Thursday, October 2, 2014

Dwangarbeid in Nederland, provincie van de NAZI-EU

Wie verplicht voor een uitkering werkt, krijgt geen loon. De klantmanager wijst in sommige gevallen aan waar je wat moet gaan doen. Je hebt geen keus, je kunt niet weigeren.
A
Als je weigert, kan de uitkering gestopt worden en dan mag je in alle vrijheid onder een brug verhongeren. Daarom is deze vorm van werken voor een uitkering dwangarbeid, zoals vastgelegd in internationale verdragen.


Veel bijstandsgerechtigden worden tewerkgesteld in mensonterende disciplineringsprojecten zoals de HWU (Herstelling Werk en Uitvoering). Dit heeft ook een negatief effect op de gewone arbeidsmarkt. Salarissen worden verlaagd omdat werknemers moeten concurreren met dwangarbeiders die in feite ver onder het minimumloon werken. Wie 32 uur werkt voor een uitkering van €880,- netto werkt dus voor €6,88 per uur. Mensen worden ontslagen omdat het werk gedaan wordt door dwangarbeiders met een uitkering. Dat heet verdringing. Een voorbeeld is een grote GGZ-instelling die de betaalde krachten in een flexpool voor receptiewerk vervangt door dwangarbeiders met een participatiebaan.

Lees meer...


dinsdag 16 september 2014


Amsterdamse demonstratie toont de toenemende kracht van de beweging tegen dwangarbeid

 

 

dwangarbeid in Nederland werken voor uitkering

 

 

De SMEERLAPPERIJ van de Nederlandse marionetten-regering van de ROOMSE EU kent geen grenzen.

 

Met letterlijk GRENZELOZE MINACHTING voor de rechten van werkzoekenden die in een uitkeringsituatie terecht zijn gekomen, zorgt de FASCISTISCHE regering EN parlement, dat de naam parlement niet verdient, ervoor dat mensen onder DWANG te werk worden gesteld met als dreiging het verlies van inkomen, wat gelijk staat aan de methoden van NAZI-DUITSLAND.

 

Maar dat is ook niet verwonderlijk, want Nederland is GEEN onafhankelijk land meer, maar is BEZET door het ROMEINSE RIJK, en uit VRIJE WIL, wegens een meerderheid van het volk die LAND- en VOLKSVERRADERS aan de macht heeft geholpen, en dat al sinds de Napoleonitische tijd (vanaf 1795) toen Nederland werd bezet door Frankrijk en nadien een VATICAANS gezind 'koningshuis' kreeg opgedrongen, wat door een groot deel van het gehersenspoelde volk nog werd geaccepteerd ook.

 

Sindsdien zit Nederland opgescheept met dat NEP-Koningshuis, en vanwege die poppenkast zit Nederland in de ROOMSE EU, want ELKE WET die in dit land wordt gemaakt, wordt ondertekend door de zittende 'vorst(in)'.

 

UITERAARD heeft geen enkele ROOMS-gezinde vorstin bezwaar gemaakt tegen wetten die ons uiteindelijk onze VRIJHEID afnamen!

 

Wilhelmina ontvluchtte Nederland op 13 mei 1940 ZONDER De regering en het Nederlandse opperbevel op de hoogte te hebben gesteld, naar het Engeland van Winston Churchill en het Britse VATICAANS-gezinde koningshuis, en Churchill was in het geheim een VAZAL van de Vaticaanse NWO.

 

Later die dag ontvluchtte ook de regering ons land naar Engeland ZONDER het opperbevel in te lichten TERWIJL NEDERLAND NOG NIET WAS VERSLAGEN en NAZI-DUITSLAND tot stilstand had gebracht!

 

Het NAZI-TERREUR BOMBARDEMENT op Rotterdam en de dreiging om andere grote Nederlandse steden op dezelfde wijze te vernietigen, bracht ons land er op 15 mei toe om te capituleren

 

Ondertussen was de toekomstige 'koningin' Juliana getrouwd met de Duitse SS-er Bernhard van Lippe-Biesterfeld

 

Na de VATICAANSE zogenaamde 'tweede wereldoorlog', die niets anders was dan de voortzetting van de 'eerste wereldoorlog', en die samen (inclusief de tussenliggende periode) staan voor één grote ROOMSE INQUISITIE tegen de Joden en tegen het Protestantisme en tegen de Oosterse Orthodoxie in het oosten van Europa, zorgde deze SS-er Bernhard ervoor dat Nederland verder werd ingebed in de VATICAANSE NWO omdat hij medeoprichter was van BILDERBERG

 

'Prins' Berhard was in feite tot aan zijn dood de BAAS van Nederland, namens het Vaticaan!

 

Op dit moment is dat de DOCHTER VAN DIE SS-ER: Beatrix, want Willem-Alexander word gecontroleerd door de ROOMSE Máxima uit Argentinië, die daartoe speciaal door 'Benno' in het FASCISTISCHE Argentinië werd geselecteerd, met instemming van zijn dochter Beatrix, en die in de verte zelfs familie is van het huidige 'koningshuis', en Máxima en Beatrix kunnen het heel goed met elkaar vinden.

