Tuesday, June 18, 2013

JEZUS kan je maar beter WEL tegenkomen als je niet verloren wilt gaan
ALLE mensen zijn van nature verloren en niemand wordt verwekt en geboren als gered mens.

Dit is de bittere waarheid.

Maar er werd ooit één mensenkind verwekt en geboren die niet gered hoefde te worden omdat Hij zelf de redder is; JEZUS Christus.

Zijn naam drukt dat ook uit: de naam van God is IK BEN (die IK BEN) plus REDDING of REDDER, dus IK BEN REDDING of IK BEN REDDER en Christus is de Grieks-Nederlandse versie van Messias, en dat betekent 'de gezalfde' (met de Heilige Geest), en dus is zijn naam volledig verklaard; de met de volmachten van de Heilige Geest vervulde redder van IK BEN=God.

Alle mensen zijn zondaars en niemand komt tot God de Vader dan door JEZUS, en JEZUS en de Vader zijn één.

Dit is het belangrijkste nieuws op deze wereld!

Al het andere nieuws valt hierbij in het niet!

Als je nog niet gered bent ga dan naar JEZUS toe, want Hij wacht op je en Hij wil je vandaag nog redden.

Als je al wel gered bent, dank Hem dan voor zijn redding, want het is en blijft een wonder dat Hij je gered heeft, en vertel anderen over de redding die je ontvangen mocht door de Heer Jezus Christus en vertel vooral over HEM!

Je kunt je redding NOOIT terugverdienen, maar wie blij is dat hij of zij gered is, die wil dat delen met anderen, en niet omdat het moet, maar omdat men het die ander ook gunt om gered te worden door de Heer Jezus Christus, omdat men weet hoe vreselijk het is om verloren te gaan, en hoe mooi het is om gered te zijn.

De Samaritaanse vrouw had geen aansporing nodig: zij vertelde als EERSTE mens het goede nieuws=het evangelie over JEZUS aan anderen!

Zij was de eerste evangelist(e).


No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.