Saturday, February 13, 2016

Moscow’s alliance with Iran and Hezbollah threatens strategic Israeli interests

Russia, they want to steal your oil! - Россия, Они хотят украсть вашу нефть!

1 comment:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.