Sunday, November 10, 2013

Even een bericht herschrijven...

Het monument in het Afrikaanderpark

In Rotterdam is een monument onthuld ter ere van de tienduizenden gastarbeiders die vanaf de jaren 60 naar Nederland kwamen. Het staat in het Afrikaanderpark en is gemaakt door beeldend kunstenaar Hans van Bentem.

Het monument is niet alleen bedoeld als eerbetoon. De initiatiefnemers, verschillende Rotterdamse organisaties, willen er ook een periode mee afsluiten. Ze willen dat er een boodschap van uitgaat: gastarbeiders en hun kinderen en kleinkinderen zijn niet langer gasten maar volwaardige inwoners van Nederland.Familie

In de jaren 60 werden tienduizenden "gastarbeiders" door geldhongerige werkgevers, en met instemming van de nòg geldhongerige Nederlandse regering, naar Nederland gehaald. Zij kregen zwaar onderbetaald werk, wat Nederlanders niet wilden doen, omdat de werkgevers het verdomden hun het normale volle pond te betalen.

Dit alles volgens een vooropgezet plan van de Europese Economische Gemeenschap, wat later de door het SATANISCHE VATICAAN gecontroleerde EU zou worden, waar we nu in leven in deze eindtijd.

Het moesten vooral werkzoekenden zijn (later bewust aangevuld met hun vrouwen en gezinnen) die uit ISLAMITISCHE landen kwamen, dan wel werknemers uit Rooms Katholieke landen.

Het doel was om het PROTESTANTSE karakter van Nederland KAPOT te maken, omdat de duivel wist en weet dat de meeste bewuste gelovigen in JEZUS Christus afkomstig zijn uit protestanste milieus, en dat wil de duivel UIT ALLE MACHT voorkomen!

De islamieten, zijnde pseudo-katholieken, omdat de islam een uitvinding is van het SATANISCHE VATICAAN zouden in de toekomst een sterk DESTABILISEREND EFFECT uitoefenen op de autochtone Nederlandse bevolking, maar dat kon destijds die werkgevers en de met ROME heulende regering geen KLAP schelen, en bovendien was het allemaal zo gepland.

Middels de goedkope SLAVEN en hun gezinnen uit vooral islamitische landen, zou men tot ver in de toekomst verzekerd blijven van goedkope arbeidskrachten.

Daarnaast zouden op termijn, na het einde van de NEP-"koude oorlog", die ook door het SATANISCHE VATICAAN was bekokstoofd, in een één-tweetje tussen de Amerikanen en de Russen, die net deden alsof ze aartsvijanden van elkaar waren, terwijl het communisme ook een uitvinding is van het SATANISCHE VATICAAN en haar duivelse JEZUÏETEN, hele volksstammen Oost-Europeanen naar Nederland komen, uit landen die Katholiek, Oosters Orthodox, islamitisch, maar vooral HEEL ON-NEDERLANDS zijn, en dit allemaal tot "heil" van de SATANISCHE Rooms Katholieke Europese Unie, waarin voor een apart volk dat Nederlanders zijn, GEEN plaats meer is!

Men duldt op termijn maar één volk in Europa; de Europese eenheidsworstmens, die gemakkelijk tot wereldeenheidsworstmens kan worden omgesmeed, tot heil van LUCIFER en het VATICAAN en de PAUS en de antichrist!

Hieronder het originele verloop van de tekst van de NOS, de spreekbuis van de Nederlandse VERRADERS-REGERING:

In de jaren 60 kwamen tienduizenden gastarbeiders naar Nederland. Zij zochten werk en in Nederland was er juist een tekort aan arbeidskrachten. Ze kwamen uit landen als Turkije, Marokko, Spanje, Italië, Portugal, Tunesië en Joegoslavië.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de gastarbeiders na verloop van tijd terug zouden keren naar hun land. Pas in de jaren 80 kwam het besef dat de gastarbeiders in Nederland zouden blijven. Van velen was inmiddels ook familie overgekomen.

Bron...

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.