Tuesday, July 31, 2012

De "Palestijnen" hebben geen enkel recht op een eigen staat op de "Westbank"

Shomron (Samaria op "de West Bank"). Zicht vanop de Kabir Berg, Elon Moreh, in het hart van Samaria [foto: Menachem Brody - bron]

De "Palestijnen" hebben geen enkel recht op een eigen staat op "de Westbank"

 

door Roelf-Jan Wentholt

 
bron: E.J. Bron [ejbron.wordpress.com]


Ik herlees nu twee goeie boeken over Israël. Van Efraim Karsh het baanbrekende “Palestine Betrayed” (2010) en het ongelooflijk feitenrijke werk van Wim Kortenoeven uit 2005: “De Kern van de Zaak: feiten en achtergronden van het Arabisch-Israëlisch Conflict”. Ik weet hoe de vijanden van de Joden over de stichting van de staat Israël liegen. En ik ga proberen om aan de hand van deze twee boeken – plus wat ik weet van de biografie Van Golda Meïr – op een zo concreet en persoonlijk mogelijke manier te beschrijven hoe die stichting van Israël voor de stichters verlopen moet zijn.

Cursus: hoe word je als God?

God in actie als de zoon van God=God als mens terwijl Hij een medemens verlost van diens  (geestelijke) blindheid, terwijl cursist Simon-Petrus de kunst afkijkt.

Ja lieve stoute mensen we kunnen worden als God en dan is het 'slechts' nodig om JEZUS CHRISTUS na te doen en om VOLLEDIG en in zijn LIEFDE in zijn voetsporen te treden.

Lucas 6:40 De discipel is niet boven zijn meester; maar een iegelijk* volmaakt discipel zal zijn gelijk zijn meester. 

*ieder

Het cursusboek is GRATIS verkrijgbaar en wel HIER

DOEN!


Monday, July 30, 2012

Micha Kat Spreekt (2) - The Dark Knight Rises

 • 05:17 "Het is als in de dagen van Noach; de mensen vóór de zondvloed..ze hadden niets in de gaten..ze aten, ze dronken, ze trouwden en ze merkten niets..totdat de vloed kwam..."
  Letterlijk citaat van Micha vanuit de 'Bilderbergstaatsbak', gebaseerd op Mattheüs 24:37-39
  Deze wereld is doodziek en wij mensen hebben daar zelf schuld aan, want wie is zonder zonden en wie is volledig zuiver op de graat?
  'The Dark Knight' is satan, de gevallen engel Lucifer die vrij spel heeft op aarde, behalve...
 • ...in de harten van de mensen die hun EIGEN schuld en zondigheid bekend hebben aan hun maker die een NAAM heeft: JEZUS de Christus, de grote 'IK BEN' (God).
  Het enige juiste verzet tegen die 'Dark Knight' is die maker aan te hangen, want over zulke mensen heeft hij GEEN macht via 'Bilderberg', maar vooral via het Vaticaan, het bolwerk van satan-Lucifer op aarde, want de zogenaamde Rooms katholieke 'kerk' is het verborgen Romeinse rijk met al zijn occulte en satanische macht.
 • Die Romeinse 'kerk' is de grootste falsificatie van de ware kerk-vergadering van gelovigen in Jezus Christus, in de geschiedenis!
  Die 'kerk' bracht Adolf Hitler en Benito Mussolini en (de Jezuïet) Josef Stalin en Franco voort en beheerst achter de schermen het grootste deel van deze wereld.
  Geloof je me niet? Lees dan meer op deze site: one-evil.org
  Via die RK'kerk' wordt alles gecoördineerd, en met name via de mensen ACHTER de 'paus': de duivelse 'Jezuïeten'.
  Micha, hou vol en wees sterk!
 • PS: Michael Jackson zag op het eind van zijn leven in dat hij niet zonder overgave aan zijn maker kon, en zo vertrouwde hij zijn leven toe aan de beste Jood aller tijden: Jezus Christus, de man die NIET kapot te krijgen was...en is!
 • PS 2: Google-YouTube is OOK bezit van de NWO=de RK'kerk'...het is maar dat we het weten....

Saturday, July 28, 2012

Arab League: Don’t Touch 'Muslim' Temple Mount

The Arab League has released a statement warning Israel to stay away from the Al-Aqsa Mosque. The mosque is located on the Temple Mount, which Judaism teaches is the holiest site in the world.

Surprisingly, the Arab League statement termed the mosque “the holiest of the Arab and Islamic holy sites.” Normally, Mecca is considered the holiest site to Islam and Muslims in Jerusalem pray facing Mecca with their backs to the Temple Mount.

