Tuesday, February 28, 2012

Nederland naar de kloten 2

 De ongrondwettige vlucht van koningin Wilhelmina en haar regering (mei 1940) 


Terwijl de strijd nog in volle gang was - en er nog dagelijks Nederlandse militairen sneuvelden - vluchtte koningin Wilhelmina en haar regering op 13 mei 1940 naar Engeland.


Monday, February 27, 2012

Nederland naar de kloten

Bovenstaand is een plaatje van twee testikels in een balzak, die grofweg ook wel 'kloten' worden genoemd.

Door hun eigen dubbelzinnigheid, begonnen in de pubertijd, doen veel mensen heel gestoord over hun eigen seksualiteit, terwijl elk onderdeel aan- en in onze lichamen door de Heer Jezus Christus is gemaakt en dus ook de testikels.
Sterker nog: de Heer Jezus was zelf op aarde de bezitter van een paar testikels en daarboven een penis, want hij was een mannelijke mens.

Ook had Hij een anus en deed Hij zijn behoefte, want dat zijn normale menselijke zaken sinds we als embryo in de baarmoeders van onze moeders ontstonden en NAAKT werden geboren.

Ik schrijf dit als inleiding vanwege het volgende, want omdat de duivel er maar steeds in slaagt om de van God gegeven menselijke seksualiteit te corrumperen, waren- en zijn onderstaande dingen mogelijk en gaat Nederland onherroepelijk NAAR DE KLOTEN, wat een term is voor de VLOEK die Nederland op zich geladen heeft door alle ONRECHT en SMEERLAPPERIJ die door de "HOOGSTE KRINGEN" worden bedreven en onder de pet worden gehouden:


Sunday, February 26, 2012

anti-opname 'gelovigen' zijn kwaadaardig en dom


Er zijn mensen die BEWUST het geloof in de opname van de ware gemeente van Jezus Christus bestrijden en die hun best doen om diegenen die daarover nog geen duidelijke mening hebben aan hun kant te krijgen, wat wil zeggen dat ze zelf geloven dat er helemaal geen opname zal komen en dat de gemeente van Jezus Christus "gewoon" door de grote verdrukking zal gaan, in afwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus.Friday, February 24, 2012

Grieks NEE! tegen 'overgave' aan het 'Vierde RK Rijk'

'Leger Griekenland bereidt staatsgreep voor'
Groot Brittannië neemt eerste stappen om burgers uit Griekenland te evacueren


Griekenland wordt voortdurend geteisterd door gewelddadige protesten tegen wat door velen als de 'overgave' aan het 'Vierde Rijk' wordt beschouwd.
Twee hooggeplaatste Griekse militairen die anoniem willen blijven zouden tegenover Amerikaanse kranten hebben bevestigd dat het Griekse leger een staatsgreep voorbereidt en klaar is om na het afzetten van de regering Papademos een overgangsregering te vormen. Ondertussen heeft de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble toegegeven er geen enkele garantie is dat het tweede hulppakket aan Griekenland werkelijk iets zal uitrichten. Desondanks vraagt hij het Duitse parlement om toch in te stemmen met het € 130 miljard grote tweede reddingspakket (1).

Expert Warns of Waqf's Dangerous Plans for Temple Mount

Archaeologist Dr. Eilat Mazar warns: The Waqf is planning to unite all the mosques on the Temple Mount into one.

Read more...

The Temple Mount in Jerusalem

Where were the First and Second Jewish Temples Located?

 

Het meest omstreden stukje aarde

Psychopath in the White House

Barack Obama’s Allegiance Is Not To America And God, But To The New World Order And Satan

 

Ann Dunham, Anthropologin - Barack Obamas Mutter

 

psychopath Obama in the white house

 

