Monday, July 9, 2012

Er was eens een kosmische knal


Abiogenese en evolutie


Re: Abiogenese en evolutie

Hieronder een correctie van een eerdere bijdrage omdat ik zag dat men mijn tekst diverse malen inclusief mijn fout gequoteerd had

Feit 1: als ik een legoblokje zie dan denk ik niet: "oh kijk eens hoe dat zomaar uit zichzelf is ontstaan!"

Feit 2: als ik een atoom beschouw dan denk ik niet: "oh kijk eens hoe dat zomaar uit zichzelf is ontstaan!"

Beide voorbeelden gaan over bouwstenen en beide voorbeelden laten een ontwerper achter die bouwstenen zien, en bij feit 1 is dat een mens, en bij feit 2 is dat 'een intelligentie'.

Een zielloos iets is geen intelligentie en dus moet het een wezen zijn die achter het ontwerp zit van het atoom en de onderdelen ervan.

Een (waterstof)atoom LIJKT simpel in elkaar te zitten, maar dat is het niet.

Probeer dat maar eens vanuit het niets te maken en dat het stabiel blijft, en dat je er moleculen mee kan bouwen.

Een zielloos 'niets' dat een 'kosmische scheet' laat waaruit alles is ontstaan is mijns inziens absoluut dwazer dan de veronderstelling dat een pienter personage achter het ontwerp van de bouwstenen van het heelal zit en dan heb ik het nog helemaal niet gehad over het ontstaan van leven.

=============

Ik stel nogmaals dat evolutionisten die aannemen dat die topzware 'punt', die ineens ('Big Bang') ging uitdijen en die verantwoordelijk is voor het vullen van de lege ruimte (hoe weet men dat er een lege ruimte was?) met enorme hoeveelheden materie, voorbijgaan aan het gegeven dat er INFORMATIE in die 'punt' moet hebben gezeten die ervoor zorgde dat er 'kant en klaar' natuur- en scheikundige wetmatigheden gingen gelden, die overal in het heelal hetzelfde werken.

Waar komt die informatie vandaan?

Wat of wie heeft die informatie er in gestopt?


"Tijd en toeval en willekeur" kunnen dit niet hebben gedaan, want dat is hetzelfde als het tekenen van een kaalgeschoren hoofd op een muur en wachten tot er vanzelf haar op groeit.

Evolutionisten kunnen die vraag niet beantwoorden, en omdat ze die vraag niet kunnen beantwoorden zijn AL hun gevolgtrekkingen DAARNA gebaseerd op drijfzand.

Indien er geen verklaring kan worden geproduceerd voor het intelligente (wis- natuur- scheikundige) ontwerp van materie, dan kan men ook geen verklaring geven voor het ontstaan van (het) leven en voor alles wat er daarna gebeurde.

Wie echter gelooft dat een intelligent persoon dit heelal geschapen heeft met alles wat er in is, en met logische natuurkundige- scheikundige wetmatigheden, die heeft wel een antwoord op zulke vragen.

Zogenaamde geleerden denken op basis van waarnemen met hun beperkte zintuigen en met behulp van hun "zelfgemaakte hulpstukken" (telescopen en meetinstrumenten e.d.) sluitende conclusies te kunnen trekken over het ontstaan van het waarneembare, maar het enige wat ze doen is uiting geven aan hun eigen fantasie.

Dat heeft klinisch bekeken net zo veel waarde als iemand die beweert dat God alles gemaakt heeft wat waarneembaar is, om over het niet-waarneembare maar te zwijgen.

Kortom: evolutionisme is net zo goed een fabeltje als dat ze zeggen dat een schepper een sprookje is.

Evolutionisten hebben geen been om op te staan, en dat weten ze eigenlijk ook wel, maar omdat ze de optie van een intelligente schepper verafschuwen aan wie ze zich hebben te verantwoorden, bedienen ze zich van leugens en bedrog en van 'wetenschappelijke bla bla' om onwetende mensen te imponeren met hun 'kennis' opdat ze zoveel mogelijk medestanders hebben (niet de waarheid is voor hun belangrijk, maar het hebben van zoveel mogelijk gelijkgezinden) die ze onwetender kunnen maken met hun evolutiesprookje, te beginnen met kinderen.

"Er was een een kosmische knal en in die knal zat alles wat later de mens opleverde die over die knal kon gaan nadenken en die dus geen God nodig had die aan de basis zou staan van alles wat leeft en is.

De mensen die in dit sprookje geloofden leefden nog lang en gelukkig" 


Bron...

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.