Thursday, March 26, 2015

Eindtijdberichten 55 End Time Messages

Eindtijdberichten aangaande 
de wederkomst van
Jezus Christus naar Israël
End Time Messages concerning
the Second Coming of
Jesus Christ to Israel
 Druk op de End-toets om snel naar beneden te gaan op deze pagina
en klik daarna onder het reactievenster op Meer laden... mocht het topic zijn volgelopen met bijdragen

http://3.bp.blogspot.com/_RkoA9trZlKE/TRBW6NhP8eI/AAAAAAAAACM/LFlo08CTrk0/s1600/israelsatt.jp

Plaats onder dit log eindtijdberichten om elkaar te informeren over profetische ontwikkelingen m.b.t. Israël en wat daar direct en indirect mee te maken heeft.  Geen geklets dus, maar info waar iedere eindtijdgeïnteresseerde, die uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus naar Israël en deze wereld, wat aan heeft.
Ga naar

Eindtijdberichten opinie 

voor reacties op eindtijdberichten  

 

 Vanwege de RAMPZALIGE browser van Microsoft, Internet Explorer, of Internet EXPLODER, kan ik op mijn site onder elk topic maar 200 reacties (laten) plaatsen want dan heeft Blogger het zo gemaakt dat de vervolgreacties verder gaan op een subpagina die in Internet Explorer bereikbaar ZOUDEN MOETEN zijn indien dat ding werkte zoals het hoort, maar dat doet die browser niet, want als je onder de laatste reactie klikt op "Meer laden..." dan verschijnt de tekst "Wordt geladen...", maar dan gebeurt er NIETS!

GEEN ENKELE ANDERE BROWSER heeft problemen met mijn site dan ALLEEN Internet Explorer, en ik heb mijn tests gedaan met de allerlaatste browser van Microsoft!


HELAAS gebruiken de meeste mensen (uit gemakzucht of uit onwetendheid) die KROMME browser van Microsoft, en ik geef toe dat de letteropmaak van die browser mooier is dan die van (bijvoorbeeld) Firefox of Google Chrome, maar internet gaat over informatieoverdracht en als dat niet mogelijk is met een kromme browser die wel mooie letters weergeeft dan is het WAARDELOOS.


Maar ter wille van al diegenen die toch liever een KROMME en SLECHTE browser gebruiken als Internet Explorer dan al die andere browsers die BETER zijn, maak ik speciaal voor hun een nieuwe "Eindtijdberichten"-topic aan opdat de belangstellenden van mijn site Eindtijdberichten kunnen blijven volgen.

 

Eindtijdberichten 54 End Time Messages

200 comments:

 1. VERTEL WAT ER ECHT IS GEBEURD, i.p.v. dit soort nieuws: 'Maak die verdomde deur open'

  ReplyDelete
 2. Het probleem is de ROOMSE SATANSKERK, en niet in eerste instantie de islam, die de Roomse satanskerk in het leven heeft geroepen, waar Xandernieuws nog NOOIT aandacht aan heeft geschonken, omdat 'Xander' van Xandernieuws zelf het product is van dwalingen van die Roomse duivelskerk, wat zich bewijst uit het feit dat 'Xander' niet gelooft in de "pre-Tijd van Jacobs benauwdheid-opname", maar in de 'mid-tribulatie-opname', ook al is hij wel pro-Israël, net zoals Geert Wilders, èn omdat hij een aanhanger is van de ROOMSE MISLEIDINGEN van Walid Shoebat, die er alles aan doet om de focus te leggen op de islam, om maar te voorkomen dat het VATICAAN en de PAUS als schuldigen worden aangewezen, want het SATANISCHE VATICAAN en de JEZUÏETEN (waar de Paus er zelf één van is, en wel de HOOGSTE) zitten overal achter, en het DUIVELSE Vaticaan is ook de uitvinder van de 'vervanginsleer' die leert dat 'de kerk' in de plaats van Israël is gekomen, waardoor ook vele Protestanten de 'geestelijke Israël'-LEUGEN aanhangen, en dus niet zien dat het LICHAAM van Christus vóór de aanvang van de zevenjarige 'Tijd van Jacob's benauwdheid' (de laatste 'jaarweek' van de 70 'jaarweken' van Daniël 9) MOET verdwijnen, omdat anders het profetische woord niet in vervulling kan gaan.
  Geert Wilders bedoelt het goed, en zijn pro-Israël houding verdient lof, maar hij zal NOOIT in staat zijn om de islam te stoppen als hij niet kan veroorzaken dat de meerderheid van de Europeanen en de Nederlanders zich OOK ontdoen van de BABYLONISCHE, ROOMSE SATANSKERK en haar invloeden!
  Voorbeeld: binnenkort is het weer 'Pasen', maar dat is de vermenging van het BABYLONISCHE ISHTAR met de heilsfeiten van de dood en opstanding van de Heer JEZUS Christus volgens de ROOMSE KALENDER, en zo'n beetje IEDEREEN loopt daarmee in de pas, omdat het gekoppeld is aan officiële vrije dagen, net zoals dat het geval is met de ROOMSE 'KERST'.