Thursday, February 23, 2012

Ondertussen in het Midden-Oosten

Egyptische mediatycoon verwacht binnen 3 maanden oorlog met Israël en het Westen

Vorig jaar beweerde Okasha dat de Egyptische soldaten (foto) de snelsten ter wereld zijn. Nu zeg hij dat het Egyptische leger binnenkort het vuur zal openen op Israël, de VS en de EU.
Volgens Tawfiq Okasha, eigenaar van het satellietkanaal Al Faraeen ('De Farao') en presentator van het door miljoenen Egyptenaren bekeken programma 'Egypt Today' (3), zal het Egyptische leger binnen 3 maanden een oorlog binnen tegen Israël en zelfs tegen Amerika en Europa. Tijdens één van zijn antisemitische tirades verdedigde Okasha, tot voor kort nog presidentskandidaat, Adolf Hitler en de Holocaust. Eind vorig jaar verklaarde hij dat '60% van de joden onmetelijk kwaadaardig' zijn, en de overige 40% in meer of mindere mate (4). Gelukkig zien veel Egyptenaren hem ook als een idioot, aangezien zijn politieke partij bij de recente verkiezingen slechts 112 stemmen kreeg.
NAVO landen bereiden militaire interventie Syrië voor
Al in 1957 Amerikaans-Brits plan voor interventie en oprichting 'Comité Vrij Syrië'

Massale pro-Assad demonstratie in Damascus tijdens het bezoek van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov op 7 februari.
Vijf NAVO landen -de VS, Groot Brittannië, Frankrijk, Italië en Turkije- bereiden ondanks publieke ontkenningen achter de schermen een militaire interventie in Syrië voor. President Obama zal op korte termijn een beslissing nemen als hij de plannen van het Pentagon om de islamistische rebellen in Syrië te beschermen tegen het leger van Bashar Assad heeft bestudeerd. In tegenstelling tot vorig jaar in Libië zal militair ingrijpen niet door de VN worden gesteund omdat Rusland fel tegen is en zelfs regelmatig heeft gedreigd een Westerse interventie in Syrië niet te zullen tolereren.

Wednesday, February 22, 2012

Tuesday, February 21, 2012

Redding Grieken weer bedrog; Leiders weten nu al dat er € 50 tot € 100 miljard extra nodig is

Waarom wordt ons niet verteld dat gisteren al bekend was dat Griekenland nog minstens € 50 tot € 100 miljard extra nodig zal hebben?
Bij de zoveelste 'redding' van Griekenland hebben de ministers van Financiën van de eurozone zich gisteren opnieuw schuldig gemaakt aan puur volksbedrog, ook al hield de Nederlandse minister De Jager alvast een slag om de arm. En waarom? Omdat de ministers gisteren al wisten dat het tweede, € 130 miljard hoge hulppakket aan de Grieken bij lange na niet toereikend is en er minstens € 50 tot € 100 miljard extra nodig is (1). Maar dat rapport wordt omdat het politiek nog te gevoelig ligt voorlopig onder tafel gehouden - tot de eurozone over een poosje wéér een spoedvergadering moet beleggen en Nederland opnieuw met miljarden over de brug zal moeten komen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De satanische Rooms katholieke "kerk" en haar (Jezuïeten) 'banksters' gaan net zo lang door totdat de rijkere Eurolanden totaal murw zijn gebeukt door alle bezuinigingen die hun landverraderlijke "regeringen" hun "onderdanen" door de strotten hebben gedouwd waarna men van gekkigheid bereid zal zijn elke 'crisismanager' te aanvaarden als 'redder', of het nu God of de duivel is, en in dit geval zal het dus de duivel zijn in de persoon van de (Rooms katholieke) antichrist en de (Rooms katholieke) valse profeet, want dat is het doel van dit misdadige spel dat gespeeld wordt over de hoofden heen van de vele miljoenen inwoners van de Eurozone waarin Nederland zich ook bevindt.

Onze regering bestaat uit lieden die onder oorlogsomstandigheden gearresteerd zouden zijn en zouden zijn berecht en schuldig bevonden en geëxecuteerd wegens LANDVERRAAD en ook alle bewindslieden van vorige regeringen die Nederland en het Nederlandse volk hebben uitgeleverd aan de katholieke "kerk"GANGSTERS en aan die landen die door deze "kerk" worden beheerst.

Nederland is haar soevereiniteit kwijt en is overgeleverd aan 'hyena's en andere roofdieren' die de buit die Nederland is verder afkluiven en ons volk een afgekloven bot zullen toewerpen als zoethoudertje.

