zondag 18 augustus 2013

New US Centcom war room in Amman for Syria war

New US Centcom war room in Amman for Syria war

 

Debka Webmaster

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.