The statement warned the “occupation authorities” against interfering with the mosque. “The city of Al-Quds [Jerusalem] and at its head the Al-Aqsa Mosque, is a red line that must not be crossed, and any attack on it will definitely endanger the safety and stability of the entire region,” it stated.

Source...

Mr. Universe - Holy of Holies 

 

Het meest omstreden stukje aarde

 

Amerika wil meer controle over internet

De National Security Agency (NSA), een Amerikaanse veiligheidsdienst, wil meer controle over het internet. Dat stelde Keith Alexander, de directeur van de dienst. Volgens Alexander kunnen aanvallen van buiten de Verenigde Staten zo beter opgespoord worden.

De NSA zou de mogelijkheid moeten krijgen om toezicht te houden op het internet, of in ieder geval het Amerikaanse deel daarvan. Omdat het internet op het moment zo gedecentraliseerd is, is het zo moeilijk om voor goede bescherming te zorgen, zo zei Alexander tijdens de hackersconferentie Def Con.

De problemen omtrent privacy die hierdoor op kunnen doemen, zijn volgens Alexander te vermijden. Er moet alleen naar de communicatie gekeken worden, niet naar de inhoud daarvan. Hij vergelijkt zijn plan met het systeem dat op veel Amerikaanse tolwegen wordt gebruikt. Daarbij wordt een kleine RFID-chip gebruikt om een signaal door te geven: "Het systeem kijkt niet in je auto, het geeft slechts die code door", zo zegt de NSA-directeur.

Alexander prees tijdens de conferentie de hackers ter wereld. Volgens de NSA-directeur doen zij goed werk en zijn ze noodzakelijk voor het vinden van beveiligingsproblemen in software.

Bron...

NSA Refuses To Admit To Spying On Americans


Zakkenvullende eurocraten


Vragen van de leden Wilders en Bontes (beiden PVV) aan de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over zakkenvullende eurocraten.


1.) Heeft u de uitermate schokkende televisie-uitzending ‘Terzake’ (Canvas, België) van dinsdag 24 juli 2012 gezien over de salarissen, pensioenen en vergoedingen van eurocraten? (*)

2.) Wat vindt u ervan dat een eurocommissaris inclusief woonvergoeding en representatiekosten per maand maar liefst 27.318 euro ontvangt?

3.) Wat vindt u ervan dat een afgetreden eurocommissaris – zoals de in de uitzending genoemde Louis Michel – drie jaar lang een uittredingsvergoeding ontvangt van 8.200 euro per maand en zonder ooit pensioenpremie te hebben afgedragen, vanaf de 65-jarige leeftijd 5 jaar lang een pensioen ontvangt van 4.717 euro per maand?

4.) Wat vindt u ervan dat beginnende jonge ambtenaren bij de EU inclusief standplaatsvergoeding, kindvergoeding en ontheemdingstoelagen 4.676 euro netto per maand toucheren en hun netto salaris hoger is dan hun bruto salaris?

5.) Wat vindt u ervan dat europarlementariers een salaris ontvangen van 6.200 euro per maand waarboven op nog 3.000 euro aanwezigheidsvergoeding (als ze voor een vergadering de aanwezigheidslijst hebben getekend) en een kantoorvergoeding van 4.300 euro per maand, waardoor het totaal op 13.500 euro per maand komt?

6.) Deelt u onze mening dat deze zakkenvullerij van al die eurocraten op kosten van ook de Nederlandse belastingbetaler onmiddellijk moet stoppen? Bent u bereid de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie onmiddellijk op te schorten totdat deze perverse salarissen en vergoedingen tot het verleden behoren? Zo neen, waarom niet?

(*) Klik hier om de uitzending te bekijken


Indien u wilt reageren klik op deze link voor een mail naar Geert Wilders

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Waarom plaats ik dit en is dit belangrijk?

Het is al langere tijd bekend dat het hele Europese project een DIEVENBENDE is en dat ambtenaren en andere officials op grote schaal JATTEN, STELEN, LIEGEN en BEDRIEGEN, en dat dit allemaal in de hand wordt gewerkt door de opzet van dit SATANISCHE Europese project, dat vanuit het DUIVELSE Vaticaan gestalte krijgt.

Geert Wilders stelt op zich goede en kritische vragen, maar de waarheid over de EU is veel GRUWELIJKER dan Geert zich voorstellen kan en indien hij die waarheid zou kennen, dan zou ook hij vluchten naar de Heer Jezus Christus, omdat het ZINLOOS is om te trachten zo'n DUIVELS PROJECT te stoppen zonder GEWELD te gebruiken, want alleen door REVOLUTIE en GEWELD en door het uitschakelen van de verantwoordelijken voor deze RAMP is het mogelijk om ervoor te zorgen dat dit CRIMINELE project wordt gestopt.

