Monday, July 9, 2012

The Christmas Truce of 1914 - Het Kerstbestand van 1914


The Christmas Truce of 1914

 

Het Kerstbestand aan het Westfront in 1914

 

De waanzin van oorlog werd nooit eerder in de geschiedenis zo duidelijk als destijds.


satan had zijn 'feestje' op aarde en hij voerde de machtsdronken 'leiders' van die dagen aan in hun voorbereidende werk aan een Nieuwe Wereldorde die het resultaat zou gaan worden van die eerste, krankzinnige wereldoorlog (De Volkenbond), opgevolgd door een nog grotere verandering (De Verenigde Naties)* die het resultaat zou gaan worden van de nog krankzinniger tweede wereldoorlog, die echter een 'logische' voortzetting was van deze eerste oorlog op wereldschaal.

 (*Over de ware aard van de Verenigde Naties meer in een volgend topic)

 

De gewone soldaten waren destijds nog in de meeste gevallen religieus Christelijk opgevoed en de leer van Jezus Christus stond en staat haaks op alles wat met oorlog te maken heeft, en ook al is en was het compleet onbijbels om de geboorte van de Heer Jezus Christus te koppelen aan de aloude heidense viering van de 25ste december, toch hadden de meeste soldaten behoefte aan een acute stopzetting van alle verschrikkingen, die nog 'slechts' 5 maanden gaande waren, maar die reeds voor een hel op aarde hadden gezorgd voor alle betrokken.

 

De waanzin van dit kerstbestand was niet zozeer gebaseerd op het ontstaan ervan, maar dat na dit 'oponthoud' het moorden en verminken 'gewoon' doorging, terwijl kort daarvoor de vijandelijke legers zich nog met elkaar hadden verbroederd op basis van hetzelfde religieuze Christendom.

 

Boven alles uit was het satan die walgde van zoveel 'vals sentiment' m.b.t. zijn vijand, de Heer Jezus Christus, dat hij de (militaire)'leiders' ertoe bewoog om de strijd voort te zetten, want wat hem betreft was die oorlog pas net begonnen, maar vooral was deze oorlog zijn primeur want dit was de allereerste WERELDoorlog, en hij wist dat dit niet de laatste wereldoorlog zou zijn.

 

Hij wist dat deze oorlog geen einde zou gaan maken aan alle oorlogen, wat de mensen na die oorlog plechtig met elkaar afspraken, want hij wist en weet dat het op aarde CONSTANT oorlog is tussen hem en zijn maker, die hem ooit in geestelijke zin de oorlog had verklaard, nadat hij de eerste twee mensen had weten te verleiden tot rebellie tegen God almachtig, want daarmee begon de echte oorlog op aarde: die om de ZIEL van ieder mensenkind

 

 Elk jaar rond 'Kerst' nemen mensen zich om sentimentele redenen voor om 'vrede' na te streven op aarde, maar de meenste mensen komen niet zover om de ware vredesvorst, de Heer Jezus Christus toe te laten in hun hart omdat ze het zondigen zo gewend zijn en omdat men geestelijk blind is, en omdat men het verhaal van het 'kindeke Jezus' net zo'n mooi sprookje vindt als Koninginnedag, maar na die kerstdagen en na 'oud en nieuw' gaat het leven weer net zo 'gewoon' door als na dat kerstbestand aan het westelijke front in 1914, nu bijna 100 jaar geleden.

 

De oorlog zal echter worden beëindigd door de ware vredesvorst; Jezus Christus.

 

Jesaja 2:4b Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.

 

De reden dat dit mogelijk zal zijn is dat satan dan 1000 jaar lang verhinderd zal zijn om de mensenkinderen tot oorlog aan te zetten:

 

Openbaring 20:En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.

 

Alleen de Heer Jezus Christus brengt vrede, en die vrede komt tot stand in het hart van een mens opdat die mens tot andere gedachten en daden komt dan een mens die gemanipuleerd word door satan.

 

Vrede op aarde is nu al mogelijk indien een mens zich overgeeft aan vredesvorst Jezus Christus, want wie vrede heeft met God en zichzelf, die heeft ook vrede met zijn of haar medemensen, en vrede begint met een andere denkwijze die vanuit het hart komt, dat door de Heer Jezus Christus veranderd is.

 

Indien de soldaten van het kerstbestand van 1914 werkelijk van binnenuit veranderd waren door een waarachtige overgave aan de Heer Jezus Christus, dan zouden ze absoluut het risico hebben genomen om aangeklaagd te worden wegens dienstweigering omdat ze zouden hebben geweigerd om nog langer medemensen te vermoorden die 'toevallig' een andere taal spraken en die in een ander land woonden, want dan zouden ze zelfs hun vijanden hebben liefgehad, wetende dat we allemaal familie van elkaar zijn, en welk normaal mens vermoord familieleden?

 

Ware Kerst is het als de Heer Jezus Christus 'geboren' wordt in het hart en de ziel en de geest van een mens, wat de Bijbel wedergeboorte noemt.

 

Wordt wedergeboren en vier elke dag Kerst, want Kerst is een verbastering van Christ, wat een afkorting is van Christus, en wie de Heer Jezus Christus kent als vriend en Heer en als redder en verlosser, viert elke dag alle Christelijke heilsgebeurtenissen die betrekking hebben op Hem, en dus ook het feit dat God ooit mens werd in de persoon van de Heer Jezus Christus.


The Christmas Truce of 1914

 

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.