Sunday, February 2, 2014

NAZI-Amerika en NAZI-Europa dreigen met nieuwe JODENMOORDOp zich een goede waarneming van Xandernieuws, maar zoals zo vaak wordt weer (bewust?) vergeten te vermelden waar dit alles vanuit gaat: HET SATANISCHE VATICAAN!Satan heeft een heus BOLWERK op aarde, en dat is het Vaticaan.

Van daaruit bestuurt hij de hele wereld, die hij in handen kreeg van de eerste menselijke heerser op aarde: Adam.

Sindsdien heeft hij rechtmatig de heerschappij op aarde, want God=JEZUS stond het toe dat hij de wereldmacht verkreeg, omdat Adam zo STOM was om naar zijn vrouw te luisteren, nadat zij eerder door de duivel was verleid om van de verboden vrucht te eten.

Sindsdien is het een vervloekte wereld waarin wij mensen moeten leven, om gelukkig wel verlost te kunnen worden door de JOODSE JEZUS, die God was in mensengedaante.

De hele Bijbel gaat in feite over Hem, en over zijn verlossingsplan, dat Hij gestalte gaf via zijn uitverkoren volk, Israël, waaruit Hij naar de mens gerekend zelf is voortgekomen, maar wat satan natuurlijk haat.

Het hele probleem is zo simpel als maar kan, want satan tracht via zijn bolwerk op aarde, het Vaticaan, en via zijn valse religies, zoals het Katholicisme en de Islam, de mensheid op te zwepen in gruwelijke Joden- en Christenhaat, waarbij ik wel aanteken dat het woord "Christen" nooit door de eerste volgelingen van de Heer Jezus Christus werd gekozen om zichzelf te benoemen, maar door de buitenstaanders werd uitgevonden, die geen volgelingen van Jezus Christus waren.

Liever gebruik ik dus een woord als Jezusvolger, want het woord "Christen" wordt ook gebruikt door mensen die 'JEZUSvolgers' en Joden haten!

Maar dit is het hele probleem, en de enige oplossing is dat mensen in de Heer Jezus Christus gaan geloven, en gered worden, want wie dat niet doen, zullen voor 'Piet Snot' hebben geleefd, want zij verdwijnen uiteindelijk allemaal in Gods 'vuilnisbak', de poel van vuur.

Ook veel Joden zullen het niet gaan begrijpen, en zij zullen in de nabije toekomst net zo makkelijk als de rest van de wereld de VATICAANSE twee ANTICHRISTEN (de twee 'beesten' van Openbaring 13) verwelkomen als 'redders der mensheid' en het merkteken van het beest aannemen.

Maar...een derde deel, wat een OVERBLIJFSEL is, zal gered worden, omdat zij zullen weigeren om die twee satanisch schoften te dienen, en dat zal ook gebeuren met allen die na de opname van de gemeente van Jezus Christus alsnog in JEZUS Christus zullen gaan geloven, wat zij echter wel in de meeste gevallen met de dood zullen moeten bekopen, waaruit ze echter weer (dankzij God-JEZUS) zullen opstaan, bij de wederkomst van Christus JEZUS.

SATAN OBAMA en ANTICHRIST FRANCISCUS kunnen met hun smerige werk beginnen!

Laat de opname maar gauw geschieden, wat mij betreft!
(en dat zei ik dus tegen U, Heer JEZUS Christus) 
 

1 comment:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.