Tuesday, May 8, 2012

Mid-East Prophecy Update - May 6th, 2012In this prophecy update, pastor JD revisits 1 Thessalonians 5:3 about the illusive quest for international "peace and security" and how it could be the final warning before the rapture.

 

In deze profetische update, bespreekt pastor JD opnieuw 1 Tessalonicenzen 5:3 in het licht van de bedrieglijke zoektocht naar internationale "vrede en veiligheid" en hoe dit de laatste waarschuwing zou kunnen zijn vóór de opname.


1 Thessalonians 5:3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.

 

1 Tessalonicenzen 5:3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden.

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.