Wednesday, April 16, 2014

Eindtijdberichten 43 End Time Messages

Eindtijdberichten i.v.m. de
wederkomst van
Jezus Christus naar Israël

 Druk op de End-toets om snel naar beneden te gaan op deze pagina
en klik daarna onder het reactievenster op Meer laden... mocht het topic zijn volgelopen met bijdragenPlaats onder dit log eindtijdberichten om elkaar te informeren over profetische ontwikkelingen m.b.t. Israël en wat daar direct en indirect mee te maken heeft.  Geen geklets dus, maar info waar iedere eindtijdgeïnteresseerde, die uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus naar Israël en deze wereld, wat aan heeft.
Ga naar

Eindtijdberichten opinie 

voor reacties op eindtijdberichten  

 

 Vanwege de RAMPZALIGE browser van Microsoft, Internet Explorer, of Internet EXPLODER, kan ik op mijn site onder elk topic maar 200 reacties (laten) plaatsen want dan heeft Blogger het zo gemaakt dat de vervolgreacties verder gaan op een subpagina die in Internet Explorer bereikbaar ZOUDEN MOETEN zijn indien dat ding werkte zoals het hoort, maar dat doet die browser niet, want als je onder de laatste reactie klikt op "Meer laden..." dan verschijnt de tekst "Wordt geladen...", maar dan gebeurt er NIETS!

GEEN ENKELE ANDERE BROWSER heeft problemen met mijn site dan ALLEEN Internet Explorer, en ik heb mijn tests gedaan met de allerlaatste browser van Microsoft!


HELAAS gebruiken de meeste mensen (uit gemakzucht of uit onwetendheid) die KROMME browser van Microsoft, en ik geef toe dat de letteropmaak van die browser mooier is dan die van (bijvoorbeeld) Firefox of Google Chrome, maar internet gaat over informatieoverdracht en als dat niet mogelijk is met een kromme browser die wel mooie letters weergeeft dan is het WAARDELOOS.


Maar ter wille van al diegenen die toch liever een KROMME en SLECHTE browser gebruiken als Internet Explorer dan al die andere browsers die BETER zijn, maak ik speciaal voor hun een nieuwe "Eindtijdberichten"-topic aan opdat de belangstellenden van mijn site Eindtijdberichten kunnen blijven volgen.

 

Eindtijdberichten 42

200 comments:

 1. Deze Jood is HELAAS een schoolvoorbeeld van het soort Joden dat de HEIDENSE Vaticaanse NWO GRAAG gebruikt om maatregelen te nemen, dan wel te propageren, die ingaan tegen de VRIJHEID en het RECHT van Amerikaanse staatsburgers om zich te kunnen bewapenen, en de EERSTE stap naar een dictatuur is de ONTWAPENING van de bevolking, met als SMOESJE dat LEGAAL wapenbezit de schuld zou zijn van moorddadige schietpartijen door gestoorde individuen.

  Als één politieagent als een dolle hond misbruik maakt van zijn/haar wapen dan zegt men ook niet dat dan maar de HELE politiemacht ontwapend moet worden.

  Maar deze Joodse MILJARDAIR geeft natuurlijk de door de Jezuïeten gestuurde Vaticaanse NWO een gelegenheid om de HAAT tegen dit soort maatregelen te laten neerkomen op de Joden in het algemeen, en NIET op het duivelse Vaticaan zelf, dat indirect de baas is van de USA en ook de EU.

  In Israël zelf weet men maar al te goed dat men niet kan bestaan zonder bewapend te zijn, maar ook daar zijn het de LINKSE Joden die altijd de JUDAS-rol spelen.

  Bloomberg voert anti-wapenstrijd op

  Naschrift: niet slechts de linkse Joden in Israël zijn Judassen, maar ook de humanistische, goddeloze, zogenaamde rechtse Joden, die straks ook net zo goed het merkteken van het beest zullen aannemen, want TWEE DERDE deel van het Joodse volk zal dit doen en slechts een DERDE DEEL zal NIET meedoen met de Vaticaanse "nieuwe" wereldorde, en zal door MESSIAS JEZUS worden gered bij diens wederkomst.

  ReplyDelete
 2. Demonen op drift: VN: honderden doden in Zuid-Sudan

  Een vreedzaam mens doet een ander mens geen kwaad, maar als demonen het van de geesten en zielen van mensen overnemen, indien het foute denken van die mensen dat mogelijk maakt, dan kunnen er vreselijke dingen gebeuren.

  ReplyDelete
 3. De sub-Führer van het meeste corrupte land op aarde: Biden: economische hulp Oekraïne

  Terwijl zijn chef met paaseieren zat te klooien in Washington, was Joe Biden namens de Vaticaanse NWO in de Oekraïne om steun te betuigen aan de nationaal-socialistische interim-regering, die de fascistische VS namens het satanische Vaticaan aan de macht heeft geholpen.

