Friday, June 29, 2012

Wat de Bijbel zegt over de antichrist in de eindtijd?


Ik schreef dit topic n.a.v. dit artikel dat weer eens wil benadrukken dat we vooral bang zouden moeten zijn voor de islam en voor de man die namens die ideologie de antichrist zou kunnen gaan worden.

Ik heb hierover in het verleden al duidelijk mijn mening over gegeven, en zie dit topic en volg de linken onderaan dat topic:

Amerika is de grootste vijand van Israël

 

The presidency of the US is the 2nd beast of Revelation 13


Ik ga dus niet herhalen wat ik al eerder hierover schreef en eigenlijk had ik dit topic beter "Wat zegt de Bijbel over Xandernieuws in de eindtijd" kunnen noemen, want wat is dat eigenlijk voor een site?

Via dit topic gaf ik daar al mijn mening over:

Dwaalsite alert 

 

Via dat topic werd duidelijk dat de persoon achter Xandernieuws niet bijzonder onder de indruk is van wat JEZUS ook voor hem aan het kruis heeft gedaan, want hij vergeleek het lijden van de 100% onschuldige Heer JEZUS met het lijden van andere gekruisigden, die 100% ZONDAREN waren, en hij deed het voorkomen alsof dat lijden van JEZUS minder erg was dan dat van die zondaren, terwijl het ENORME verschil is dat JEZUS de mensgeworden GOD was (en is) die NIETS te verwijten valt, en dat een gekruisigde zondaar (zelfs al zou hij juridisch onschuldig tot die straf veroordeeld zijn) WEL IETS te verwijten valt, want allen hebben (we) gezondigd en derven (we) de heerlijkheid Gods:

NBG-vertaling 1951
De Nieuwe Bijbelvertaling
Statenvertaling editie 1977
Romeinen 3:23
Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

Uit: NBG-vertaling 1951
© 1951 

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 

Statenvertaling, editie 1977
© 1977

Ieder mens is een ZONDAAR en een overtreder van Gods heilige geboden, BEHALVE de Heer Jezus!

Het is voor geen mens te peilen hoe erg de Heer Jezus aan het kruis (en daarvoor) heeft geleden, want niemand behalve Hij kan zeggen dat hij (of zij) 100% onschuldig is (geweest).

Ik stel dit voorop om te kunnen bepalen hoe serieus de persoon achter Xandernieuws te nemen is, die elke keer weer zijn lezers bang wil maken voor de islam.

Zeker: de islam is een ernstige DWALING, deels gebaseerd op de Bijbel, en zie dit topic:

Islam, het kind van Rome

 

Maar de islam is vooral een uitvinding van de Rooms katholieke "kerk":

Did the Roman Catholic Church invent Islam?

 

Kortom: waar het werkelijke centrum van de macht van het kwaad zich op aarde bevindt, heb ik al eerder uiteengezet, en dat centrum bevindt zich NIET binnen de islamitische wereld, maar binnen de muren van een "kerk", die geen kerk is, maar die het verborgen Romeinse rijk is, dat NOOIT verdwenen was, maar dat "ondergronds" ging in de voorbije eeuwen sinds de "val" van dat rijk, want dat rijk is dus NOOIT gevallen, maar het VERMOMDE zich als een "Christelijke kerk", en het initieerde zelfs de islam, maar dat verborgen rijk is het rijk van het kwaad, want het is het rijk van satan, die na de opname van de gemeente van Jezus Christus, middels de antichrist zal zorgen dat men openlijk LUCIFER zal gaan aanbidden, en ook de islamieten zullen dat gaan doen, want dat is het einddoel van satan: dat hij de volle eer, die alleen God=JEZUS toekomt, naar zichzelf toe zal trekken, opdat zoveel mogelijk mensen verloren zullen gaan.

Zeker: de islam is op zich al zeer antichristelijk, maar de katholieke leer was dat reeds omdat die leer heel gluiperig mensen ertoe aanzet om "Maria" te aanbidden, maar die "Maria" is NIET de moeder van de Heer Jezus, doch "Venus", en "Venus" is de "morgenster", waarmee satan wordt bedoeld, en dus is de Maria-verering feitelijk de aanbidding van satan!

MARY IS SATAN - MARIA IS SATAN!


Wat zegt de Bijbel over de antichrist in de eindtijd?

Deze pagina geeft al heel goed antwoord op die vraag:

Antichrist - Wikipedia

 

Maar de gemeente van Jezus Christus ziet NIET uit naar de antichrist, maar naar de vereniging met de Heer Jezus Christus, voordat de antichrist ten tonele zal verschijnen, middels de opname.

Wie echter wil griezelen over de lieveling van de Rooms katholieke "kerk" en de Rooms katholieke islam en van satan hoogstpersoonlijk die verwijs ik hiernaar:

Obama = Antichrist...so it SEEMS...

 

 

Satan EXPOSED - 2

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.