Monday, July 9, 2012

Jan Zijlstra, gebedsgenezer van God of niet?

 
Jan Zijlstra

Jan Zijlstra is opgegroeid in een hervormd gezin en in 1956 tot geloof gekomen. Samen met zijn vrouw sloot hij zich aan bij de pinksterbeweging van Johan Maasbach en volgde daar een voorgangers opleiding. Hij werd één van de naaste medewerkers van Maasbach. In 1992 kwam het tot een breuk tussen Maasbach en Jan Zijlstra.  Zijlstra had een andere vorm van genezingsdiensten ontwikkeld en daardoor werd hij voor de keuze gesteld om zijn diensten te veranderen of op te stappen.

Lees meer... 

Jan Zijlstra ontmaskerd .... Ook in het ND Andermaal misleider Jan Zijlstra () Jan Zijlstra geneest niet, maar maakt slachtoffers (ND) Enkele reacties van lezers op het fenomeen Jan Zijlstra Jan Zijlstra, genezer van God of niet? () Kanttekeningen bij Genezingswonderen (Jan Zijlstra e.a.)  

Bron...

Mijn mening over Jan Zijlstra: Jan is mijn broeder in de Heer Jezus Christus, die ongetwijfeld fouten maakt, maar ik ben blij dat hij NIET de duivel aanbidt, doch JEZUS CHRISTUS en het oordeel over hem komt alleen JEZUS toe.

3 comments:

 1. Deze studie geeft afdoende antwoord op deze vraag: The Pentecostal or Charismatic Gospel

  Efeziërs
  2
  SV1750
  8Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

  Zowel de GENADE als het GELOOF zijn een GAVE van GOD en Paulus leert dat Gods GENADE genoeg was voor hem aangaande redding, dus een gelovige in JEZUS heeft genoeg aan Gods GENADE en heeft geen andere gaven nodig die tot redding zijn.
  Paulus VERLOOR de andere gaven zoals de gave van genezing opdat hij zou leren dat GENADE op zich GENOEG zou zijn voor hem en voor anderen en ons.
  Niemand hoeft op te zien naar mensen die beweren meer gaven te hebben dan de gaven van genade en geloof.
  Laat mensen die beweren 'gebedsgeners' te zijn leraars worden/zijn van het GELOOF alleen in Gods GENADE alleen in Christus JEZUS alleen.
  Dat is GENOEG voor het WONDER van BEHOUDENIS!
  God kan natuurlijk wonderen doen naast het wonder van behoudenis, maar dat is dan vooral bedoeld om ongelovigen tot behoudenis te bewegen.
  Sommige mensen hebben een 'zetje' nodig om de gave van het geloof en de genade te kunnen ontvangen.
  Maar deze aansporing is helemaal Gods zaak.

  ReplyDelete
 2. 1 Corinthiërs
  15:1-4
  SV1750

  1Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

  Efeziërs
  1:13
  SV1750

  13In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Efeziërs
   4:30
   SV1750

   30En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

   De 'dag der verlossing' is de opname.

   Delete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.