Saturday, November 28, 2015

Jerusalem is the middle of the Earth

Click on picture to enlarge

This shows how INSIGNIFICANT ALL countries are to God=JESUS, so also the USA:

Ezekiel 5:5 1599 Geneva Bible (GNV)
5 Thus saith the Lord God, This is Jerusalem, I have set it in the midst of the nations and countries, that are round about her.

Ezekiel 38:12 World English Bible (WEB)
12 to take the plunder and to take the prey; to turn your hand against the waste places that are inhabited, and against the people who are gathered out of the nations, who have gotten livestock and goods, who dwell in the middle of the earth.

But there are still people who think that 'their' country is 'so important and powerful'.

God=JESUS has other thoughts about it!The most controversial little piece of land on earth

 

Sory folks, but this is in Dutch:

 

Het geheim van Israël 5 – De navel van de aarde
Ds. Henk Poot - 5 september 2013

Een wereldkaart waarin Jeruzalem wordt voorgesteld als de navel der aarde. Het middelpunt. (Zie bovenaan dit topic)


God brengt zijn vriend Abram niet alleen mee naar Zijn land. Waar de aartsvader van Israël het hoogtepunt van zijn leven met de Heere zal meemaken is het centrum van dat land, de berg Moria. Hier zal Abram de ultieme test ondergaan of hij werkelijk in geloof aan het begin kan staan van Gods weg met Israël.

Maar daarover later. De berg Moriah kennen we ook met een andere naam: Sion. Volgens de Joodse traditie is dit het middelpunt van de aarde, hier was het paradijs, hier boetseerde God de eerste mens uit het leem van de aarde naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis, en hier daalde God af om met Adam en Eva te wandelen in de avondkoelte (Genesis 3:8).

Later zal Mozes bij de Schelfzee zingen dat de Heere zijn volk daar naartoe brengt. Dat is het uiteindelijke reisdoel van God met zijn volk na de exodus uit Egypte: ‘Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is, de plaats die Gij, Here, tot uw woning hebt gemaakt’(Exodus 15:17).

Dat dit de plaats is van de hof van Eden wordt ook duidelijk als we kijken naar de geografie van het paradijs. Genesis 2 vertelt dat hier een bron was die zo krachtig was dat in uit die bron vier rivieren ontsprongen: De Eufraat en de Tigris, de Nijl, die het gehele land Ethiopië omstroomt, hier de Gichon genoemd en nog een rivier, voor sommigen de Rode zee of anders een zijtak van de Nijl.

Wie nu naar de kaart van het Midden-Oosten kijkt ziet dat de loop van deze rivieren veranderd is: Twee van de vier vinden we in het Noorden, in Mesopotamië en de andere twee in het zuiden, bij Egypte en Afrika. Maar, als we in gedachten de rivieren weer terug zouden leggen in hun oude oorspronkelijke bedding, en weer samen terug zouden brengen naar hun oorspronkelijke beginpunt, dan zouden we uitkomen in het land Kanaän en nog preciezer op de bergen van Moriah.

En eigenlijk is deze toelichting niet eens nodig. In de profeten lezen we dat die bron uit het begin nog steeds aanwezig is en verborgen is onder de berg Sion (Ezechiël 47:1, Joël 3:18 en Zacharia 14:8), een bron die zo zuiver en zo krachtig is dat zij zelfs de wateren van de Dode Zee tot leven zal brengen in de eindtijd. En wie de oude stad van Sion bezoekt, komt daar ook vandaag nog een bron tegen met de naam Gichon.

Dit is werkelijk de navel van de aarde (Ezechiël 38:12), hier zal Jeruzalem verrijzen, hier zal de tempel gebouwd worden. Van deze plaats zegt God: “Dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid” (Ezechiël 43:7).

En eigenlijk is het niet meer dan logisch dat de Heere hier begint met het grote plan van de verlossing van de wereld. Hier zullen de grote daden van God in de heilsgeschiedenis plaats vinden, hier zal de Messias verschijnen en de machten van het kwaad hun kracht ontnemen, hier zal Hij terugkeren en hier zal de wereld teruggebracht worden naar de dagen van het paradijs.

In feite is de hele gang van God de heilsgeschiedenis die nu gaat komen, de weg terug naar het begin. God gaat in de toekomt op weg naar de eerste bladzijden van de Bijbel. Logisch is het ook dat deze plaats in de wereld de meest omstreden en aangevochten plek van de wereld is. Hier draait het om!

Maar er is nog een reden waarom God zijn vriend Abram hiermee naartoe neemt: Hier is het niet alleen maar allemaal begonnen. Hier is het ook fout gegaan!

8 comments:

 1. +bongojim420
  You're a LIAR and a JEW-HATER!

  The Satanic Power Tree http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/04/the-satanic-power-tree.html

  ReplyDelete
 2. I know from Jews that this isn't working.
  She said that they (the Jews) crucified JESUS, which is a lie, because the Roman Empire (which is now the Vatican and the Roman Catholic church/death cult) crucified JESUS on the Babylonian symbol of the sun-god, the cross.

  Does this sister realize that Jews feel threatened by Christians like her, because they were persecuted by Christians like her throughout the centuries, leading to the Holocaust and the terrible burning alive of Jews (many of them children) in the Nazi-ovens of the Vatican and the satanic Jesuits, and they were aided by the Protestants, who are in many cases pseudo-Catholics, because they also celebrate the Roman Catholic Christ-MASS and the Roman Catholic 'Easter' and they gather on the Roman Catholic SUN-day?

  God=JESUS and the God of Israel gave HIS people their country back where they should be SAFE, and even there they are being accused of having murdered JESUS, which is a LIE!

  Give Jews (who are interested) a NEW TESTAMENT and let them be surprised when they read the first chapter of Matthew and see how JEWISH JESUS-YESHUA is:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+1&version=GNV

  Most Jews don't know this, because they have been lied to about JESUS by their rabbis, which is understandable, because Jews were being persecuted and MURDERED in the name of Jesus, by SO CALLED believers in Him who HATE the Jews.

  She should have been walking there shouting (with a friendly smile on her face) 'JESUS-YESHUA and I LOVE you and I have a FREE present for those who are interested', and then she could have bought New Testaments in Hebrew and/or English, so that she could have handed them over to those who are interested.

  Something else: she is a woman and she's confronting MALE religious Jews, and in their eyes she's like a WITCH, because from their point of view a woman should not behave like this in public.

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.