Maar dit zou betekenen dat het OORLOG zou zijn in Europa en dat er VEEL BLOED zou worden vergoten, waarbij natuurlijk ook mensen getroffen zouden worden die er niets mee te maken hebben, want zo gaat dat in oorlogen.

MAAR OORLOG IS HET REEDS, want de CRIMINELE, SATANISCHE leiders van de EU en hun vazallen, die regeringsleiders zijn van de diverse EU-landen, STELEN op grote schaal van de EU-burgers, die ook nog eens te maken krijgen met een TIRANNIEK bestuur dat ervoor zorgt dat ieder mens tot op het bot in de gaten wordt gehouden en een SLAAF is van dit DEMONISCHE SYSTEEM, wat tot doel heeft om MILJOENEN mensen VERLOREN te laten gaan, wat met name Israël treffen zal, omdat de antichrist en dodelijk verbond met dat land en dat volk van God=JEZUS zal gaan sluiten opdat satan via hem en de valse profeet proberen zal om de komst van JEZUS tegen te houden, wat één grote mislukking zal blijken te zijn.

Maar geweld en bloedvergieten is de oplossing niet, doch slechts JEZUS CHRISTUS, want wie Hem aanhangt is VRIJ en over hem of haar heeft satan GEEN MACHT meer.

Maar ik zeg wel hier op mijn eigen website, zolang als het kan:

WEG MET DE SATANISCHE, ROOMS KATHOLIEKE EU!

LAAT KONING JEZUS DIT SAMENSTEL VAN SATAN VERNIETIGEN!

JEZUS CHRISTUS KOM, EN VERNIETIG ALLES WAT VAN SATAN IS EN VESTIG UW KONINKRIJK OP AARDE EN SMIJT IEDEREEN IN DE POEL VAN VUUR DIE VAN SATAN IS EN REDT IEDEREEN DIE VAN U WIL ZIJN EN DIE U GEHOORZAMEN WIL!!!

If I Had A Dream

 

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

 Bron... 

 

 

 Naschrift: bovenstaande passage uit ons volkslied heeft NIETS te maken met het NEP-koningshuis dat in Nederland op de troon zit, want Beatrix is helemaal GEEN FAMILIE van Willem van Oranje! 

Thursday, July 26, 2012

The Anti Christ ; in plain sight?Ich bin wieder da! - Eccomi di nuovo! Here I am again!

Hitler en Mussolini in 1938, of eigenlijk Mussolini en Hitler, want Benito Mussolini was eerder dictator dan Adolf Hitler, alhoewel Hitler achter de schermen, in diezelfde tijd dat Mussolini dictator werd van Italië, reeds op regelmatige basis in contact stond met de GROOTSTE SCHOFT van de 20ste eeuw, die Hitler instructies gaf aangaande zijn te volgen stappen om aan de macht te komen in Duitsland, om via dat land gestalte te kunnen geven aan de DUIVELSE plannen van het Vaticaan  met Europa en de wereld, wat o.a. leidde tot de uitroeiing (in een brandoffer aan satan!) van een derde (zes miljoen) van het volk van God en miljoenen meer volgelingen van Jezus Christus, de grootste zoon van dat volk van God, die tevens de schepper is en de Messias van zijn volk, en die de redder en verlosser is van al diegenen die hun vertrouwen in- en het geloof op Hem hadden- en hebben gesteld.


Tuesday, July 24, 2012

Het goede eindtijdnieuws

Ook vandaag kon satan niet voorkomen dat wereldwijd vele mensen aan zijn duivelse koninkrijk werden ontstolen doordat mensen tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus!

Dit is het nieuws waar de media het niet over hebben, wat een BEWIJS is dat de media bespeeld worden door satan, want dit GOEDE nieuws is voor hem SLECHT nieuws en een aankondiging van het FEIT dat over niet al te lange tijd de Heer Jezus Christus een EIND zal gaan maken aan zijn satanische WANBELEID van deze aarde, die de Heer Jezus voor ons mensen had gemaakt en NIET voor satan en zijn demonengespuis, want zij zijn geschapen als engelen en bedoeld om ons mensen te DIENEN, wat satan en zijn collega-gevallen engelen WEIGERDEN te doen, waarom ze voor altijd verloren zijn geworden, en evengoed met JEZUS' liefde te maken zullen krijgen, want JEZUS=GOD en God is liefde en alles wat God doet is liefde, en DUS ook de STRAF die Hij geschapen heeft van de poel van vuur, want dat is de enige manier om satan en zijn demonengespuis, en iedereen die satan heeft verblind en die verloren zal gaan en die ook in poel van vuur terecht zal komen, duidelijk te maken dat God altijd GELIJK heeft en dat zijn bepalingen de ENIGE JUISTE zijn!

