Tuesday, August 13, 2013

Denn die Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, die macht viel Spaß, viel mehr Spaß als irgendwas

Uit het rare jaar (1983), voor mijn bekeringsjaar

Döf - Codo - HD

DÖF - Codo

Seit 2.000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe.
Es regiert der Herr des Hasses.

Häßlich, ich bin so häßlich, so gräßlich häßlich:
Ich bin der Haß!
Hassen, ganz häßlich hassen, ich kann's nicht lassen:
Ich bin der Haß!

Attention, attention.
Unknown flying object approaching the planet.
Identify unknown flying object.

Codo der dritte,
aus der Sternenmitte
bin ich der dritte
von Links.

Unknown flying object identify sais: "Codo"

Und ich düse, düse, düse, düse im Sauseschritt
und bring' die Liebe mit von meinem Himmelsritt.
Denn die Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, die macht viel Spaß,
viel mehr Spaß als irgendwas.

We do not need any love on this planet:
Tötet Codo! Vernichtet die Liebe!

Zielansprache: Gamma, Delta, sieben, drei, eins, Überraum.

Codo aus der Ferne
der leuchtenden Sterne:
Ich düse so gerne
durchs All.

Und ich düse, düse, düse, düse im Sauseschritt
und bring' die Liebe mit von meinem Himmelsritt.
Denn die Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, die macht viel Spaß,
viel mehr Spaß als irgendwas.

Objekt überwindet den Haßschirm.

Ätzend, ich bin so ätzend, alles zersetzend:
Ich bin der Haß.

Und ich düse, düse, düse, düse im Sauseschritt
und bring' die Liebe mit von meinem Himmelsritt.
Denn die Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, die macht viel Spaß,
viel mehr Spaß als irgendwas.

Und ich düse, düse, düse, düse im Sauseschritt
und bring' die Liebe mit von meinem Himmelsritt.
Denn die Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, die macht viel Spaß,
viel mehr Spaß als irgendwas.

Und ich düse, düse, düse, düse im Sauseschritt
und bring' die Liebe mit von meinem Himmelsritt.
Denn die Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, die macht viel Spaß,
viel mehr Spaß als irgendwas.

1 Korintiërs 13


De liefde
13
Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak,
maar had de liefde niet,
ik ware schallend koper
of een rinkelende cimbaal.
Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,
maar ik had de liefde niet,
ik ware niets.
Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand,
maar had de liefde niet,
het baatte mij niets.
De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
De liefde vergaat nimmermeer;
maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben;
tongen, zij zullen verstommen;
kennis, zij zal afgedaan hebben.
Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.
10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.
11 Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind,
voelde ik als een kind,
overlegde ik als een kind.
Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen,
doch straks van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik onvolkomen,
maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13 Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Uit: NBG-vertaling 1951
© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap

2 comments:

 1. Denn die Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, die macht viel Spaß, viel mehr Spaß, als irgendwas

  Want de liefde, liefde, liefde, liefde, die geeft veel pret, veel meer pret, met jou in bed..eh...dan wat dan ook (ja, het moet wel rijmen, niet dan?)

  Because love, love, love, love, gives so much fun, much more fun, than anything

  Parce que l'amour, amour, amour, amour fait beaucoup de plaisir, beaucoup plus de plaisir, que n'importe quoi

  Hans S

  Zo is dat!

  Das ist richtig!

  That's right!

  C'est vrai!

  Hans S in reactie op Sarah Kimsa (Reactie weergeven)

  Sarah Kimsa
  Und am Ende wird es die Liebe sein, die gewinnt.


  Inderdaad; ik was 23 toen dit een hit was, en nu ben ik 53..reeds!

  Hans S in reactie op marcelbreda56 (Reactie weergeven)

  marcelbreda56

  grusse aus holland

  blijft een klassieker dit wat gaat de tijd toch hard


  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.