God stond dat allemaal toe omdat het Nederlandse volk volslagen gehersenspoeld is en vergeten is hoe wij als volk ons ooit ontworstelden aan die Rooms katholieke "kerk", waarna Nederland zelfs korte tijd het machtigste land op aarde was omdat men in die tijd de Bijbel als hoogste waarheid zag.

God zegende dat en van heinde en verre kwamen daar mensen op af (zoals Joden) die hunkerden naar vrijheid en gerechtigheid, en dat was ook zo met onze voormalige kolonie Nieuw Amsterdam in Nieuw Nederland, wat nu New York is, maar die de Britten ons dat misgunden en onze voorouders die kolonie ontstalen middels de dreiging met militair geweld, en daarna was Nederland meerdere malen in oorlog met de Britten, wat uiteindelijk funest was voor ons land en voor onze economie.

Maar wie zit hier achter?

SATAN!

satan wil zijn wereldmacht niet loslaten die hij legaal verkreeg toen onze voorouders Adam en Eva zijn kant kozen in het GROOTSTE GEVECHT ALLER TIJDEN: de OORLOG tussen God en zijn voormalige hoofdengel 'Morgenster', die God satan=tegenstander noemde, nadat hij tegen zijn maker in opstand kwam.

Het gevecht gaat om ieder individu die God via geslachtelijke voortplanting schiep en geschapen heeft en dat gevecht gaat om de zeggenschap over ieder mens die God voor zichzelf behouden wil en die satan verloren wil laten gaan, zoals hij zelf verloren is.

De eindfase van dit gevecht wordt steeds meer openbaar en openlijker en mensen worden steeds meer gedwongen een keus voor of tegen God te maken of voor of tegen satan, en er zal geen grijs midden meer zijn.

De mensen die straks -na de opname van de gemeente van Jezus Christus- voor het merkteken van het beest zullen kiezen, zullen definitief hun lot hebben bezegeld en geen excuus meer hebben en voor ALTIJD verloren gaan.

De mensen die straks met gevaar voor eigen leven tegen satan, de antichrist en de valse profeet zullen kiezen en die Jezus Christus zullen gaan aanvaarden als de ENIGE die hun redden kan, zullen deze keus in de meeste gevallen moeten bekopen met hun leven omdat ze ONTLICHAAMD zullen gaan worden door de duivel, middels de antichrist, want hun hoofden zullen worden afgehakt, wat een offer aan satan zal zijn, want God schiep de mens als een lichamelijke eenheid en een hoofd hoort op een lichaam te zitten en andersom, en satan zal hiermee God tarten en treiteren, omdat hij weet hoe erg God het vindt dat hij mensen ertoe aanzet om zoiets WALGELIJKS te doen, al is het voor God (=JEZUS) een 'koud kunstje' om elk ontlichaamd hoofd weer te hechten aan het lichaam waarvan het door de duivel gescheiden was, als deze mensen bij God in zijn hemelrijk komen, na hun overlijden.

In de tweede wereldoorlog waren alle oorlogsdoden een offer aan satan, maar vooral de 18 MILJOEN slachtoffers van het grote satanische brandoffer (de Holocaust), bestaande uit 6 MILJOEN Joden en 12 MILJOEN protestanten en echte gelovigen in de Heer Jezus Christus en anderen, die de Rooms katholieke nazi's en ook de Jezuïet Jozef Stalin willens en wetens lieten vernietigen, met medeweten van de Amerikaanse en de Britse leiders, die deel waren van dat walgelijke complot tegen de menselijkheid.

18 MILJOEN mensen werden LEVEND VERBRAND, nadat ze eerst middels Zyklon-B waren VERDOOFD in 'gaskamers' en daarna in ovens, en met naam en toenaam, werden GEOFFERD AAN SATAN!

De geallieerden wisten ervan, maar grepen niet in en na de oorlog werd ons de LEUGEN verteld dat er "slechts" 6 miljoen Joden waren vermoord door de Rooms katholieke nazi's, en dat dit zogenaamd pas bekend werd toen nazi-Duitsland was verslagen en de vernietigingskampen werden "ontdekt", maar de geallieerden wisten ervan en lieten het gebeuren, omdat de hele tweede wereldoorlog door de satanische Rooms katholieke "kerk" is bekokstoofd met als doel om een DEKMANTEL te creëren voor dit "grootse offer aan satan"!