Ga NIET naar de poel van vuur, maar ga vandaag nog naar de Heer Jezus Christus toe en aanvaardt Hem als HEER (baas) en als VRIEND en als Vader, want wie Hem heeft gezien, die heeft de VADER gezien, en de VADER = GOD!

Hanss

Eindtijdberichten 7

Eindtijdberichten i.v.m. de
wederkomst van
Jezus Christus naar Israël

 Druk op de End-toets om snel naar beneden te gaan op deze pagina
en klik daarna onder het reactievenster op Meer laden... mocht het topic zijn volgelopen met bijdragenPlaats onder dit log eindtijdberichten om elkaar te informeren over profetische ontwikkelingen m.b.t. Israël en wat daar direct en indirect mee te maken heeft.  Geen geklets dus, maar info waar iedere eindtijdgeïnteresseerde, die uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus naar Israël en deze wereld, wat aan heeft.
Ga naar

Eindtijdberichten opinie 

voor reacties op eindtijdberichten  

 

 Vanwege de RAMPZALIGE browser van Microsoft, Internet Explorer, of Internet EXPLODER, kan ik op mijn site onder elk topic maar 200 reacties (laten) plaatsen want dan heeft Blogger het zo gemaakt dat de vervolgreacties verder gaan op een subpagina die in Internet Explorer bereikbaar ZOUDEN MOETEN zijn indien dat ding werkte zoals het hoort, maar dat doet die browser niet, want als je onder de laatste reactie klikt op "Meer laden..." dan verschijnt de tekst "Wordt geladen...", maar dan gebeurt er NIETS!

GEEN ENKELE ANDERE BROWSER heeft problemen met mijn site dan ALLEEN Internet Explorer, en ik heb mijn tests gedaan met de allerlaatste browser van Microsoft, Internet Explorer 9!


HELAAS gebruiken de meeste mensen (uit gemakzucht of uit onwetendheid) die KROMME browser van Microsoft, en ik geef toe dat de letteropmaak van die browser mooier is dan die van (bijvoorbeeld) Firefox of Google Chrome, maar internet gaat over informatieoverdracht en als dat niet mogelijk is met een kromme browser die wel mooie letters weergeeft dan is het WAARDELOOS.


Maar ter wille van al diegenen die toch liever een KROMME en SLECHTE browser gebruiken als Internet Explorer dan al die andere browsers die BETER zijn, maak ik speciaal voor hun een nieuwe "Eindtijdberichten"-topic aan opdat de belangstellenden van mijn site Eindtijdberichten kunnen blijven volgen.

 

Eindtijdberichten 6

Monday, July 23, 2012

KomkommernieuwsEr gebeurt van alles, maar het is ook een tijd van komkommer (en kwel) nieuws, terwijl het wachten is op wat komen gaat in het Midden-Oosten.

Maar niet getreurd, want JEZUS KOMT ERAAN, wat satan ook mag uitspoken en diegenen die hij in zijn macht heeft.

“Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen” (Psalm 55:23)

Sunday, July 22, 2012

De wereld vergaat, maar vandaag is het mooi weer!

Geniet ervan zolang als het kan!


PS:  op Satansnieuws* kan men nog griezelen over de volgende berichten:

*Op Xandernieuws wordt ik geweerd omdat deze site NIET van JEZUS is maar van zijn tegenstander, ook al lijkt het een Christelijke site te zijn, want een site die mij weert is automatisch NIET van JEZUS, omdat ik WEL van JEZUS ben.


Op deze site staan op zich vaak wel interessante berichten, wat destijds eind 2008 mijn aandacht trok, waarna ik een dik half jaar meedeed op die site, maar de uitbater van die die site is geen broeder van me, omdat deze persoon lak heeft aan het hoogste gebod der liefde van JEZUS en zich bovendien verschuilt achter een alias.

Ik bediende me destijds ook van een alias (xembryo) maar vertelde er van meet af aan bij dat ik gewoon Hans heet en later noemde ik me Hanss (tweede s is de beginletter van mijn achternaam), zoals ik dat ook elders deed op het internet.


