Thursday, October 31, 2013

Sexual Predator Honored With U.S. Postage Stamp

Sexual Predator Honored With U.S. Postage Stamp

 

Eindtijdberichten 35

Eindtijdberichten i.v.m. de
wederkomst van
Jezus Christus naar Israël

 Druk op de End-toets om snel naar beneden te gaan op deze pagina
en klik daarna onder het reactievenster op Meer laden... mocht het topic zijn volgelopen met bijdragenPlaats onder dit log eindtijdberichten om elkaar te informeren over profetische ontwikkelingen m.b.t. Israël en wat daar direct en indirect mee te maken heeft.  Geen geklets dus, maar info waar iedere eindtijdgeïnteresseerde, die uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus naar Israël en deze wereld, wat aan heeft.
Ga naar

Eindtijdberichten opinie 

voor reacties op eindtijdberichten  

 

 Vanwege de RAMPZALIGE browser van Microsoft, Internet Explorer, of Internet EXPLODER, kan ik op mijn site onder elk topic maar 200 reacties (laten) plaatsen want dan heeft Blogger het zo gemaakt dat de vervolgreacties verder gaan op een subpagina die in Internet Explorer bereikbaar ZOUDEN MOETEN zijn indien dat ding werkte zoals het hoort, maar dat doet die browser niet, want als je onder de laatste reactie klikt op "Meer laden..." dan verschijnt de tekst "Wordt geladen...", maar dan gebeurt er NIETS!

GEEN ENKELE ANDERE BROWSER heeft problemen met mijn site dan ALLEEN Internet Explorer, en ik heb mijn tests gedaan met de allerlaatste browser van Microsoft!


HELAAS gebruiken de meeste mensen (uit gemakzucht of uit onwetendheid) die KROMME browser van Microsoft, en ik geef toe dat de letteropmaak van die browser mooier is dan die van (bijvoorbeeld) Firefox of Google Chrome, maar internet gaat over informatieoverdracht en als dat niet mogelijk is met een kromme browser die wel mooie letters weergeeft dan is het WAARDELOOS.


Maar ter wille van al diegenen die toch liever een KROMME en SLECHTE browser gebruiken als Internet Explorer dan al die andere browsers die BETER zijn, maak ik speciaal voor hun een nieuwe "Eindtijdberichten"-topic aan opdat de belangstellenden van mijn site Eindtijdberichten kunnen blijven volgen.

 

Eindtijdberichten 34

The Antichrist Barack Obamas The World's MOST Powerful Man. So why Do they Now Say That Putin Is?

http://www.youtube.com/watch?v=iNRd-R_60UY

The Antichrist Barack Obamas The World's MOST Powerful Man. So why Do they Now Say That Putin Is? 

 

Wednesday, October 30, 2013

De vuile legale handen van de Europese Unie

Brussel, woensdag 23 oktober 2013. President van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas wordt hartelijk verwelkomd door de Belg Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. Abbas maakte de reden van zijn bezoek aan Brussel meteen duidelijk: “Ik roep de Europese bedrijven en buitenlandse bedrijven op om een einde te maken aan hun handelsrelaties met bedrijven in de nederzettingen,” en onderstreepte de noodzaak van een economische boycot van delen van Israël die Abbas beschouwt als zijnde Palestijns grondgebied (alles wat zich dus bevindt voorbij de pre-1967 lijn of Groene Lijn.)

Tuesday, October 29, 2013

WARNING: this man and his wife are FALSE PROPHETS on behalf of the Vatican

He's right about Obama and the Pope, but his doctrine stinks; you can smell a JESUIT RAT!


Click on image to enlarge
My comment wasn't published 

This man is anti-pre-trib-rapture:

OBAMA is the FULFILLMENT of the ANTICHRIST...so it seems

OBAMA is the FULFILLMENT of the ANTICHRIST?

The presidency of the US is the 2nd beast of Revelation 13

 

America's  foremost  Bible  Prophecy  'Experts'  have BLINDED   a   whole   generation    with   many   false teachings

 

 


Published on Aug 12, 2013
"This makes a lot of sense." Another viewer wrote, "It leaves room for no excuses for why any one, believer or not, can say he is not an Anti-Christ dictator. It's cool. It's extremely different than most Obama/Anti-Christ videos." 