  ReplyDelete
 4. De Rooms-Jezuïetische VN geeft bij voorbaat "Christenen" de schuld: VN ziet stapels lijken in Bentiu

  ReplyDelete
 5. FaceBook LIEGT dat het gedrukt staat: 500 miljoen aan het typen...

  Als je op FaceBook, of via FaceBook (maar ook via Google-YouTube-Google+), Twitter enz. zit te kwaken, kan je net zo goed tegen de duivel zeggen: 'hé satan, geef dit even aan Pietje en Truusje door', want het wordt allemaal aan de fascistische NSA doorgegeven en aan NAZI-Amerika, en via NAZI-Amerika aan het SATANISCHE Vaticaan. de spil van het duivelse systeem op aarde, met een LUCIFER-aanbiddende Paus op de troon.

  ReplyDelete
 6. Is Xander zelf een desinformatie agent namens het Vaticaan?
  Hij blijft maar vertrouwen op de propaganda van Walid Shoebat en de waarheid over de leidende rol van het Vaticaan (dat de islam heeft uitgevonden) ontkrachten: Moslims noemen complex in Mekka herbouwde Toren van Babel

  ReplyDelete
 7. Iedereen is gek op zichzelf....tot in de ruimte.. Astronaut post ruimte-selfie

  Het zelfbewuste tijdperk voor zelfingenomen zelfzuchtigen, dankzij de moderne techniek.

  Meer liefde voor zichzelf dan voor God.

  ReplyDelete
 8. Ouderwetse selfie Staatsieportretten koning onthuld

  Vroeger konden alleen de zeer rijken en machtigen zich een 'selfie' veroorloven, die ze met ouderwetse techniek lieten maken.

  Tegenwoordig zet iedereen zijn eigen kop op de gevoelige plaat...of heeft een gevoelige plaat voor z'n kop, in dit ego-tijdperk, voorafgaande aan de komst van super-ego, antichrist en die andere gek, de valse profeet.

  Er is echter maar één EGO dat telt: IK BEN, die IK BEN en dat is God, alias JEZUS!

  ReplyDelete
 9. DUIVELSKNECHT Kerry dreigt: VS:Rusland negeert Genève-afspraak Uiteraard dreigt "Skull & Bones' Kerry namens het SATANISCHE Vaticaan.

  ReplyDelete
 10. De FASCISTEN in Kiev zetten namens het VERROTTE Amerika de provocaties tegen Rusland en de Russen in Oekraïne voort: Kiev:legeroperatie oosten gaat door

  ReplyDelete
 11. NAZI-EU en VS denderen door: Maandag sancties tegen Rusland

  Het doel is om Rusland tot EXTREMISME aan te zetten, zoals de VS dat ook deed met Japan in de jaren '30 van de vorige eeuw, waarna Japan tot de aanval op Pearl Harbor overging, wat het begin van het einde van Japan was, want daarna kwam het onder VATICAANSE invloed te staan via de VS.

  Het Vaticaanse westen heeft twee troeven om Rusland tot extremisme aan te zetten: de situatie in de Oekraïne, waarvan ik niet verwacht dat het Vaticaanse westen daar een derde wereldoorlog om zal riskeren, want dat zou ZELFMOORD zijn.

  Nee, ik verwacht dat ze Rusland ermee weg zullen laten komen als Poetin besluit tot een invasie en bezetting van het zuidoostelijke deel van de Oekraïne, waar in meerderheid etnische Russen wonen. maar dat nadien Rusland feitelijk wel in oorlog is met het Vaticaanse westen.

  Ik verwacht dat Rusland zodanig getroffen zal gaan worden door uitgekiende sancties, dat Rusland de uitweg zal zoeken via een groot conflict in het Midden-Oosten, nadat het Vaticaanse westen de islamitische Arabieren ertoe zal hebben aangezet om Israël aan te vallen waarna de Psalm-83 oorlog zal beginnen, die naar verwachting de vernietiging van Damascus zal opleveren via een nucleaire aanval, en de complete overwinning van Israël op al haar islamitisch-Arabische vijanden.

  Dit zal Rusland tegen wil en dank tot leider maken van een gigantische Russisch-islamitische strafexpeditie tegen Israël, die zal gaan uitlopen op de totale vernietiging van Rusland en islamitische bondgenoten, volgens het scenario van Ezechiël 38/39, wat door God zelf bewerkstelligt zal gaan worden.

  Het SATANISCHE Vaticaanse westen en de Jezuïeten weten dat alleen zo Rusland verslagen kan worden, door God 'het vuile werk' op te laten knappen.

  Dat God=JEZUS dit zo zal laten gebeuren zal dan juist de valstrik voor het SATANISCHE Vaticaanse westen worden, want hierna zal de wereldleider opstaan en de wereldregering tot stand komen, als ook nog eens via het H.A.A.R.P.-systeem zal worden gesuggereerd dat de wereld wordt aangevallen door UFO's, die tevens verantwoordelijk zullen worden gehouden voor de verdwijning van miljoenen gelovigen in de Heer Jezus Christus, die natuurlijk niet door UFO's, maar door JEZUS zelf zullen zijn opgenomen naar zijn hemelrijk.