Ik raad iedereen af om op die site te reageren omdat er figuren op die site meedoen die meerdere aliassen hanteren en meerdere personages spelen, en in veel gevallen communiceert men dus met dezelfde personen, die echter elke keer weer 'een andere pet' opzetten.


Ze wachten als spinnen in hun webben op nietsvermoedende slachtoffers (echte mensen die op die site reageren) om hun te binden aan die site, wat in het belang is van de uitbater van die site, die onder één hoedje speelt met die figuren...en sterker: er één van is.


Het zijn meestermisleiders, maar ik kreeg hun door en dat zette kwaad bloed, waarna deze 'raddraaiers' (zoals ik ze noem) niet bleken te schromen om me tot in mijn privéleven aan te vallen en ook mijn geliefde.


Geld is de wortel van alle kwaad, en dat zal er wel mee te maken hebben en dat ik dreigde hun in hun financiële belangen te schaden, en dan wordt de duivel boos.


De hoofdraddraaier is een alverzoener, dus iemand die gelooft dat zelfs de duivel vergeven zal worden door God=JEZUS, wat de MEEST satanische leer is die er bestaat!


Via Xandernieuws profileert hij zich als een niet-alverzoener, maar dat is een valstrik, want ik ben nog nooit van mijn leven met zoveel dwalingen tegelijk in aanraking gekomen als via Xandernieuws, en 'Xander' vindt het allemaal prima, zolang men zich maar aan zijn 'huisregels' houdt en luistert naar zijn megalomane moderator, die zich (uiteraard) ook heel onchristelijk verschuilt achter een valse identiteit.


Kortom: Xandernieuws  bevat gepikt (gejat, gestolen) buitenlands (meest Engelstalig) en vertaald naar het Nederlands nieuws, wat op zich best interessant nieuws kan zijn, maar verder is die site een rampzalige poel van ellende waar men maar beter met een grote boog omheen kan lopen, wil men geestelijk stabiel blijven.

Geert aan Cecilia Malmström: donder op!

Kommissionär Cecilia Malström
European CommissionB-1049 Brussels

Den Haag den 20 juli 2012

Friday, July 20, 2012

Pas op de plaats 2

Naar aanleiding van de volgende berichten mijn analyse van wat nu speelt in deze steeds GEKKER wordende wereld:

Ik kan hier kort over zijn want ik bad tot mijn Vader en HEER; "JEZUS, GRIJP IN!"

Thursday, July 19, 2012

Jesuits (IHS), Vatican & Papal Knights: Global Satanic Ritual Abuse

Jesuits (IHS), Vatican & Papal Knights: Global Satanic Ritual Abuse

 

The Vatican Holocaust

The real reason Obama constantly lies

NARCISSIST IN CHIEF

 

 ...He is Muslim, he is Christian, he is a capitalist, he is a socialist, he is black, he is white, … he is a constitutional professor, he is an average collegian who smoked dope and did cocaine, he is a foreigner, he is American-born, he is “EVERYMAN.”....

 

...In “Rules for Radicals,” Alinsky counsels wannabe revolutionaries that they must be willing to ignore the dictates of their own conscience to advance the left’s agenda:
In action, one does not always enjoy the luxury of a decision that is consistent both with one’s individual conscience and the good of mankind. The choice must always be for the latter. Action is for mass salvation and not for the individual’s personal salvation. He who sacrifices the mass good for his personal conscience has a peculiar conception of “personal salvation”; he doesn’t care enough for people to be “corrupted” for them.
That, friends, is one of the most twisted things I’ve ever heard. To believe it and act on it is to abandon your greatest gift, your moment-to-moment connection with the Living God – your conscience. Maybe that’s why Alinsky dedicated “Rules for Radicals” to “the first radical known to man who rebelled against the establishment and did it so effectively that he at least won his own kingdom – Lucifer.

In the final analysis, Obama lies because that’s how he gets his way, and getting his way is all he cares about...

READ MORE...

Michael Savage: Obama 'most evil' president ever

 

Obama - The Man We Love To Hate

 

Oplichter Obama the Swindler

Onderzoeksteam Sheriff Arpaio: Geboortecertificaat Obama 100% vals
Door Witte Huis gecontroleerde media negeren talrijke bewijzen en aanwijzingen

 Spotprentje uit 2009, aangepast aan 2012

Het speciale team van Sheriff Arpaio, de langst zittende sheriff van de VS, heeft na maandenlang intensief onderzoek de conclusie getrokken dat Obama's geboortecertificaat 100% zeker een vervalsing is. De toegestroomde, door het Witte Huis gecontroleerde media weigerden echter op de gisteren gehouden persconferentie op het geleverde bewijs in te gaan en probeerden enkel het team in diskrediet te brengen.

