Saturday, June 30, 2012

Pas op de plaats

Naar aanleiding van de volgende berichten, onderstaande analyse:

Obama may use Assad’s fall to disguise Iran strike


VS zal val Assad gebruiken om Iran aan te vallen

 

Franse president bevestigt dat ESM 'pinautomaat' is geworden 
Het is wel duidelijk dat de NWO vastbesloten is om ook Syrië 'democratie te schenken', opdat daar ook moslimfundamentalisten aan de macht kunnen komen, en de islamieten zijn de stoottroepen van de Rooms katholieke "kerk"=het verborgen Romeinse rijk, met als doel de verovering van Jeruzalem.
Daniël 11 maakt duidelijk dat de antichrist "de koning van het noorden" (t.o.v. Israël) zal zijn, en dat zal de heerser over 'Assur' zijn, het gebied van o.a. Syrië en Irak.

Er kan maar één heerser zijn over dat gebied en dat is de huidige heerser over Irak en dat is niet de huidige president van Irak, want die president is slechts een marionet van de VS, maar dat is de president van de VS zelf en dat is momenteel Barack Hoessein Obama, leider van het militair machtigste land ter wereld.
Grote sta-in-de-weg op weg naar de vorming van 'Assur' zijn natuurlijk Rusland en Iran, en die twee landen dienen te moeten worden verslagen, waarbij Iran natuurlijk de makkelijkste prooi is, met deze moeilijkheid dat Iran en Rusland geallieerden van elkaar zijn, en dus dient toch eerst Rusland als militaire grootmacht te moeten verdwijnen, en dat kan de NWO=de VS niet zelf tot stand brengen, want dat is zelfmoord, omdat dan een nucleaire derde wereld oorlog uitbreekt.

En dus is de NWO afhankelijk van wat God=JEZUS zal gaan doen, want ALLEEN nadat de opname is geweest, en nadat Rusland zal denken dat de VS onherstelbaar getroffen zal zijn door de verdwijning van miljoenen Amerikanen die van JEZUS houden, zal Rusland het wagen om namens diverse islamitische landen wraak te nemen op Israël, als in de komende oorlog Damascus vernietigd zal gaan worden, als represaille voor wat Assad in zijn doodsstrijd zal gaan doen, als hij met zijn rug tegen de muur gedwongen wordt om zijn macht aan de NWO af te staan, wat hij net als wijlen Khadaffi zal weigeren, met dit verschil dat Assad gebruik zal maken van alles wat hij aan raketwapentuig heeft en dat zal afschieten op zijn vijanden, en met name op Israël, dat keihard zal terugslaan, met of zonder hulp van de VS, waarbij de escalatie zo ernstig zal zijn dat Israël noodgedwongen Damascus zal vernietigen.

Dit zal de aanleiding gaan vormen voor de daaropvolgende Ezechiël 38/39-Gog & Magog-oorlog, die dus alleen maar kan plaatsvinden als de gemeente van JEZUS en de Heilige Geest van de aarde weggenomen zullen zijn, waarna de VS, en deels ook de EU, in grote verwarring zullen zijn wegens de verdwijning van miljoenen mensen naar de hemel, naar de Heer Jezus Christus.
De VS en de EU zullen zich van deze 'ramp' herstellen, maar ondertussen zal Rusland de kans schoon zien om samen met islamitische landen een strafexpeditie te organiseren tegen Israël, wat echter door God=JEZUS zelf zal worden gestopt, zodra deze boosaardige coalitie een voet zet in het heilige land van God.

Als hierna de rook zal zijn opgetrokken, zal de NWO de macht kunnen grijpen in Syrië, maar ook over de hele wereld omdat Rusland als militaire grootmacht verdwenen zal zijn, want ook de VS zal als grootmacht niet meer bestaan, omdat Rusland en de VS elkaar ten dode toe zullen hebben bestreden met nucleaire wapens, maar de EU zal ongeschonden uit de strijd komen, en vanuit deze machtsbasis zal namens de Rooms katholieke "kerk"=het Romeinse rijk, de antichrist en de valse profeet opstaan.
Landen als India en China zullen zo hevig geschrokken zijn door wat er gebeurd zal zijn, dat ze zich (tijdelijk) zullen schikken naar de wil van die antichrist en de valse profeet, waardoor hun wereldmacht (tijdelijk) compleet zal zijn.

Dit is grofweg het profetische programma dat op korte termijn nog vervuld dient te worden, waarbij ik aanteken dat Obama geen Amerikaan is, waardoor het hem geen klap kan schelen wat er met de VS zal gaan gebeuren, want dat land offert hij rustig op aan zijn streven naar de wereldmacht.

Verder is het duidelijk dat alles in Europa op schema ligt en dat de NWO (de jezuïeten-gangsters namens de Rooms katholieke "kerk") alles onder controle hebben, en dat God=JEZUS dat toelaat omdat het zo moet gaan, want de meeste Europeanen zal het werkelijk WORST wezen wat er 'boven hun' allemaal besloten wordt, zolang er maar brood en spelen is, en dat geldt dus ook voor de meeste Nederlanders, die het niet eens zijn met de Eurosceptici zoals Geert Wilders en zo krijgen ze wat ze verdienen.

Je hier kwaad of bezorgd over maken is volslagen zinloos! 

De meeste Nederlanders blijven liever dom middels dit soort programma's op TV. 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.