  Kortom: zolang de ROOMSE SATANSKERK bestaat zal het probleem blijven bestaan, en er is maar één persoon die sterk genoeg is om de ROOMSE SATANSKERK te VERNIETIGEN: de HEER JEZUS Christus!!

  Wilders in Wenen: Wij zullen de islam overwinnen

  ReplyDelete
 3. Replies
  1. Even die SMERIGE, Vaticaan veroorzaakte Balkanoorlog in perspectief zetten: Vatican's Holocaust - Nazi Croatia death camps (English subtitles)

   Oh, en de OORLOGSMISDADIGER Bill Clinton diende destijds het SATANISCHE VATICAAN!

   Hij liet zich tevens PIJPEN in 'the Oval Office", maar hij had 'no sex with this woman, Miss Lewinsky'.

   Delete
 4. Het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met de MH17 is in handen van het Nederlandse Openbaar Ministerie.

  Het O.M. van de (nu gepensioneerde) kinderverkrachter (met rugdekking van het satanische Vaticaan) Joris Demmink...tja dan is bij voorbaat duidelijk dat Rusland de schuld krijgt van het door Oekraïne neerhalen van de MH17 met twee gevechtsvliegtuigen, met steun van de VS en de EU en het Vaticaan en de Paus.....en satan.

  ReplyDelete
 5. Foto van Hitler op bussen in Philadelphia

  Tendentieuze kop van de NOS, alsof Philadelphia een nazi-bolwerk zou zijn.

  ReplyDelete
 6. Amerika naar de KLOTE: 'Homohuwelijk ook verboden voor hetero's'

  De geschifte 'rechters' van het 'Hooggerechtshof' zijn satanisten namens het Vaticaan: vijanden van de mensheid en God, die erom SMEKEN om voor EEUWIG geroosterd te worden in de poel van vuur.

  Nederland was al eerder naar de KLOTE, en de meeste Nederlanders zijn daar nog TROTS op ook....

  ReplyDelete
 7. Herinnering aan een eerdere opmars van de islam in Europa: Ottomaanse strijdkameel gevonden bij Wenen

  ReplyDelete
 8. Op weg naar het dichtgespijkerde internet: Met 1200 man praten over internetveiligheid

  Huizen en auto's kun je afsluiten om criminelen en andere ongewenste personen tegen te gaan, behalve de 'overheid', want die verzint wel een nep-aanslag om daarna het excuus te hebben om massaal woningen van particulieren binnen te kunnen vallen, zogenaamd ter bestrijding van het 'terrorisme', en dat hebben o.a. de bewoners van Boston meegemaakt, na de 'false flag' van de criminele Amerikaanse overheid aldaar.

  Dus kunnen we soortgelijke acties verwachten van de Vaticaanse NWO op het internet, waarna het dan 'nodig is om de regels aan te scherpen', wat in de praktijk zal betekenen dat de vrijheid van meningsuiting om zeep wordt gebracht.

  In het voorbeeld van het artikel doet een land als Turkije dat al.
  Het valt te verwchten dat dat op wereldschaal gebeurt.

  ReplyDelete
 9. Zorg ervoor dat mensen nergens meer buiten het internet kunnen: dat maakt het straks voor de antichrist makkelijker om zijn totale controle uit te kunnen oefenen: NS gaat wifi in de trein sneller maken

  Een artikel overigens geschreven door iemand met een 'oer-Hollandse naam'

  ReplyDelete
 10. "De studenten noemen de ontruiming een blamage. Ze vinden de politieactie onnodig, omdat ze al van plan waren om het gebouw maandag te verlaten."

