Thursday, July 26, 2012

Ich bin wieder da! - Eccomi di nuovo!

Hitler en Mussolini in 1938, of eigenlijk Mussolini en Hitler, want Benito Mussolini was eerder dictator dan Adolf Hitler, alhoewel Hitler achter de schermen, in diezelfde tijd dat Mussolini dictator werd van Italië, reeds op regelmatige basis in contact stond met de GROOTSTE SCHOFT van de 20ste eeuw, die Hitler instructies gaf aangaande zijn te volgen stappen om aan de macht te komen in Duitsland, om via dat land gestalte te kunnen geven aan de DUIVELSE plannen van het Vaticaan  met Europa en de wereld, wat o.a. leidde tot de uitroeiing (in een brandoffer aan satan!) van een derde (zes miljoen) van het volk van God en miljoenen meer volgelingen van Jezus Christus, de grootste zoon van dat volk van God, die tevens de schepper is en de Messias van zijn volk, en die de redder en verlosser is van al diegenen die hun vertrouwen in- en het geloof op Hem hadden- en hebben gesteld.

Ik schrijf dit n.a.v. dit topic dat gepubliceerd werd op een site die een vinger aan de pols houdt van wat satan allemaal uitspookt op deze wereld, al duidt ik op  mijn site de zaken wat preciezer door de directe verantwoordelijken aan te wijzen voor de RAMP die de tweede wereldoorlog was, en de RAMP die zich nu aan het voltrekken is wegens het voortgaan van het streven om gestalte te geven aan de VERENIGDE STATEN VAN EUROPA, zonder dat u/jij en ik daar een stem in hebben, omdat die verantwoordelijken CRIMINELEN zijn, inclusief de diverse regeringen en parlementen van de verschillende EU-landen, die -zonder acht te slaan op de de mening van de bevolkingen van die EU-landen- hun zin doordrijven om een einde te maken aan elke vorm van soevereiniteit van de EU-lidstaten, met het oogmerk om te kunnen komen tot die Europese SUPERSTAAT, met aan het hoofd de toekomstige antichrist.

De verantwoordelijken zijn de duivelse JEZUÏETEN, die de werkelijke machthebbers zijn achter het Vaticaan en de paus, die slechts hun loopjongen is, want als een paus niet doet wat zij willen, dan wordt hij -zonder sporen achter te laten- VERMOORD, en dat geldt ook voor regeringsleiders van 'machtige' landen, en dan geef ik maar de moord op John F. Kennedy als voorbeeld.


De Jezuïeten zitten ook achter het ontstaan van de islam, wat zij als hun werktuig gebruiken in hun streven naar de wereldmacht, die zij namens LUCIFER aan het bewerkstelligen zijn.

De islam is brutaler en agressiever dan de "moeder" waaruit het voortkwam, de Rooms katholieke "kerk", en deze DUIVELSE ideologie speelt een belangrijke rol in de eindtijd en in het denken van de man die momenteel de baas is over het 'machtigste' land op aarde, de Verenigde Staten van Amerika, die al geruime tijd achter de schermen in handen zijn van die Roomse "kerk", die feitelijk de voortzetting is van het Romeinse Rijk, onder het mom van de "enige en ware Christelijke kerk op aarde".

Europa staat in het teken van  de DUIVELSE MARIAVLAG, die in feite een proclamatie is van de (verborgen) macht van LUCIFER=satan, de rebelse voormalige aartsengel, die weigerde en weigert om ons mensen, en daarmee zijn schepper, JEZUS CHRISTUS, te dienen.

Hitler stond overigens zodanig in de gunst van het Vaticaan, dat men de LEUGEN verkondigde dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd, samen met zijn kersverse vrouw, Eva Braun, in de ondergrondse bunker van Berlijn, en dat hij -samen met andere top-nazi's- met hulp van dat Vaticaan wist  te ontsnappen naar Argentinië, het land waar onze kroonprinses vandaan komt, terwijl Benito Mussolini minder belangrijk was voor het Vaticaan, waarom dit zijn gruwelijke lot werd.

Verder interessant eindtijdnieuws:
No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.