Een DUIVELS koningshuis en een schijnbaar verloren zaak

The Dutch Royal family are dominated by the Jesuit Order. Knight of Malta Prince Bernard was a big founder of the European Union and he initiated his daughter Queen Beatrix into the Knights of Malta. You already know that Beatrix is one of the main members of the Bilderberg Club. 


Monday, October 28, 2013

The Ark of Noah

The Ark of Noah

Uploaded on Dec 13, 2008
Mark Panbecker has replied to a comment on Discovery Rewrites Plant Evolution: Noah's Ark was the focus of a 1993 study headed by Dr. Seon Hong at the ship research center KRISO, based
in Daejeon, South Korea. Dr. Hong's team compared 12 hulls of different proportions to discover which design
was most practical. No hull shape was found to significantly outperform the 4,300-year-old biblical design. In
fact, the Ark's careful balance is easily lost if the proportions are modified, rendering the vessel either unstable,
prone to fracture, or dangerously uncomfortable.


Rondom het vuur 17 Around the fire

Druk op de 'End' toets om snel naar omlaag te gaan

Hallo ik ben Hans, en met de eerste letter van mijn achternaam wordt dat Hanss, om het verschil te maken met iemand die ook Hans heet, en heet je ook Hans, gebruik dan ook de eerste letter van je achternaam om je van mij te onderscheiden als je hier wilt reageren, en indien dat ook een S is dan zou je Hans 2 kunnen gebruiken of Hans S2.

Welkom op mijn weblog!
 

Wednesday, October 23, 2013

Why the United States Will Be Utterly Destroyed

The title of this post may seem like a shameless attempt to attract attention by using exaggeration, but I’m being honest. I’m NOT exaggerating when I make that statement.

The answer to “why” the U.S. will be destroyed is very simple: because it must. That’s it – thanks for stopping by.


Why didn't God just destroy Satan and his angels?

To answer this question, we first need a little history review.
Satan didn't start out bad.

God created Lucifer (Ezekiel 28:13, 15), a beautiful, shining angel who was a leader in heaven (Ezekiel 28:14; Psalms 99:1). One day, Lucifer began to think more highly of himself than he should (Ezekiel 28:17), and he began to question God's authority in his life. What began as thoughts in his own mind turned into public murmuring among the other angels.


Tuesday, October 22, 2013

Because I love you

"I died on the cross and shed my BLOOD to DEFEAT DEATH in order to bear YOUR sins, because I LOVE you and because I don't want to CONDEMN you at Judgement Day. 


Monday, October 21, 2013

The Jesuits Control The World

The Jesuits Control The World


Openbaring 17:8                                 Revelation 17:8


NBG-vertaling 1951
                 World English Bible, 2002
Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.
The beast that you saw was, and is not; and is about to come up out of the abyss and to go into destruction. Those who dwell on the earth and whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel when they see that the beast was, and is not, and shall be present.

Abbas in Berlijn: Europese Unie negeert de dieven van ‘Palestina’ die al hun geld stelen en verkwisten

Berlijn, 18 oktober 2013. De onnozelheid in de EU landen mbt de Palestijnse Autoriteit bereikt een nieuw dieptepunt. Mahmoud Abbas: “Angela! Wij willen meer geld, veel geld! – Juden raus!” – Angela Merkel: “Ganz klar, mein liebester freund Mahmoud. Wil je dat geld nu hebben of straks na de receptie? Je zegt het maar. Apropos Mahmoud, je hoeft me ook niet te vertellen wat er met al dat geld gebeurt, ik wil dat niet weten. We zijn toch immers vrienden, niewaar. Koop er maar iets leuks van voor je vrouw(en).”

Adrian Snell - Alpha and Omega (The beginning and the end)

Adrian Snell - Alpha and Omega (The beginning and the end) 

 

Sunday, October 20, 2013

Rondom het vuur 16 Around the fire

Druk op de 'End' toets om snel naar omlaag te gaan

Hallo ik ben Hans, en met de eerste letter van mijn achternaam wordt dat Hanss, om het verschil te maken met iemand die ook Hans heet, en heet je ook Hans, gebruik dan ook de eerste letter van je achternaam om je van mij te onderscheiden als je hier wilt reageren, en indien dat ook een S is dan zou je Hans 2 kunnen gebruiken of Hans S2.

Welkom op mijn weblog!
 