  Maar daar hebben de machthebbers schijt aan, en het is ook voor de politie weer een 'leuke oefening' in het met geweld opleggen van de wil van die machthebbers, waarbij de politie als vanouds de rol vervult van hersenloze uitvoerders van de wil van de dictators.

  Het is echt 'lachen' in een wereld geregereerd door SATAN.

  Satan maakt overigens altijd gebruik van het R-complex in de hersenen van mensen die in zijn macht zijn.

  Dat is dat deel in de hersenen wat mensen tot koude en kille REPTIELEN maakt.....

  Negen arrestaties bij ontruiming Maagdenhuis

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kortom: mensen zijn rare beesten...

   Maar wie heeft hun eigenlijk gemaakt?

   Thank God for the creation of ANIMALS

   Delete
 11. Actievoerder valt ECB-president Draghi aan

  Deze Vaticaanse schurk hou je echt niet tegen met confetti....

  ReplyDelete
 12. PLOFMOSLIM: 33 doden bij zelfmoordaanslag Jalalabad

  Deze explosieve moslim laat maar weer eens zien dat de god van de islam, satan is...dezelfde god als van de organisatie die de islam heeft uitgevonden: de ROOMSE SATANSKERK.

  Zijn (of haar: het kan ook een vrouw zijn geweest) slachtoffers zijn collega-moslims...

  Indien het een mannelijke dader was dan wachten hem geen 72 bloedstollend fraaie en sexy maagden in het islamitische pornoparadijs, maar de doffe ellende van het DODENRIJK in afwachting van het LAATSTE OORDEEL en de POEL van VUUR, en indien het een vrouwelijke dader was, dan had ze sowieso al NIETS in het vooruitzicht, want de islam heeft HELEMAAL niets te bieden voor vrouwelijke islamitische "martelaars" in het hiernamaals, en ontvangt ze dezelfde doffe ellende als een mannelijke aanhanger van deze GRUWELIJKE DOODSCULTUS.

  Ben je toevallig een islamiet die dit leest?

  Keer je af van deze ROOMSE SATANSIDEOLOGIE en kies voor JEZUS Christus die WEL van je houdt en die al je zonden op zich nam aan het kruis en die opstond uit de dood, en die WEL ALLES te bieden heeft na de dood, en zelfs in dit leven je wilt zegenen met een GOED bestaan, ondanks de aanwezigheid van satan en zijn demonen en de mensen die in hun greep zijn.

  Waarom?

  Omdat JEZUS God is die mens werd onder de mensen!

  Wat de Koran leert over JEZUS is NIET WAAR!

  Lees de BIJBEL!

  ReplyDelete
 13. Linkse land- en volksverraders: Australische premier tegen Europa: Zo stop je alle bootvluchtelingen

  De 'elite' (MISDADIGERS) van Nederland werken samen met de Vaticaanse NWO, en het Vaticaan is verantwoordelijk voor de creatie van de islam.

  Het illegaal Nederland binnenvallen is een MISDAAD, maar de PvdA en andere partijen belonen deze misdaad onder het mom van 'medemenselijkheid'.

  De agenda die erachter zit is echter om de Nederlanders uiteindelijk te beroven van hun eigenheid, en dat gebeurt in alle landen van de EU en in de VS onder leiding van de MISDADIGER en Vaticaanse 'trekpop' Obama, zodat men ten slotte de Vaticaanse WERELDDICTATUUR zal accepteren vanuit een MACHTELOOS gevoel.

  De enige die hier uiteindelijk een einde aan kan- en zal maken is JEZUS Christus, die verantwoordelijk is voor de schepping van aparte volken, na de Babylonische spraakverwarring, wat Zijn antwoord was op de eensgezinde REBELLIE van BABEL, toen men nog één van spraak was.

  Via de wereldtaal Engels is men opnieuw één van spraak en kan men via deze communicatie opnieuw tot die BABYLONISCHE REBELLIE tegen God-JEZUS komen, onder leiding van Satan en zijn Vaticaanse NWO.

  JEZUS komt om hier een einde aan te maken en Hij zal zijn land en volk Israël gebruiken als instrument om ALLE volkeren te richten!

  Het is overigens dieptreurig dat Xandernieuws de zaken blijft belichten via de Vaticaanse MISLEIDER WalId Shoebat, waardoor Xandernieuws in feite zelf een spreekbuis is geworden van de Vaticaanse NWO, die suggereert dat het gevaar uitsluitend van de islam te duchten is, terwijl het Vaticaan en de Jezuïeten de ware vijanden van de mensheid zijn, met de Paus voorop, die zelf de HOOGSTE (satanische) JEZUÏET is.

