Sunday, June 22, 2014

666 en de eindtijdmens - 666 and the End Time man

klik op de afbeelding voor een grotere versie
18 maal slechte eigenschappen= 3 keer 6 = 666


 
Vlees of Geest - Flesh or Spirit

 
Galaten 5:13  Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. 14  Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15  Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt.

16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 17  Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vleeswant deze staan tegenover elkanderzodat gij niet doet wat gij maar wenst. 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 19  Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20  afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, 21  nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23  Tegen zodanige mensen is de wet niet. 24  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 26  Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. 

I'm Not Talking About Religion - Schijt aan de duivel en de Roomse HOERENKERK!

7 comments:


 1. Obama is a pawn of the true church of Satan, the Roman Catholic CULT.
  This CULT invented islam.

  The USA and the EU are being controlled by this CULT.
  JESUS Christ will DESTROY the VATICAN NEW WORLD ORDER!!! http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2014/04/jesus-christ-will-destroy-vatican-new.html

  ReplyDelete
 2. +Apostle Laura Lee
  You're a fellow believer in JESUS Christ and you're not an apostle.

  There were only 12 MALE Jewish apostles in the past and that was it.
  God-JESUS used them in order to establish the Body of Christ on earth through His Holy Spirit and His LOVE and MERCY.
  Don't call yourself an 'apostle'.

  JESUS be with us and JESUS is God.
  IS JESUS "GOD?" - In 5 Minutes - the matter is SETTLED - Indisputable!
  https://www.youtube.com/watch?v=Wa-dzR943po&r=1

  ReplyDelete
 3. +Apostle Laura Lee
  Okay Laura Lee, but keep in mind that Frank Marshall Davis jr., aka 'Obama' is taking orders from the one and only true church of Satan, the Roman Catholic CULT.


  This is my vision: 'Obama' is in fact the False Prophet (of 'world peace and prosperity and 'equal sharing'=marxism/socialism), playing the role of Antichrist, and the Pope is the true Antichrist, playing the role of False Prohet.
  Pretty satanic,huh?

  Satan is a dirty liar and he's always doing things backwards and upside down.

  You say God bless: I say JESUS be with us.

  We are going to be like the angels in the (near) future.

  The names of the 12 apostles will be honoured forever through the New Jerusalem, and also the names of the 12 tribes of Israel.


  JESUS is a JEW! GOD is JESUS the JEW

  Many people HATE this fact, but it's the truth, and JESUS is God, so GOD IS A JEW!

  We're not going to New Washington or New Amsterdam, but to NEW JERUSALEM.

  Hans from the Netherlands.

  ReplyDelete
 4. +Grace Bride Stop accusing me of covering up the evil deeds of the Japanese, in JESUS' name!

  For you, brothers, were called for freedom. Only don’t use your freedom for gain to the flesh, but through love be servants to one another. 14 For the whole law is fulfilled in one word, in this: “You shall love your neighbor as yourself.” 15 But if you bite and devour one another, be careful that you don’t consume one another. 16 But I say, walk by the Spirit, and you won’t fulfill the lust of the flesh. 17 For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh; and these are contrary to one other, that you may not do the things that you desire. 18 But if you are led by the Spirit, you are not under the law. 19 Now the works of the flesh are obvious, which are: adultery, sexual immorality, uncleanness, lustfulness, 20 idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousies, outbursts of anger, rivalries, divisions, heresies, 21 envyings, murders, drunkenness, orgies, and things like these; of which I forewarn you, even as I also forewarned you, that those who practice such things will not inherit the Kingdom of God.
  22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, 23 gentleness, and self-control. Against such things there is no law. 24 Those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and lusts. 25 If we live by the Spirit, let’s also walk by the Spirit.
  Galatians 5:13-25
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&m=Gal+5%3A13-25&id14=1&id7=1&pos=0&set=3&l=en

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.