De ROMEINS katholieke "kerk" is de ware KERK VAN SATAN en die "kerk" is er op uit om ALLE mensen VERLOREN te laten gaan omdat SATAN aan het hoofd van die "kerk" staat!

Die "kerk" is de uitvinder van de islam, en via deze valse religie laat de RK"kerk" vele miljoenen mensen verloren gaan, die anders de ware leer over de Heer Jezus zouden hebben kunnen vernemen, en die in plaats daarvan een VALS boek kregen: de koran, met daarin allerlei LEUGENS over de Heer Jezus Christus, zoals dat Hij slechts een "profeet" zou zijn geweest en niet de vleesgeworden GOD, die de Heer Jezus werkelijk was.

De Rooms katholieke "kerk" heeft er geen probleem mee dat miljoenen mensen valse religies aanhangen zoals het hindoeïsme of leringen als het Boeddhisme en meer, want deze ware kerk van satan wil nogmaals helemaal niet dat mensen worden gered, maar dat ze VERLOREN gaan!!

NEDERLAND en de NEDERLANDERS zijn in groot GEVAAR want we leven nu in de Rooms katholieke satanische EU, met haar "Mariavlag" als symbool, wat in feite al een knieval is voor satan!

Maar mensen moeten eten, en eten koop je met geld, en geld is nu alleen maar verkrijgbaar in de vorm van de Euro, en die Euro is een BEZETTINGSMUNT van de Rooms katholieke SATANISCHE EU.

Wat kan een mens nog doen om hieraan te ontsnappen?

De Heer Jezus Christus is de ENIGE uitweg, want allen die zich zullen conformeren aan dit SATANISCHE COMPLOT tegen de mensheid, zullen voor ALTIJD verloren gaan!

Kies dus vandaag nog voor de Heer Jezus Christus, want wie te lang wacht zal kunnen gaan meemaken dat men achter zal blijven na de opname van de gemeente van Jezus Christus, en dan is het daarna nog maar helemaal de vraag of men de moed zal hebben om tegen het systeem in te gaan door het merkteken van het beest (de antichrist=de valse messias) te weigeren en door te geloven in de Heer Jezus Christus.

Dus tot allen die dit lezen: KIES HEDEN WIE GIJ DIENEN ZULT! Kies vandaag nog wie je wilt dienen!

Saturday, February 18, 2012

The Roman Satanic Church Devil

The Dark History of The Vatican

 

 

 

 Satan’s Masterpiece: The Roman Catholic Church

 

"I learned much from the Order of the Jesuits", said Hitler... "Until now, there has never been anything more grandiose, on the earth, than the hierarchical organization of the Catholic Church. I transferred much of this organization into my own party... I am going to let you in on a secret... I am founding an Order... In my "Burgs" of the Order, we will raise up a youth which will make the world tremble... Hitler then stopped, saying that he couldn't say any more.." Hermann Rauschning, former national-socialist chief of the government of Dantzig: "Hitler m'a dit", (Ed. Co-operation, Paris 1939, pp.266, 267, 273 ss).Thursday, February 16, 2012

Washington’s Insouciance Has No Rival

The presidency of the US is the 2nd beast of Revelation 13


Is Obama a hypocrite or merely insouciant? Or is he an idiot?
According to news reports Obama’s White House meeting on Valentine’s day with China’s Vice President, Xi Jinping, provided an opportunity for Obama to raise “a sensitive human rights issue with the Chinese leader-in-waiting.” The brave and forthright Obama didn’t let etiquette or decorum get in his way. Afterwards, Obama declared that Washington would “continue to emphasize what we believe is the importance of realizing the aspirations and rights of all people.”

Think about that for a minute. Washington is now in the second decade of murdering Muslim men, women, and children in six countries. Washington is so concerned with human rights that it drops bombs on schools, hospitals, weddings and funerals, all in order to uphold the human rights of Muslim people. You see, bombing liberates Muslim women from having to wear the burka and from male domination.

