Monday, December 9, 2013

Volgens de EU geldt voor de Joodse staat een ander internationaal recht dan voor islamitische staten

De Europese Unie weet waar ze haar prioriteiten moet leggen… 
 
De Europese Unie heeft onlangs bevestigd dat er geen internationaal juridisch probleem is om een verdrag te sluiten met een bezettende macht, ook als dat verdrag betrekking heeft op dat bezette gebied of op zaken doen met dat bezette gebied. Dit bleek recent uit de voorlopige goedkeuring van een visserijovereenkomst met Marokko, dat ook betrekking heeft op het grondgebied van de bezette Westelijke Sahara.


Marokko is de Westelijke Sahara in 1975 binnengevallen en houdt het sindsdien bezet. De EU erkent – net als de rest van de wereld – de Westelijke Sahara niet als deel van Marokko.

Desondanks heeft de juridische adviseur van het Europees Parlement in een officieel advies uitgesproken dat het verdrag met Marokko conform het internationale recht is.[1]
No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.