Gods TOORN is op Xandernieuws (want het GENADE-EVANGELIE is schijnbaar te SIMPEL)

Dit is wat Xandernieuws beweert:


Veel christenen hopen nog steeds voor die tijd te worden 'weggerukt' naar de hemel, maar in tegenstelling tot wat al tientallen jaren wordt beweerd, is het moment van deze 'Opname' uit geen enkele Bijbeltekst direct af te leiden. Integendeel, de argumenten en uitleggingen dat de kerken en christenen juist wel door (een deel van) de 'Grote Verdrukking' zullen moeten gaan, lijken veel aannemelijker en waarschijnlijker.

Toch hoeven we niet te wanhopen, want de gelovigen is tevens de belofte gegeven dat zij zullen worden bewaard tijdens deze korte periode van ongekende ellende (Openbaring 3:10), en dat, zodra deze dingen 'beginnen te geschieden', zij hun hoofden moeten opheffen, want dat hun verlossing dan nabij is (Lucas 21).

Bron...

The presidency of the US is the 2nd beast of Revelation 13Gebaseerd op een interpretatie/vertaling van dit:


Saturday, October 19, 2013

Obama's 'Liberators of Syria'; Record cruelty: Syrian rebels target fetuses

Record cruelty: Syrian rebels target fetuses

 

Did the Obama administration know Healthcare.gov would fail?

 

More People Sign Up for Mars Trip than for Obamacare

 

Conservatives fear ‘deluge’ of regulations in shutdown’s wake

 

Obama meets with bloggers he urged public not to pay attention to

 

VATICAANSE NWO DREIGT NEDERLAND MET TOTALE VERNIETIGING...TENZIJ...

INDIEN NEDERLAND NIET HEEL RAP ALLE 'ZWARTE PIETEN' VERVANGT DOOR kindvriendelijke PEDO'S EN HET SOORT GEZELLIGE HOMO'S DAT TIJDENS DE GAY-PARADES OP BOTEN DOOR DE AMSTERDAMSE GRACHTEN (AF)TREKT, DAN ZAL NEDERLAND TOTAAL VERNIETIGD WORDEN!VN onderzoekt Zwarte Piet

De Verenigde Naties doen onderzoek naar Zwarte Piet. Een commissie onder verantwoordelijkheid van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten bekijkt of de knecht van Sinterklaas een racistisch stereotype is, meldt NRC Handelsblad.
Thursday, October 17, 2013

Obama; 'Het volk is Washington helemaal beu'

De politieke impasse in de Verenigde Staten van de afgelopen weken kent geen winnaars, heeft onnodige economische schade veroorzaakt en het vertrouwen van de bevolking in de politiek verder verminderd. Dat heeft de Amerikaanse president Barack Obama vanmiddag (lokale tijd) gezegd. "Het volk is Washington helemaal beu", zei Obama.

En nog steeds zijn er mensen die niet geloven willen dat de duivel bestaat

En nog steeds zijn er mensen die niet geloven willen dat de duivel bestaat en zich op aarde van mensen bedient die qua karakter op hem lijken.

Daderprofiel van de duivel: een zeer intelligente doch zeer boosaardige persoonlijkheid met het karakter van de ergst denkbare PSYCHOPAAT.

Waarheid is waarheid en kan niet worden veranderd in onwaarheid.
Wat de leugenaar wel kan doen is de waarheid zodanig verdraaien dat de waarheid een leugen lijkt en de leugen de waarheid….voor wie de FEITEN niet kent.
Waarheid is gekoppeld aan FEITEN.What The “Deal” Looks Like

What The “Deal” Looks Like

 

Chase Bank Limits Cash Withdrawals, Bans International Wire Transfers

 

Confirmed: Chase bank drops the hammer on capital controls; no money allowed to transfer out of USA starting Nov. 17th

 

Ft. Hood Gears Up For Financial Collapse

 

Food Stamp Dependency, Riots Lead to Martial Law

 

Liberal Blogger In Shock Over Obamacare Premium Increase

 

Wednesday, October 16, 2013

Het is tijd om te kiezen voor Nederland (ook al is het reeds te laat)

Mevrouw de voorzitter,

Het slopen gaat door. Het nivelleren gaat door. Het verhogen van de belastingen gaat door. Het afbreken van de WW gaat door. Het versoepelen van het ontslagrecht gaat door. De miljardenbezuinigingen op de zorg gaan gewoon door. Nederland is niets maar dan ook helemaal niets opgeschoten met dit akkoord.