 

Nederland was 'bevrijd dankzij' de hoofdmacht van de Amerikanen en de geallieerden van de VS, terwijl diezelfde VS vóór de oorlog de VATICAANSE DICTATORS Hitler en STALIN (een Jezuïet) FINANCIEEL en TECHNOLOGISCH hadden ondersteund, wat overigens 'gewoon' doorging tijdens de oorlog, want de VS zijn gesticht door datzelfde SATANISCHE VATICAAN

 

Het doel was om te komen tot de VERENIGDE STATEN van EUROPA, en middels de EU met de ROOMSE MARIAVLAG, is dat gelukt! 

 

Ondertussen werd er een complot gesmeed tegen de belangen van de Nederlandse werknemers, want die waren volgens regering en werkgevers 'te duur', en zeker als het ging om zwaar en onaangenaam werk, en 'dus' werden eerst goedkopere zuid-Europese werknemers naar ons land gelokt en toen die ook 'te duur' werden, week men uit naar ISLAMITISCHE landen als Marokko, Tunesië en Turkije om daar GOEDKOPE SLAVEN te werven, wat tevens ervoor zorgde dat op termijn Nederland steeds KATHOLIEKER zou worden, want de ISLAM IS EEN PRODUCT VAN DE ROOMSE SATANSKERK!

 

In de VS doet SATAN OBAMA dat middels de instroom van grote aantallen KATHOLIEKE midden- en zuid-Amerikanen en islamieten.

 

Hele wijken in Nederland zijn al verloren gegaan aan de SATANISCHE (ROOMSE!) ISLAM en overal waar een moskee staat, staat een SATANSTEMPEL en een KAZERNE van de MOORDZUCHTIGE ISLAM...namens het ROMEINSE RIJK, want dat is het Vaticaan met zijn 'Paus', die in feite de KEIZER is van dat BABYLONISCHE SYSTEEM.

 

Deze Roomse PEDOFIELEN en BABYMOORDENAARSBENDE, tot eer van hun held LUCIFER-de DUIVEL wil uiteindelijk namens SATAN de HELE wereld in hun macht krijgen, en middels hun MILITAIRE INSTRUMENT Amerika en de NAVO en de Vaticaanse VN, zal dat ook gaan lukken, want dat is wat de BIJBEL voorzegd:

 


Openbaring 13,4
en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

 

De draak is Satan de duivel, ofwel LUCIFER, de PSYCHOPATISCHE GEVALLEN ENGEL, die bezig is met zijn LAATSTE STUIPTREKKINGEN tegen diens maker, God-JEZUS, en zijn doel is VOORAL Israël en de Joden, want DAAR zal JEZUS terugkomen op aard!


Terug naar het onderwerp: Nederland is dus ONDERDEEL geworden van het SATANISCHE, BABYLONISCHE Romeinse Rijk en op elke auto en elke (Nederlandse) gemeente staat in het TEKEN van die VERVLOEKTE Roomse MARIAVLAG!


Dat er nu dus sprake is van DWANGARBEID is geheel in lijn met het ROOMSE FASCISME, en lees maar eens HIER hoe destijds de Vaticaane VAZAL, F.D. Roosevelt dat deed in de jaren '30 van de vorige eeuw: NIET VEEL ANDERS DAN HITLER!


WIE KAN ONS VERLOSSEN VAN DEZE TERREUR en TIRANNIE?

ALLEEN en UITSLUITEND JEZUS CHRISTUS, want het wordt alleen maar ERGER! 

Zal door Hem op korte termijn een einde gemaakt worden aan deze dwangarbeid en aan de AFBRAAK van het sociale stelsel in Nederland?

NEE...maar het zal VIA Hem en VIA de mensen die door HEM worden geïnspireerd (begeesterd), en zeker via diegenen die van Hem houden en die WEDERGEBOREN zijn, en die bidden voor ons land opdat het ONS goed gaat, worden TEGENGEHOUDEN, want het MEEST VRESELIJKE moet nog gaan komen: het merkteken van het BEEST/666.


De twee 'beesten' van Openbaring 13 zijn zowel twee MANNEN als twee SYSTEMEN: de Paus en de President (van de VS), het Vaticaan en de VS, in samenhang met de NAVO en de VN, want die staan ten dienste van het SATANISCHE, MOORDLUSTIGE VATICAAN, en LUCIFER, de DUIVEL, Gods TEGENSTANDER.SIEG HEIL namens de EU en het SATANISCHE Vaticaan

 

 

HET IS OORLOG!

 

 

Wilhelmina medeverantwoordelijk voor Jodenmoord...

 

 

Waar het 12 september 2012 om gaat: DE VERNIETIGING VAN NEDERLAND!!

4 comments:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.