Wednesday, July 18, 2012

Koningshuis NL duurste W-Europa

De koninklijke familie zwaait naar het Nederlandse publiek

Het Nederlandse koningshuis is meer dan vier keer zo duur als het Spaanse koningshuis. Daarmee heeft Nederland het duurste Koninklijk Huis van West-Europa en verstoot ons land het Verenigd Koninkrijk van de eerste plaats.
Dat blijkt uit de jaarlijkse berekening van de Belgische hoogleraar Herman Matthijs, waarover RTL Nieuws bericht.

Lees meer...


Deze oplichtersfamilie, die doorgaat voor 'ons koningshuis' maakt ook nog eens onrechtmatig aanspraak op de troon en de bijbehorende privileges, maar omdat de meeste Nederlanders zijn gehersenspoeld met het idee dat dit werkelijk 'onze koninklijke familie' is, kunnen ze blijven doorgaan met hun peperdure toneelstuk, daarbij alle autoriteiten en politici en bestuurders van Nederland, en iedereen die van zichzelf meent 'belangrijk' te zijn voor de Nederlandse samenleving, in een wurggreep houdend, want zonder 'koninklijke instemming komt men niet ver in de Nederlandse maatschappij en wie het 'koninklijke huis' publiekelijk aanvalt, zet zichzelf maatschappelijk buitenspel.

Het gekkenhuis van Bilderberger Bea

 

Nederland naar de kloten 2

 

Werkstraf na bedreiging koningin

 

Antichrist SuperNar

Translated into English that would be something like 'Antichrist SuperFart'. A 'Nar' is Dutch for Joker.
klik op de afbeelding voor een vergroting
Most evil man of the 20th century

Functie-eisen voor de vacature van antichrist:

Hebbende grenzeloze eigenliefde

Kennende de Bijbel, doch verwerpende de inhoud en de auteur

Hebbende een enorme afkeer van mensen die zich op de Bijbel beroepen

Een goede relatie hebbende met het Vaticaan en met de Paus, en vooral met Lucifer

Bereid zijn tot het uiterste te gaan in de vervolging van al zijn tegenstanders en vooral diegenen die JEZUS Christus uitdragen als HEER, en de mensen die bekend staan als leden van het "uitverkoren volk van God", want er kan maar één HEER zijn en dat is de antichrist.

Het willen promoten van alles wat de God van de Bijbel verwerpt en afkeurt en deze dingen zelf met grote hartstocht bedrijven.

Gelovende dat de hel bestaat, maar dat dit een waar feestoord is, waar de aardse lusten tot ongekende hoogten worden opgevoerd en beleefd en dat dit dus een plaats is om naar uit te kijken

Gelovende dat de Bijbelse hemel de hel is en dat een echte antichrist daar niets te zoeken heeft

Denkt u te kunnen voldoen aan deze kwalificaties, neem dan contact op met uw lokale Paus en vraag hem uw zegen en hij zal u die namens Lucifer, Maria-hemelkoningin, volgaarne geven!

Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking, dus wacht niet te lang en solliciteer!

Het Vaticaan


Isaiah 17: Destruction of Damascus

In the last days, the Bible tells us of a horrible series of events that will take place in the lands of Israel and Syria. One of these events is the disappearance of Damascus as one of the premiere cities in the world. The oldest continuously inhabited city on the planet, Damascus has witnessed at least 5,000 years of human history, and some historians believe the city actually dates back to the seventh millennium BC. In fact, Paul was on the road to Damascus when Christ first appeared to Him, an event that transformed not only his life, but the course of human history.
In the very near future, Damascus will once again play a major role in human events. The prophet Isaiah provides us with God’s commentary on a future conflict between Damascus and Israel, and in so doing, he reveals certain prophecies which have been partially fulfilled in the past. However, the ultimate fulfillment of Isaiah 17 remains in the future. The current existence of Damascus, which will one day cease to be a city, as well as the historical absence of the coalition of nations prophesied to attack Israel and be destroyed by God, is proof that Isaiah 17 prophesies events yet future.

This is what God revealed to the prophet Isaiah:War On All Fronts

The Russian government has finally caught on that its political opposition is being financed by the US taxpayer-funded National Endowment for Democracy and other CIA/State Department fronts in an attempt to subvert the Russian government and install an American puppet state in the geographically largest country on earth, the one country with a nuclear arsenal sufficient to deter Washington’s aggression.

Read more... 