Waarom bouwt Hamas gebetonneerde terreurtunnels ipv huizen en wegen voor eigen volk?

Geen cement voor deze vrouw en haar gezin om haar huis weer op te bouwen want, Hamas heeft haar cement nodig om terreurtunnels te bouwen om Israël aan te vallen. Wat is er aan de hand met Hamas?

Eindtijdberichten 34

Eindtijdberichten i.v.m. de
wederkomst van
Jezus Christus naar Israël

 Druk op de End-toets om snel naar beneden te gaan op deze pagina
en klik daarna onder het reactievenster op Meer laden... mocht het topic zijn volgelopen met bijdragenPlaats onder dit log eindtijdberichten om elkaar te informeren over profetische ontwikkelingen m.b.t. Israël en wat daar direct en indirect mee te maken heeft.  Geen geklets dus, maar info waar iedere eindtijdgeïnteresseerde, die uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus naar Israël en deze wereld, wat aan heeft.
Ga naar

Eindtijdberichten opinie 

voor reacties op eindtijdberichten  

 

 Vanwege de RAMPZALIGE browser van Microsoft, Internet Explorer, of Internet EXPLODER, kan ik op mijn site onder elk topic maar 200 reacties (laten) plaatsen want dan heeft Blogger het zo gemaakt dat de vervolgreacties verder gaan op een subpagina die in Internet Explorer bereikbaar ZOUDEN MOETEN zijn indien dat ding werkte zoals het hoort, maar dat doet die browser niet, want als je onder de laatste reactie klikt op "Meer laden..." dan verschijnt de tekst "Wordt geladen...", maar dan gebeurt er NIETS!

GEEN ENKELE ANDERE BROWSER heeft problemen met mijn site dan ALLEEN Internet Explorer, en ik heb mijn tests gedaan met de allerlaatste browser van Microsoft!


HELAAS gebruiken de meeste mensen (uit gemakzucht of uit onwetendheid) die KROMME browser van Microsoft, en ik geef toe dat de letteropmaak van die browser mooier is dan die van (bijvoorbeeld) Firefox of Google Chrome, maar internet gaat over informatieoverdracht en als dat niet mogelijk is met een kromme browser die wel mooie letters weergeeft dan is het WAARDELOOS.


Maar ter wille van al diegenen die toch liever een KROMME en SLECHTE browser gebruiken als Internet Explorer dan al die andere browsers die BETER zijn, maak ik speciaal voor hun een nieuwe "Eindtijdberichten"-topic aan opdat de belangstellenden van mijn site Eindtijdberichten kunnen blijven volgen.

 

Eindtijdberichten 33

Stand Up Americans through the JESUS Revolution!

 
China, Washington’s largest foreign creditor, has responded to Washington’s inability to govern itself with a call for a de-Americanized world. The state news agency, speaking for the Chinese government, said that the “days when the destinies of others are in the hands of a hypocritical nation have to be terminated, and a new world order should be put in place.”
China does not mean by “a new world order” the conspiratorial concept popular on the American right-wing. What the Chinese government means is a departure from the American world order based on the US dollar as world reserve currency and US financial imperialism.House GOP unity breaks down over latest shutdown offer

 

Hidden Messages in New $100 Dollar Bill?

 

Analysis: U.S. debt ceiling crisis would start quiet, go downhill fast

 

Crisis: USDA Orders States to Withhold Electronic Food Stamps

 

Liberals suddenly screaming mad about rate shock, Healthcare.gov disaster

 

Military Coalition Rallies, Demands End to Govt. Shutdown

 

NSA Spying Did Not Result In a SINGLE Foiled Terrorist Plot

 

De ware oorsprong van zwarte Piet


De ROOMSE waanzin van 'Sinterklaas en zwarte Piet' en van 'Kerst' komt er weer aan, en in dat verband dit topic om die waanzin voor te zijn.

'Zwarte Piet' heeft origineel niets te maken met donkere mensen uit Afrika maar met ZWARTE DEMONEN!


Tuesday, October 15, 2013

AGENDA - The New World (Jesuit) Order - world tyranny - The Jesuit Order


Obama and The Jesuits?…Your not gonna believe this one

(better English; you're not going to believe this one)
Obama is not unmindful of the power and influence of Rome in the United States and other parts of the world. He has to deal with the powerful Holy See. So he took steps to address their concerns as best he could, knowing that he was not in harmony with Rome on key social issues.