Friday, November 28, 2014

ANTICHRIST: Help Turkije bij opvang van vluchtelingen

Paus Franciscus bezocht vandaag de Turkse president Erdogan in zijn paleis in Ankara

Paus Franciscus roept landen op Turkije te helpen bij de opvang van vluchtelingen. "De internationale gemeenschap heeft de morele plicht om Turkije te hulp te schieten bij de zorg aan vluchtelingen", zei de paus tijdens zijn eerste toespraak bij een driedaags bezoek aan Turkije.


Meer dan 1,6 miljoen vluchtelingen uit Syrië en Irak hebben hun toevlucht gezocht in Turkije. De paus prees het land voor de hulp die het biedt aan slachtoffers van geweld.

Lees verder....


De leider van de ROOMSE SATANSKERK, en de'zwarte paus in het wit', duidend op zijn rol als LEIDER van de MOORDDADIGE en SATANISCHE JEZUÏETEN, en vermomd als een 'engel van het licht', bezoekt de COMPLEET GESCHIFTE Turkse Hitler, Erdogan, leider van één van de bevolkingsrijkste moslimlanden ter wereld, en wat dichtbij het land van GOD, Israël, ligt, en wat een belangrijke profetische rol te spelen heeft in de toekomstige Gog en Magog-oorlog van Ezechiël 38/38.

Deze LUCIFER-aanbidder, deze leider van het DUIVELSE Vaticaan en van de VALSE 'Christelijke kerk', presteert het om om hulp te bedelen wegens een probleem dat die smerige SATANSKERK zelf heeft veroorzaakt via de Vaticaanse VAZAL 'Obama' en diens MOORDDADIGE IS-gangsters, alsof 'Obama' daartegen zou zijn, middels zijn halfzachte luchtaanvallen.

Erdogan en Obama en de Paus zijn in feite vóór IS (Islamitische Staat) omdat het doel Israël is, want SATAN drijft deze SCHOFTEN UIT DE HEL, omdat satans tijd begint op te raken en hij nog van alles probeert om de komst van zijn RECHTER, de HEER JEZUS Christus, tegen te kunnen houden, wat dikke vette WAANZIN is, want de HEER JEZUS Christus is GOD ALMACHTIG en Hij laat zich niet door die duivelse PRUTSER tegenhouden en ook niet door zijn 'voetvolk': iedereen die aan zijn kant staat, of zal gaan staan in de toekomst.

De islam is een WALGELIJKE uitvinding van het Vaticaan, waar het Vaticaan en satan overigens vanaf willen en zelfs ook van het Rooms Katholicisme, want satan-LUCIFER wil dat ALLEEN hij nog wordt aanbeden in de nabije toekomst!

Dat weet deze 'Paus', die zich de 'plaatsvervanger van God op aarde' durft te noemen, of de 'Vicar of Christ', in het Engels, en Antichrist betekent vooral de 'IN PLAATS VAN CHRISTUS', en niet zozeer de TEGEN-Christus. wat hij natuurlijk OOK is, want de Paus SPEELT dat hij een gelovige in de Heer JEZUS is, maar hij aanbidt in feite LUCIFER, en zijn 'kerk' (SEKTE is een beter woord, of CULT in het Engels) is NIET gebaseerd op de onderwijzingen van de Bijbel, maar op de MYSTERIËN van BABEL!

De mijter die hij op zijn hoofd heeft (bijvoorbeeld) is in feite de visgod Dagon, die destjds o.a. ook de Filistijnen aanbaden, en die waren bittere vijanden van het volk van God, de Joden.

De islam kom voort uit diezelfde BABYLONISCHE DREKPOEL, en geen wonder dat de islamieten bittere vijanden zijn van Israël en de Joden, maar ook van alle ware gelovigen in de Heer JEZUS Christus.

Het Hindoeïsme is ook een Babylonische GRUWEL-religie, en zo zijn er wel meer.

De Paus zorgt ervoor dat al die VALSE religies zullen samenwerken namens zijn idool LUCIFER, opdat één wereldreligie tot stand kan worden gebracht.

Als afleiding voor zijn eigen verderfelijke rol, gebruikt het PAUSDOM/het Vaticaan, en deze Paus, de president van de Verenigde Staten, de zogenaamde 'Barack Hoessein Obama', die eigenlijk Barry Davis zou hebben moeten heten, omdat zijn verwekker Frank Marshall Davis was, en NIET wijlen Barack Hoessein Obama sr. uit Kenia.

Deze GRUWELIJKE LEUGENAAR en MASSAMOORDENAAR doet ALLES namens het Vaticaan, net als destijds Hitler, Stalin, Mao Zedong en andere walgelijke dictators en massamoordenaars.

De ROOMSE SATANSKERK is het verborgen ROOMSE RIJK van SATAN!


Ik heb dat via mijn site en via de mij aangedragen en ontdekte informatie al zo vaak gezegd, en ik blijf dat zeggen opdat nog zoveel mogelijk mensen ingelicht zullen zijn en anderen waarschuwen, en opdat mensen vluchten naar de ENIGE uitweg: de Heer JEZUS Christus en zijn liefde en genade.

Zij moeten zeker niet verzuimen om om de vervulling met de Heilige Geest te vragen, omdat de Heer JEZUS dat heeft onderwezen, opdat ze mee kunnen gaan, als straks de OPNAME, de WEGRUKKING, van de Gemeente van Christus zal gaan plaatsvinden.

Want de Heilige Geest is de grote weerhouder van satan en zijn duivelse menselijke dienstknechten, want anders was het allang oorlog geweest en was de wereldeconomie allang ingestort.

Maar omdat de macht van het GOEDE van God nog sterk vertegenwoordigd is op aard, wordt het ergste tegengehouden, middels de Heilige Geest in de ware gelovigen in de Heer JEZUS Christus, en middels Israël, en dat vanwege het OVERBLIJFSEL (een derde deel) dat GOD-JEZUS in de toekomst zal gaan redden, bij zijn wederkomst.

satan kan het niet uitstaan dat hij afhankelijk is van wat God doet, en pas als de opname is geschied, kan hij verder gaan met zijn duivelse programma.

Dat mag hij overigens van God doen, totdat God het genoeg vindt, want God-JEZUS gebruikt de duivel om tot ZIJN doel te komen, en opdat Hij zal weten WIE aan zijn kant staan en WIE aan de kant van zijn vijand, satan.

De Heer JEZUS Christus zij met iedereen die dit leest.


We zijn allemaal KATHOLIEKEN geworden, of we dat nu leuk vinden of niet!

1 comment:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.