Tuesday, July 17, 2012

Barack Hussein O'drama


Saudi Arabië wil islamkritiek op internet bestraffen met verbanning naar Planet Claire

Saudi Arabia wants to punish Islam criticism on the internet with exile to Planet Claire

Ahhhahhahhahh
She came from Planet Claire
I knew she came from there
She drove a Plymouth Satellite
Faster than the speed of light
Planet Claire has pink air
All the trees are red
No one ever dies there

  No one has a head

Ahhhahhhahhahh
Some say she's from Mars
Or one of the seven stars
That shine after 3:30 in the morning
Well she isn't
Ahhhahhhahhahhahhahh

Saudi Arabië wil islamkritiek op internet bestraffen met de dood
Saudi Arabia wants to punish Islam criticism on the internet with death

Uit de EU, uit de euro

Vanaf dit moment te zien op www.pvv.nl en vanaf augustus op televisie: het verkiezingsspotje van de PVV - met in een speciale glansrol Mark Rutte. De Partij voor de Vrijheid heeft gekozen voor een spotje dat wel over inhoud gaat, namelijk de Europese Unie. Geert Wilders stelt dat de verkiezingen van 12 september gaan over Brussel. Het spotje zoomt in op alle negatieve zaken van de EU: de euro, het immigratiebeleid, islamisering en de overdracht van geld aan failliete landen en failliete banken.

In de afsluitende stand-up zegt Wilders: "De Europese Unie is een ramp voor Nederland. Geen eigen valuta meer, geen eigen immigratiebeleid, geen onafhankelijkheid. Maar wel miljarden moeten betalen voor failliete landen en failliete banken. Op 12 september stemmen we over de Brussel. Alleen de Partij voor de Vrijheid zegt: uit de EU, uit de euro."

U kunt het filmpje bekijken door op onderstaande foto te klikken.

Monday, July 16, 2012

Know your gift and serve the body of Christ Jesus in the end time


Do you want to be raptured and be taken away to JESUS?

Then you'd better listen to this message of brother Hal!

JESUS LOVES YOU!

GIFTS of GOD's HOLY SPIRIT

Turkey Denies Fighter Shot Down by Syria

The General Staff of Turkey’s Armed Forces on Friday backed down from its previous claim that its fighter jet was downed last month by Syrian forces.
“The actual cause of the incident will be established after the plane wreckage is raised from the seabed,” the General Staff said in a statement.
"No traces of explosives or flammable products were found on the debris recovered from the sea."

Read more...

Defense Turkey Denies Fighter Shot Down by Syria

 

BOMBSHELL: Defected Syrian Ambassador Admits Role in Killing US Troops

 

MARXIST Obama: “If You’ve Got A Business – You Didn’t Build That. Somebody Else Made That Happen”

 

Proof: UN Plans To Ban American Guns

 

Revolution Failed? ‘Mubarak gone, US-linked regime remains’

 

Obama’s latest power grab: Rewriting welfare reform law

Sunday, July 15, 2012

Mars voor JEZUS - Brazilië 2012

De wereld, die in handen van satan is, houdt dit bericht graag klein en ook het aantal deelnemers aan de mars voor JEZUS in Brazilië, maar kon toch niet voorkomen dat dit evenement de aandacht trok: Miljoen mensen bij christelijke mars

Zelf deed ik ook samen met mijn geliefde mee aan de mars voor JEZUS in 1994 in Utrecht

In de niet zo verre toekomst zal dit geen nieuws meer zijn omdat dan IEDEREEN op aarde van JEZUS zal houden!


Hanss, AANBIDDER van JEZUS

Saturday, July 14, 2012

False Flag Alert: US Claims Syria “Moving Nerve Gas Out of Storage”

False Flag Alert: US Claims Syria “Moving Nerve Gas Out of Storage”

 

Syrian ‘Opposition’ Groups Funded By U.S. State Department

 

Israel Invents Syrian WMD Threat, IDF Commanders Threaten Intervention

 

Domestic War Zone: “Like Tribal Warfare in Iraq” ; Cops Outnumbered 500-to-1

 

Popular video game reveals villain as “leader of the 99%” in new trailer

 

Facebook Spies On Chats For Suspicious Behavior

 

Image Shows Military Spraying Over Florida City

 

 

They Want To Sterilize American Women: Sterilization Won’t Cost Women A Penny Under Obamacare

Een allochtoon als vader des vaderlands stemt tot nadenken over verzet tegen de EU


Wie de geschiedenis leest van Willem van Oranje maakt kennis met een protestants opgevoede persoon, die op elfjarige leeftijd -met instemming van zijn ouders en om opportunistische redenen- weer katholiek werd, en die pas op latere leeftijd in 1573 terugkeerde naar de wortels van zijn protestantse opvoeding.