  Dan zal ook het valse vredesverbond van de antichrist (de Paus) met Israël tot stand komen middels de toekomstige wereldleider, die naar verwachting Obama zal zijn, maar dan als leider van de VN, wat volkomen onder controle staat van het Vaticaan.

  de Bijbel voorzegt echter dat het satanische Vaticaanse, Babylonische wereldrijk door JEZUS persoonlijk zal worden vernietigd bij zijn wederkomst, zeven jaar na de wonderbaarlijke opname van alle wedergeboren volgelingen van de Heer Jezus Christus.

  Satan denkt dus dat hij slim is, maar hij zal in zijn eigen zwaard vallen!

  ReplyDelete
 12. Ook Ruslands bondgenoot Syrië wordt opnieuw vals beschuldigd door het satanische ROOMSE westen: "Syrië kan nog gifgaswapen maken"

  ReplyDelete
 13. PAUSVERDWAZING Sint-Pietersplein volgestroomd

  Al die DWAZEN die de twee Pausen en hun misdadige voorgangers toejuichen zijn medeverantwoordelijk voor de SATANISCHE daden van het Vaticaan!

  ReplyDelete
 14. NAZIMERICA getroffen door natuurgeweld: Veel schade door tornado's in de VS


  "Vader, sta mijn broeders en zusters in JEZUS bij in de VS, en dank u wel"

  ReplyDelete
 15. Rusland verder uit de tent lokken....richting Israël: VS breidt sancties tegen Moskou uit

  ReplyDelete
 16. De Vaticaanse NWO hangt van pedofilie aan elkaar: Pr-goeroe schuldig aan misbruik

  ReplyDelete
 17. President van BARBARISTAN en Hondje van de Paus: Obama: executie moet menselijk

  ReplyDelete
 18. Dolle Timmerfrans in de VS: Congres VS eert Anne Frank

  Amerika vocht NIET voor de vrijheid, maar voor het Vaticaan, want het doel is om van de hele wereld een Verenigde Staten van de Wereld te maken onder leiding van het SATANISCHE Vaticaan.
  De CIA en de NSA werden opgericht met hulp van Duitse nazi's en in dat opzicht heeft het 'derde rijk' dus de oorlog GEWONNEN, en ook de nazi-raketgeleerden gingen deels naar de VS en deels naar de voormalige Sovjet-Unie.
  Hitler mocht van het Vaticaan verder leven in Argentinië.
  Datzelfde Amerika, dat Hitler aan de macht hielp, namens het Vaticaan, misbruikt de moord op Anne Frank om de wereld te tonen hoe 'lief' ze wel niet zijn tegen de Joden, en veel Joden hebben er zelf ook geen benul van hoe de vork echt in de steel zit.

  ReplyDelete
 19. "Deuk in relatie door NSA-affaire"

  Zo wordt ons dit sprookje wijsgemaakt, alsof de VS en Duitsland niet beide door het satanische Vaticaan worden bespeeld...

  ReplyDelete
 20. 'Fijn' dat bijna vrijwillig/verplichte telebankieren: Fors meer internetstoringen banken\

  Nog even en dan kunnen de mensen alleen nog via het merkteken van het beest financiële transacties doen.

  ReplyDelete
 21. Bill Clinton: Israel offered Temple Mount to Palestinians in 2000

  Read more: Bill Clinton: Israel offered Temple Mount to Palestinians in 2000 | The Times of Israel http://www.timesofisrael.com/bill-clinton-palestinians-were-offered-temple-mount-in-2000/#ixzz30d5Vl78q
  Follow us: @timesofisrael on Twitter | timesofisrael on Facebook

  ReplyDelete
 22. Premier:Portugal op eigen benen

  In Portugal zijn analisten kritisch. Ze vinden dat de premier een te positief beeld schetst.

  ReplyDelete
 23. NAZI-Zwitserland heeft de banktegoeden van de afgezette Oekraïense president Janoekovitsj bevroren.

  Zwitserland, wat hèt bankland van de Vaticaanse NWO is, en wat daarom niet werd veroverd en bezet door NAZI-Duitsland in W.O.2, doet precies wat het SATANISCHE Vaticaan wil.

  ReplyDelete
 24. JODENHATERS kregen koude douche...

  De Vaticaanse NWO gebruikt bepaalde 'elite-Joden' om de aandacht af te leiden van haar eigen GORE, SMERIGE rol via de DEMONISCHE Jezuïeten, die het Vaticaan in hun duivelse greep hebben.
  Het doel is om iedereen te laten geloven dat "de Joden" overal zelf achter zitten en de Holocoust zelf veroorzaakt hebben en dat het aantal slachtoffers ervan veel minder is dan wat we weten.

  Maar wat kan je anders verwachten van lieden die verliefd zijn op LUCIFER, de VADER VAN DE LEUGEN?

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.