Washington’s Insouciance Has No Rival

(insouciance)

Interesting comment: 

The curse of fame: It’s really what killed Whitney Houston

The curse of fame: It’s really what killed Whitney Houston

Some interesting comments:


Sunday, February 12, 2012

U moet wedergeboren worden


"U moet wedergeboren worden"

De bijbel is heel duidelijk over de noodzaak van de "wedergeboorte" van een persoon wil hij of zij het eeuwige leven ontvangen. Jezus verwoordde deze uitdrukking in Johannes 3:3-7, toen Hij tot de jonge religieuze bestuurder zei, "U moet wederom geboren worden" om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Aangezien deze noodzaak zo van cruciaal belang is heeft satan dit gedurende tweeduizend jaar met alle macht aangevallen en ervoor gezorgd dat de meeste "Christelijke" kerken gestopt zijn met het onderwijzen van deze doctrine, hoewel niemand gered kan worden zonder deze wonderbare geestelijke verandering te ondergaan.Het meest effectieve wapen van satan echter tegen het wederom geboren zijn was en is nog steeds verwarring. 


Lees meer...

Romeinen 3

Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht; wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, 10 gelijk geschreven staat:
Niemand is rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden;
er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.
13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; 14 hun mond is van vloek en bitterheid vol;
15 Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, 16 verwoesting en ellende zijn op hun wegen,
17 en de weg des vredes kennen zij niet. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
19 Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, 20 daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. 


 

Arm Nederland

INFOWAR: FULL SCALE DEMONISERING MICHA

 Hieronder twee bijdragen van André Vergeer onder dat topic, want hij is een integere oude bekende van me uit de Deventer moordzaak-discussies-tijd:

 • Andre Vergeer
  Micha,
  Wat mij altijd bezig houd is de vraag hoe iemand na een lange werkdag thuiskomt en aan zijn vrouw en kinderen uitlegt waarom hij zo moe is. Is dat omdat hij gedreven is en zijn werk zo serieus neemt dat hij eigenlijk ‘s avonds geen energie meer over heeft voor zijn gezin? Of omdat hij in dat werk zo gefrustreerd raakt door zijn chefs, collega’s en vooral ook door de aard van zijn werk? Vraag het de gemiddelde vrouw van die ‘loonslaaf’ en zij kent het antwoord!
  Ik neem tenminste aan dat de gemiddelde journalist toch ooit de opleiding is gaan volgen om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de nieuwsgaring die er toe doet: op de barricaden in het een of andere oorlogsgebied, als vertolker van onrecht, de corruptie, de misdaad, het leed van anderen of tenminste als ‘controleur’ van de rechtsstaat. Waar – en in welk land – je ook leest, de vrijheid van pers is ongeveer het zwaarst bevochten recht als journalist in een ‘vrije democratie’.
  De ‘loonslaven’ van de huidige pers zijn echter bang voor hun baantje en hun hypotheek, veelal volgevreten, zelfingenomen en in ieder geval vergeten waarom zij dit vak ooit hadden gekozen. De ‘nieuwsgaring’ wordt op dit moment bepaald door de kijk- advertentie- en verkoopcijfers, door de aandeelhouders en door de (hoofd)redacties van hun nieuwsmedium. En niet in de laatste plaats door hun schnabbelwerk in goed verkochte boeken en publicaties. Voorbeelden te over om dat te staven maar het best wordt dat weergegeven in het demoniseren van collega’s die hun werk nog wèl serieus nemen.
  Het mooiste voorbeeld van anti-journalistiek maakte ik afgelopen maandagochtend mee voor het Paleis van Justitie in Den Haag. Nadat PowNed op 2 februari een item meldde over het niet-vervolgen van Joris Demmink door het OM (en daar een ongenadig pak slaag over kreeg van zijn eigen lezers, zie de reacties):
  http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2012/02/geen_onderzoek_joris_demmink.html),
  stonden er twee ‘loonslaven’ van PowNed uren op de stoep te blauwbekken met een camera en een microfoon om een paar onbenullige antwoorden te ontlokken aan mogelijke ‘Kat-adepten’. Liefst waren de ondervraagden sjofel gekleed en vooral ongeschoren. En de vraagstelling loog er ook al niet om: “Wat doe je hier?”, “Waar kom je vandaan en waarom?”. “Wat vind jij ervan dat die Kat zomaar allerlei huizen en gebouwen besmeurt?”, etc. Ik vond deze vragen volledig passen in het huidige tijdsgewricht van onbenul, angst en demonisering van collega’s die hun beroep wel serieus nemen. En ik moest onwillekeurig denken aan het bericht van de NOS:
  http://nos.nl/artikel/324106-journalistenopleiding-zwolle-onder-vuur.html
  Maar goed, ik heb tegenover die blaaskaken van PowNed dan toch maar wel even de gelegenheid genomen om het op te nemen voor Micha en een uitleg te geven over ons corrupte strafrechtssysteem (Lucia de Berk, Deventer Moordzaak, de zaak Marianne Vaatstra, Chipshol en de zaken Westenberg en Kalbfleisch, de strafuitsluitingsgrond waar Micha zich op beroept en over de 300 tot 400 zelfmoorden per jaar die te wijten zijn aan falende rechters in ons civiele recht.
  En, geheel volgens mijn verwachting (en die van de andere aanwezigen), werd dit item dus ook NIET op TV uitgezonden. Had ik nog zo mijn best gedaan! Waarschijnlijk was Rutger Castricum die dag vooral bezig om de ijsdikte te meten in Friesland. Veel belangrijker immers…..


