Wednesday, March 26, 2014

Ismail Haniyeh Calls for Israel's Destruction

1 comment:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.