Hij werd op 10 juli 1584 door de Franse katholiek Balthasar Gerards (die zich voordeed als de protestant François Guyon) vermoord, wat gelijk duidelijk maakt waar het geestelijk gezien tijdens het leven van de 'Nederlandse vader des vaderlands' om ging: de strijd tegen het duivelse katholieke systeem, waartoe Willem zelf een belangrijk deel van zijn leven behoorde, totdat het protestantisme dat in zijn ziel was gezaaid gedurende zijn belangrijke eerste 10 levensjaren definitief de overhand kreeg.Wednesday, July 11, 2012

Eindtijdberichten commentaar

Wat korte commentaren op de volgende topics die ik las:

Volksfront Bevrijding Palestina bevestigde dat Arafat aan AIDS stierf

Zaak gesloten: mee eens!

Massa immigratie zet gemiddelde intelligentie Nederland onder druk

De Rooms katholieke "kerk" heeft altijd haar best gedaan om het volk dom te houden en via de islam wordt het volk nòg dommer gehouden, wat gunstig is voor satan, die achter de Rooms katholieke "kerk" schuilgaat:

De Roomse satanische E.U.

 


Tuesday, July 10, 2012

'Karlsruhe' beslist over ESM

"In de politiek vragen bijzondere situaties vaak om bijzondere maatregelen. Maar de grondwet mag je daarbij niet opzijschuiven."

Dat zei de president van het Constitutionele Hof in Karlsruhe vanochtend. Het hoogste rechtsorgaan van Duitsland moet zich de komende weken buigen over de bezwaren die 21.000 mensen hebben ingediend tegen het Europees reddingsfonds ESM en het Begrotingspact.

Lees meer...

Het BEEST in BRUSSEL

Dwaasheid?

Veel Nederlanders zijn terecht ongerust over de toekomst. Ons gezin gaat er in 2013 minstens 3,25% op achteruit. Het einde van de recessie is nog lang niet in zicht. Iets minder Nederlanders, maar toch nog veel, kijken verbaasd naar ons parlement dat volgend jaar 4,7 miljard euro in het ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme) gaat storten en zich voor totaal 40 miljard euro garant stelt.


Volgend jaar kost dat per Nederlander nog eens 300 euro. Wat bezielt onze volksvertegenwoordigers? De burgers worden in een tijd die toch al niet makkelijk is op kosten gejaagd voor de EU. Waarom? Noem maar op: Om de gammele EU overeind te houden. Vanwege het financiële wanbeleid van sommige landen. Vanwege de corruptie in die landen. Waarom gaven maar een paar partijen tegengas? PVV, CU, SGP, Pvd Dieren en SP. Waarom de EU bijna blanco volmacht geven over zo’n 700 miljard euro? Dus ongelooflijk veel meer macht voor “Brussel”! Er is nog meer aan de hand. Er moeten EU-obligaties komen. “Om de lasten eerlijk te verdelen” roepen EU landen met wanbeleid. Anders en duidelijker gezegd: “Geef ons via de EU jullie geld”. Bondskanselier Angela van Duitsland wordt onder druk gezet, zeg maar gerust gechanteerd door premier Mario Monti van Italië en president François Hollande van Frankrijk om (toe) te geven. “Anders gaan we eruit” dreigt Monti. Ach, mocht dat eens gebeuren! Wat een genade zou het zijn als de EU zou instorten.


Wat is er aan de hand? Waarom noemen we de EU “het Beest in Brussel”? Wat is er gaande en wat zit er geestelijk achter?

Lees meer...

Knesset Speaker: UNHCR is Rotten

Speaker Rivlin tells EU Commission President UNHCR is "rotten morally and politically."

Knesset Speaker Reuven Rivlin met José Manuel Barroso, the President of the European Commission, and told him that the United Nations Human Rights Commission is "a rotten organization, both morally and politically."
He called on Barroso to side with Israel and withdraw from the UNHCR, following the appointment of its new committee for looking into "the settlements and their ramifications for violation of Palestinian human rights."

Read more...


Konigin Kopvod weet het beter


Beatrix vs Tweede Kamer

Dit topic heet 'Konigin Kopvod weet het beter' en ik gaf het die naam op grond van één van de eerste reacties onder dit artikel op PowNed, dat echter is verwijderd (heel typisch!), en inclusief de spelfout in het woord koningin.Turkse rechter: Hoofddoekje symbool van terrorisme; Overheid achter moorden op christenen

 

Beallah