanden, en daartoe schiep Hij de poel van vuur, waar hun aan hun verstand zal worden gepeuterd hoe dom het was om zich tegen Hem te hebben verzet, en vervolgens kijkt Hij daar nooit meer naar om, omdat Hij wel wat beters te doen zal hebben; feestvieren met diegenen die wel van Hem houden en die zich op zijn voorwaarden aan Hem hadden- en zullen hebben overgegeven.

In de poel van vuur laat Hij ook zijn TOORN achter, want voor altijd kwaad blijven wil Hij niet, want Hij verzoent zich met deze oplossing omdat in de poel van vuur iedereen zal toegeven dat Hij GELIJK had- en heeft, en geheel UIT VRIJE WIL, al zullen ze er NIET van genieten omdat ze verkeerd hadden gekozen.

Het Vaticaan en diens satanische Jezuïeten zijn z’n grootste vijanden, maar Hij is zo slim dat Hij dit zelfs in zijn voordeel gebruikt, want alles gebeurt zoals Hij het wil, al kan niemand Hem ervan beschuldigen dat Hij achter al het kwaad op aarde zit.

Hij schiep de engel die later tegen Hem in opstand kwam, en die nu satan de duivel of Lucifer is, en satan weet dat Jezus ervan gruwt als (bijvoorbeeld) kleine kinderen seksueel worden misbruikt en worden geofferd aan satan, en daarom doen menselijke duivels dit ook, omdat ze weten dat ze Jezus hiermee direct in zijn hart raken.

Maar de prijs die ze hiervoor zullen betalen is zo hoog, dat deze menselijke demonen straks zulle wensen dat ze nooit hadden bestaan als ze zullen bakken en braden in JEZUS’ poel van vuur.

Jezus is NIET ‘janboerenluluitdebiertent’ zoals zijn spotters Hem graag wegzetten om uiting te geven aan hun ziekelijke ONBENUL.

Nee, JEZUS kan je maar beter NIET tegenkomen als Hij je vijand is!

Dan is Hij ontelbaar maal erger dan de duivel!

Dat is ook de reden waarom zoveel mensen tegen Jezus zijn, want diep van binnen weten ze dat Hij God is, maar omdat Hij schijnbaar niets doet denken ze een loopje met Hem te kunnen nemen.

Hij is echter nog steeds geduldig omdat Hij mensen redden wil en Hij geeft de mensen nog steeds tijd om tot inkeer te komen…omdat Hij van mensen houdt!

De hoofdvoorwaarde tot redding

 

Wie God niet kent oordeelt over Hem vanuit satan's denken

 

Er was eens een kosmische knal

 

ben ik een kind van God of ben ik een kind van de duivel?

 

Satan over de Zoon van God=JEZUS=GOD

 

Wordt geherprogrammeerd door de hoofdprogrammeur

 

De paus is een alverzoener - de hoofdvoorwaarde tot behoud

 

De meest gestoorde mens is nog te genezen

 

De vreze Gods

 

Gij hebt de duivel tot vader

 

Is God your friend or foe?

 

Op welke leeuw lijk ik?

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.