Friday, August 30, 2013

Hij die weerhoudt, weerhoudt Satan - Britten doen niet mee tegen Syrië

2 Tessalonicenzen 2,7


Herziene Statenvertaling------------------------------
NBG-vertaling 1951
Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.
Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.

Uit: Herziene Statenvertaling
© 2010 Stichting HSV

Uit: NBG-vertaling 1951
Satan over de huidige toestand in het Midden-Oosten

 


Britten doen niet mee tegen Syrië 

 

De opname vóór Psalm 83 en Ezechiël 38-39

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.