  ReplyDelete
 14. Misselijk makende kamerleden die met de Vaticaanse NWO meeLIEGEN, zogenaamd uit piëteit met de nabestaanden, maar feitelijk om de LEUGEN in stand te houden dat Nederland MEDEVERANTWOORDELIJK is voor de MASSAMOORD op de inzittenden van de MH17 die door Oekraïne werd neergehaald met als doel om Rusland daarvan de schuld te kunnen geven: Kamerleden betreuren lezing MH17-expert

  ReplyDelete
 15. De ROOMSE ISLAM: Moskee Groningen blaast komst omstreden imam af

  De meeste mensen willen niet weten dat de Islam uitgevonden is door de Roomse SATANSKERK!

  ReplyDelete
 16. Islamitische RANDDEBIEL over Pamela Geller: "Maar ze heeft, net zoals elke neo-nazi of antisemiet, het recht om haar mening te uiten"
  Moslimorganisatie VS veroordeelt schietpartij Texas

  Zover is het reeds gekomen in 'the land of the free', de VS, onder het presidentsschap van de CRIMINEEL en MASSAMOORDENAAR, en PSYCHOPAAT 'Obama' (Barry Davis), gesteund door de Roomse SATANSBENDE van het Vaticaan, dat de Islam heeft uitgevonden tot eer van de DUIVEL!

  Ik heb de hele toespraak van Geert Wilders gezien en gehoord en ook de woorden gehoord van Pamala Geller, en Geert en Pamala hebben nog steeds niet begrepen dat de Islam een product is van de ROOMSE SATANSKERK, maar Geert durfde Mohammed wel een ROVER, MOORDENAAR en PEDOFIEL te noemen, en hij stipte fijntjes aan dat de Islam GEEN HUMOR kent, wat een typisch kenmerk is van SATAN!

  Er valt ook weinig te lachen voor Satan, want hij zal BRANDEN in de HEL, en al zijn aanhangers ook, en dat zijn er MILJARDEN!

  Ik bid voor Pamela en Geert en mensen zoals zij dat ze JEZUS nog gaan leren kennen, want JEZUS is GOD, heeft WEL HUMOR!

  Hij lacht zich bijna een ONGELUK om al die menselijke INSECTEN die denken dat ze Hem de baas kunnen zijn.

  De IDIOTEN dat ze zijn!

  1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?

  2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:

  3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.

  4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.

  5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.

  6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.

  7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

  8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.

  9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.

  10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!

  11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.

  12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

  Psalmen 2 Statenvertaling

  Het zal me overigens NIETS verbazen als blijkt dat 'Obama' en zijn GANGSTERBENDE achter deze aanslag zitten, namens de Jezuïeten en het Vaticaan.

  ReplyDelete
 17. Nederland werd 'bevrijd' onder leiding van het land dat zelf Hitler en Stalin (financieel en militair) mogelijk maakte namens het Vaticaan (en Satan): de VS van Amerika!

  Het doel was onder andere de UITROEING van zoveel mogelijk JODEN, PROTESTANTEN en ECHTE GELOVIGEN in JEZUS, de stichting van de VN, en de aanzet te geven tot de oprichting van wat later de huidige EU zou zijn.

  Ook werd een LEUGENACHTIGE ORGANISATIE , genaamd NASA, in het leven geroepen, tegen de achtergrond van een COMPLEET GELOGEN 'KOUDE OORLOG', want KERNWAPENS BESTAAN NIET EENS!

  Alles gedirigeerd vanuit het DUIVELSE VATICAAN.

  Nederland viert 70 jaar Bevrijding, onweersbuien op komst

  ReplyDelete
 18. Volks'held' valt door de mand: Ben 'Voice of Holland' Saunders opgepakt voor mishandeling

  Dat krijg je ervan als je iemand die een beetje kan zingen belangrijker vindt dan je eigen schepper, JEZUS Christus!
  Nederland is ZIEK!
  ROOMS KATHOLIEK ZIEK!
  Nederland was een PROTESTant land!
  Het PROTEST tegen de ROOMSE SATANSKERK en haar GEILE BABYLONISCHE INVLOED was niet KRACHTIG en RADICAAL GENOEG.
  WEG MET DE GEILE, GORE ROOMSE SATANSKERK!
  WEG MET SATAN!
  OPGEDONDERD MET DIE GEK!

