Wednesday, July 11, 2012

Eindtijdberichten commentaar

Wat korte commentaren op de volgende topics die ik las:

Volksfront Bevrijding Palestina bevestigde dat Arafat aan AIDS stierf

Zaak gesloten: mee eens!

Massa immigratie zet gemiddelde intelligentie Nederland onder druk

De Rooms katholieke "kerk" heeft altijd haar best gedaan om het volk dom te houden en via de islam wordt het volk nòg dommer gehouden, wat gunstig is voor satan, die achter de Rooms katholieke "kerk" schuilgaat:

De Roomse satanische E.U.

 Het doel is om het Europese volk ontvankelijker te maken voor de komende antichrist, die vanuit "Rome" en het Vaticaan zal voortkomen en ook de valse profeet, en zoals ik vaker heb betoogd heeft dit alles te maken met de plannen van de Rooms katholieke "kerk" met Israël, wat satan een DOORN IN HET OOG is, omdat God=JEZUS middels Israël een einde gaat maken aan satans wanbeleid op aarde!

 Ruim 20 marineschepen Rusland, NAVO en Israël voor kust Syrië


satan zet er via de NWO=de Rooms katholieke "kerk", maar dan in het verborgene, en via de losgeslagen (van "Rome") islam flink vaart achter.....prima: LAAT DE HEER JEZUS MAAR KOMEN opdat een eind wordt gemaakt aan het walgelijke bestuur van deze aarde door satan!

Sheik Hamas: Joden werden gestraft door de Nazi's, nu gaat de islam het doen

Dit is nog steeds een feit: Gods volk wees- en wijst in meerderheid haar eigen Messias=JEZUS-YESHUA af en sinds dat gebeurd is en blijft voortduren heeft satan in zekere zin vrij spel t.a.v. Gods volk, maar alleen zover als dat God=JEZUS dat toelaat!

Uiteindelijk zal een gezegend overblijfsel van Gods Joodse volk tot erkentenis der waarheid komen en JEZUS-YESHUA aannemen als HEILAND.

'Sheik der sheiken' roept president Egypte op piramides te vernietigen

De oudste piramides zijn van vóór de zondvloed en ze zijn gebouwd door mensen die we nu reuzen noemen en die tevens gebruikt maakten van occulte machten om dit soort bouwsels mogelijk te maken, wat één van de belangrijke redenen waren waarom God destijds de toenmalige wereldbevolking wilde uitroeien, want de mensen waren (op Noach en zijn gezin na) allemaal satanisch.

Op zich is er niets verkeerds aan om deze OCCULTE bouwwerken te vernietigen.....echter...ze zijn zo ontzettend STERK gebouwd dat dit ONMOGELIJK zal blijken te zijn en zelfs met de modernste middelen!

Maar JEZUS=GOD zal deze bouwwerken (laten) vernietigen na zijn wederkomst en ALLE occulte bouwwerken die op aarde staan zullen door Hem en namens Hem worden vernietigd, dus ook alle moskeeën en 'kerken' die niet tot zijn eer gebouwd zijn.

Naschrift: iemand vroeg me laatst waarom ik toch aandacht blijf schenken aan sites zoals Xandernieuws en die van Alex Jones, terwijl ik tevens kritiek op zulke site heb, en mijn repliek was: "ik eet de vis en laat de graat liggen".

M.a.w.: wat ik nuttig en interessant vind aan berichten op zulke sites bespreek ik of ik verwijs ernaar, en wat ik niet interessant en onnuttig vind, laat ik liggen.

Hanss

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.