Wednesday, July 31, 2013

VAN NOTARISSEN EN JODENVERVOLGING

Als we als Nederlands burger iets willen hebben vastgelegd kan dat blijkbaar nooit zonder medewerking van “de overheid”.

Als u bent getrouwd en u meent dat u uw huwelijk uitsluitend en alleen bent aangegaan met uw levenspartner, dan hebt u het volledig mis.De ambtenaar van de Burgerlijke Stand duikt nog net niet samen met u het bed in om de huwelijksnacht door te brengen, maar trouwen zonder hem/haar gaat niet lukken. In de arme Friese Woudgebieden in de 19e  eeuw, waar de verpauperde burgerij in lemen hutten woonde, sprongen man en vrouw over een bezemsteel, omdat ze een officiële huwelijkstransactie niet konden betalen. [Trouwen over de bezemsteel]*

Lees meer...

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.