  ReplyDelete
 19. Nederland werd 'bevrijd' door MAFFIALAND AMERIKA en haar geallieerden namens de ROOMSE SATANSKERK! De mooiste beelden van de bevrijding in 1945

  En al die GEILE JONGE WIJVEN maar gillen om die helden die ons land hebben 'bevrijd'.

  'TREES HEEFT EEN CANADEES'

  Deze oorlog duurde maar vijf jaar.
  Dat is wel wat anders dan de TACHTIGJARIGE OORLOG tegen het gespuis uit ROME via de koning van Spanje!

  DE VS IS VEEL ERGER DAN SPANJE!!!
  DE VS TAST OOK DE ZIEL VAN EEN VOLK AAN!
  AMERIKANISERING namens ROME!

  ReplyDelete
  Replies
  1. 70 JAAR AMERIKANISERING namens ROME sinds 1945!

   De VS is een project van het VATICAAN!

   Delete
  2. En daarvoor 5 jaren van NAZIFICERING via NAZI-DUITSLAND namens het Vaticaan.
   Datzelfde Amerika was HOOFDSPONSOR van HITLER!
   Ook van STALIN!
   AMERIKA IS HET 2e BEEST van OPENBARING 13
   ROME IS HET EERSTE BEEST!

   Delete
 20. ER VALT HELEMAAL NIETS TE VIEREN!

  ReplyDelete
 21. Replies
  1. Alles wijst erop dat de MH17 door Oekraïense straaljagers is neergehaald, dus wat bezielt de Russen om (weer) met dit verhaal te komen?

   Delete
  2. En zo LIEGEN alle partijen gewoon door, terwijl er een MASSAMOORD werd gepleegd op onder andere 193 Nederlanders! 'MH17-rapport is ommekeer in Russisch standpunt'

   Delete
 22. Weer een voorbeeld van hoe SATANISCH=BEESTACHTIG de islam is: Doodstraf voor lynchen Afghaanse vrouw

  ReplyDelete
 23. Men leidt fijn dat aandacht af van de grootste terreurorganisatie in Duitsland: de Duitse regerig onder leiding van Hitler-dochter Angela Merkel, die samenwerkt met de ROOMSE SATANSKERK, die hele volksstammen BEZETEN islamieten naar Duitsland en Europa laat komen: 'Duitse politie voorkomt aanslagen extreem-rechts'

  ReplyDelete
 24. Disinformation from 'Der Spiegel Online International': The Islamic State - A Legacy of Saddam Hussein's Iraq

  The man behind this site is a believer in the Bible, and he is a strong advocate of the state of Israel, while the state of Israel cooperates with the Vatican NWO.
  He also seems to be a supporter of the Republican party, while the Republican party and its presidents like Bush the father and Bush the son, cooperate with the Vatican NWO.

  I never read anything on his site against the Papacy and the Jesuits.

  ReplyDelete
 25. Het leger van de Paus, of wel de "Noord-Atlantische Verdrags Organisatie" blijft langer in Afghanistan

  ReplyDelete
 26. Replies
  1. Goed artikel, behalve deze ERNSTIGE DWALING aan het eind:

   Vaticaan hoereert met Antichrist: de islam

   Dit betekent overigens niet dat het Vaticaan de in de Bijbel geprofeteerde ‘hoer van Babylon’ is, maar wel dat het absoluut hoereert met de religie van (de) Antichrist: de islam (2). Tenslotte is het enkel de islam dat voldoet aan alle Bijbelse kenmerken van (de) Antichrist, terwijl dat –ondanks de schandalige opstelling tegen de Joodse staat- in geen geval geldt voor de Katholieke Kerk, hoewel die in veel opzichten helaas steeds verder afvalt van haar Meester.

   Katholieke christenen zullen daarom een keus moeten maken tussen geloven waar paus Leo XIII voor waarschuwde, of paus Franciscus volgen in zijn ‘hoererij’ met Antichrist, wetende dat hij daarvoor zal worden geoordeeld zodra de Messias is teruggekeerd op Aarde.

   ===========

   WAANZIN!

   De islam is het product van datzelfde Vaticaan en de bedoeling is om de islam te VERNIETIGEN middels de Psalm 83-oorlog (De Arabische moslims) en Ezechiël 38/39 (de overige niet-Arabische moslims plus Rusland = Gog & Magog), want Satan zelf is de baas van ZIJN kerk, de Roomse SATANSKERK, en Satan weet dat God 'het vuile werk voor hem zal opknappen' zodra de OPNAME van het Lichaam van Christus achter de rug zal zijn en de 'Tijd van Jakobs benauwdheid' begint van ZEVEN jaar, en Jakob is ISRAËL.