 • Andre Vergeer
   
  Oh ja, mochten jullie mij niet geloven, Eric Donk stuurde mij de onderstaande opname van die twee ‘journalisten’ van PowNed. Let op de zeer intelligente vragen van twee personen die ooit de opleiding journalistiek met ‘goed gevolg’ moeten hebben afgerond:
  http://youtu.be/BV0GIGcocBw
  Het verval van de journalistiek kon eigenlijk niet beter in beeld worden gebracht..

 

Sunday, February 5, 2012

Rapture under attack!


Rapture adversaries take sides with Jesuits!
Opname tegenstanders kiezen partij voor Jezuïeten!

Attack # 1: Dr Alberto Rivera JESUIT INFILTRATION 
 (go to 6:54 min.)

Attack # 2:

Library : LaHaying The Rapture On Thick - Catholic Culture

Google search: rapture under attack jesuits

Attack # 3:

Jesuits Fabricated the Rapture 

Google search: rapture jesuit invention

Google search: Left Behind by the Jesuits debunked

Google search: Left Behind by the Jesuits refuted

Google search: Rapture adversaries take sides with Jesuits 

 

The satanic Jesuits couldn't foretell that Israel would be re-established by God in 1947/1948, and this fact is a key argument for the believe in the Rapture, seven years BEFORE the Second Coming of Jesus Christ to His Land and His People, because The Lord Jesus Christ is a Jew!

 

Thursday, February 2, 2012

Nederland bezet door de katholieke EU

De Jager goes to Brussels


Waar (de Rooms katholieke) Hitler oorlog voor nodig had, bereikt de katholieke EU dat doel geweldloos "dankzij" LANDVERRADERLIJKE "politici" (CRIMINELEN) en slapende "parlementariërs" (ZAKKENVULLERS):  
De wederopstanding van
HET NIEUWE SATANISCHE ROMEINSE RIJK


De geheimen achter de Europese UnieDe Roomse satanische E.U.


Als een hert dat verlangt naar water


Klik op de YouTube-pijl voor de muziekvideo, die gelukkig WEL te zien en te beluisteren is

andere versie: Als een hert dat verlangt naar water - Opwekking 281 - Met tekst

(deze video is via deze link niet meer te bekijken omdat "de belanghebbenden" dat ONMOGELIJK hebben gemaakt....de genade van JEZUS is  GRATIS, maar sommige mensen willen daar GELD aan verdienen terwijl ze zonder die GENADE naar de POEL VAN VUUR verdwijnen)

Wednesday, February 1, 2012

Hij komtUit het nieuws 01-02-2012 (Aflevering:487)

Door: Franklin ter Horst
Het komende oordeel over de naties 29
Babylon deel 5 uit de serie “Het oordeel over Babylon”

Het beest uit de zee en het beest uit de aarde
Openbaring 13:1  En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 

Lees meer...