Sunday, October 20, 2013

Gods TOORN is op Xandernieuws

Dit is wat Xandernieuws beweert:


Veel christenen hopen nog steeds voor die tijd te worden 'weggerukt' naar de hemel, maar in tegenstelling tot wat al tientallen jaren wordt beweerd, is het moment van deze 'Opname' uit geen enkele Bijbeltekst direct af te leiden. Integendeel, de argumenten en uitleggingen dat de kerken en christenen juist wel door (een deel van) de 'Grote Verdrukking' zullen moeten gaan, lijken veel aannemelijker en waarschijnlijker.

Toch hoeven we niet te wanhopen, want de gelovigen is tevens de belofte gegeven dat zij zullen worden bewaard tijdens deze korte periode van ongekende ellende (Openbaring 3:10), en dat, zodra deze dingen 'beginnen te geschieden', zij hun hoofden moeten opheffen, want dat hun verlossing dan nabij is (Lucas 21).

Bron...

The presidency of the US is the 2nd beast of Revelation 13Gebaseerd op een interpretatie/vertaling van dit:


..for most of us, it’s too late to pull a “disappearing act” from the system, unless it’s the disappearing act described in the Bible when the Lord returns to snatch us away. However, we don’t know exactly when that will be, so we must be prepared to survive (victoriously, we hope) in the troubled times that lie ahead, as Scripture is emphatic about one thing: in the end times, things are going to get worse before they get better.
But we are not to despair—we have a blessed hope and lots of promises in the Word from our heavenly Father, such as He “will never leave us nor forsake us.” His instruction is to “comfort one another with these words” and “When you see these things begin to come to pass, look up for your redemption draweth nigh.”

Bron...

Xandernieuws hangt duidelijk de 'Mid-trib' aan: de leer dat de gemeente van Jezus Christus het begin van de grote verdrukking mee zal maken, en dus ook de opkomst van de antichrist en de valse profeet, de invoering van het merkteken van het beest, 666, vervolging van een ieder die dat merkteken zal weigeren, wat in de MEESTE gevallen zal eindigen in de DOOD middels ONTHOOFDING, en dat de gemeente allerlei andere ELLENDE zal gaan meemaken tijdens de eerste 3½ jaar van de grote verdrukking, zoals dat je niet zult kunnen kopen en verkopen als je het merkteken weigert (wat van levensbelang is, want IEDEREEN die het merkteken zal aannemen zal AUTOMATISCH voor ALTIJD VERVLOEKT zijn), wat tot gevolg zal hebben dat zulke mensen zullen VERHONGEREN zoals tijdens de HONGERWINTER van 1944-1945, TENZIJ men zich NU reeds voorbereid heeft en voorraden heeft aangelegd om die tijd te kunnen overleven, BUITEN  het bereik van de antichrist en zijn totale-controle-politiestaat, en reken maar dat IEDEREEN die NU al zo'n voorraad heeft aangelegd en de beschikking heeft over een BUNKER of een andere SCHUILPLAATS, in de gaten wordt gehouden door de overheid, en dat zulke mensen de EERSTE doelwitten zullen zijn van de antichrist middels drones (onbemande spionage- en vernietigingsvliegtuigen met kunstmatige intelligentie, indien men zich bevindt in bossen of in gebieden buiten de grote steden, en zeker indien men zich in steden bevindt, maar dan via invallen van de zwaarbewapende antichristelijke politie, want zulke mensen zijn nu al verdacht voor de overheid, omdat ze overduidelijk trachten te ontsnappen aan de totale controle van de met de VATICAANSE Nieuwe Wereld Orde collaborerende overheid, en ELKE overheid op aarde zal straks met die Vaticaanse NWO heulen.

Kortom: Xandernieuws gelooft werkelijk dat Gods Toorn niet op de gemeente van Jezus Christus zal zijn, en dat de gemeente vóór aanvang van de laatste 3½ jaar van de grote verdrukking zal worden opgenomen, terwijl OVERDUIDELIJK Gods TOORN direct al na het aan de macht komen van de antichrist en de valse profeet werkzaam zal zijn, en dat de OORZAAK het VALSE VREDESVERDRAG tussen de antichrist en ISRAËL zal zijn, want het profetische woord dient ALTIJD vanuit het gezichtspunt van Israël te worden bezien, omdat JEZUS Christus een JOOD was- en is, en omdat Hij naar zijn EIGEN land en naar zijn EIGEN volk terugkeert, en daarom is Hij straks KWAAD (toorn!) op het leiderschap van ZIJN volk en op een groot deel van ZIJN volk, dat straks moeiteloos een verbond zal gaan sluiten met hun eigen DOODSVIJAND, namens het SATANISCHE VATICAAN en LUCIFER, de duivel, maar ook zal Hij KWAAD zijn op de HELE wereld en ALLE volkeren (dus ook het Nederlandse volk) die straks onder de totale controle zullen vallen van de antichrist, middels de komende WERELDREGERING, waardoor ZIJN TOORN, ZIJN HEILIGE BOOSHEID, zal neerkomen op de GEHELE WERELD, wat dus betekent dat vanaf het aan de macht komen van de antichrist namens de VN (Verenigde naties) GODS TOORN zal worden GEACTIVEERD en niet pas na 3½ jaar!

Xandernieuws hangt deze uitleg aan die ik NIET onderschrijf.


Ik onderschrijf deze visie: DE OPNAME VAN DE GEMEENTE

En ik heb het hier vaker over gehad en zeker ook in het Engels en dit is een zeer goed artikel wat hierover gaat:Wie dus gelooft en uitdraagt dat men de inwerkingtreding van de valse profeet en de antichrist mee zal maken (en dan heb ik het dus NIET over de OPKOMST, de aanloop tot die inwerkingtreding, waar we NU midden in zitten, want ik geloof dat 'Obama' en de Paus de antichrist en de valse profeet ZULLEN zijn, want dat zijn ze NOG niet), die gelooft dus dat GODS TOORN op zich zal zijn, ook al beweert men dat God (JEZUS) hun zal beschermen tijdens die eerste 3½ jaar van de grote verdrukking.

Wees hiervan echter overtuigd: ZODRA de antichrist en de valse profeet namens de VATICAANSE NWO aan de macht zullen zijn, dat dan DIRECT de VERVOLGING van IEDEREEN begint die niet wil buigen voor dit DUIVELSE SYSTEEM.

XANDERNIEUWS, en XANDER, bekeer je van deze DWALING, want GODS TOORN is op je!

Dat is je SCHULD omdat je destijds mij en andere wedergeboren broeders en zusters geweerd hebt van je website en dat neemt God-JEZUS je heel erg KWALIJK!

Tevens heb je het al die jaren toegelaten dat mensen met allerlei valse leringen hun WAANZIN konden spuien via je website, en dat je website werd en wordt geteisterd door een persoon die VELE aliassen gebruikt en die een schertsvertoning maakte en maakt van de mogelijkheid om te kunnen reageren.

Ik zeg dit omdat ik je site dagelijks volg, omdat je ook goede en zinnige informatie verspreidt, maar altijd vanuit het VERKEERDE standpunt dat de gemeente van JEZUS Christus het begin van de grote verdrukking mee zal gaan maken, wat dus NIET WAAR is.

Je maakt ware gelovigen in JEZUS onnodig bang en je verspreidt geen hoop, maar wanhoop.
Pre Wrath Rapture?

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.