   Satan zal middels de Vaticaanse NWO een eind maken aan alle religies en de AANBIDDING van LUCIFER introduceren, middels de PAUS=de Antichrist en de Valse Profeet=zeer waarschijnlijk 'Obama'.

   Obama is de (valse) profeet van 'vrede, voorspoed, vooruitgang en eerlijk delen', en op al deze punten LIEGT hij, want hij is juist een man van OORLOG, van TEGENSPOED, van ACHTERUITGANG en ONEERLIJK DELEN=COMMUNISME, en communisme is OOK een product van het Vaticaan middels de JEZUÏETEN, en FASCISME ook.

   Xander DWAALT omdat hij naar de ROOMSE MISLEIDER Walid Shoebat luistert, wiens taak het is om de islam te 'identificeren' als het grootste kwaad, terwijl dat nu juist het VATICAAN is, dat ooit zelf de islam liet ontstaan!

   Shoebat is dus een typische AFLEIDER van de PAUS, die de WARE Antichrist is.

   TRAP ER NIET IN, MENSEN!

   Al het GEMOORD en meer, door ISIS komt van het VATICAAN weg, met steun van de VS, dat geheel gecontroleerd wordt door het Vaticaan en SATAN!

   Delete
 27. Replies
  1. Iran’s Revolutionary Guard Deputy Commander: ‘We Welcome War with the Americans’

   More links to English sources at the end of this Dutch article: http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/Iraanse-topgeneraal-verklaart-op-TV-op-oorlog-met-Amerika-te-hopen

   Delete
 28. Wat een WAANZIN: Amtrak-trein mogelijk geraakt door projectiel

  Amerika is onderhand het meest krankzinnige land ter wereld...maar wat wil je ook met een PSYCHOPAAT als Obama aan de macht (namens de KRANKZINNIGE PAUS) en met een hoofdstad, die origineel Rome heette, gesticht door de ROOMSE SATANSKERK, en gelegen tussen VIRGINina en MARYland.

  Maar in Europa hebben we de dochter van Adolf Hitler aan de macht in Duitsland.
  Dat is een stuk beter....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Amtrak-trein niet beschadigd door kogel

   Dus nu mogelijk geen terreuraanslag?

   "De 32-jarige machinist van de trein zegt dat hij zich niets van het ongeluk kan herinneren. Volgens zijn advocaat heeft hij een hersenschudding"

   Er zit hier duidelijk een luchtje aan...

   Delete
 29. ROT TOCH OP! De MH17 is neergehaald door Oekraïne, namens de VS en het Vaticaan, en met dekking van de EU en de NAVO. Amtrak-trein mogelijk geraakt door projectiel

  ReplyDelete
 30. Waar probeert men ons nu weer bang voor te maken als we ons per passagiersvliegtuig verplaatsen? FBI: hacker kon met laptop een vliegtuig besturen

  ReplyDelete
 31. Obama zit nu echt zelf op Twitter

  De ene idioot (de Paus) zat al op Twitter, en nu de andere idoot ook: wat een 'geruststelling'!
  En satan maar lachen, terwijl de CIA-gestuurde moordcommando's namens het satanische Vaticaan hun duivelse werrk doen in het Midden-Oosten.

  ReplyDelete
 32. Nazi-Amerika en de NSA: 'Nederland afluisterdoel Duitse geheime dienst'

  Duitsland is overigens nog steeds BEZET door de VS en de Bondsrepubliek is een ILLEGAAL systeem, opgezet door de VS, na de oorlog, naar Amerikaans voorbeeld, en de VS zelfs is een Vaticaan gecontroleerd land.

  ReplyDelete
 33. Tijdelijk net doen alsof de VS geen politiestaat meer is namens het SATANISCHE Vaticaan...Politie VS moet het zonder granaatwerpers doen

  "De Amerikaanse president hoopt zo de spanningen tussen burgers en politie te verminderen. "We hebben gezien dat de militaire uitrusting mensen soms het gevoel geeft dat ze met een bezetter te maken hebben", zegt Obama. Hij wijst erop dat de politie de gemeenschap juist het gevoel van bescherming moet geven."

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.