Monday, July 9, 2012

Proces tegen de met de dood bedreigde politicus gaat door

Dit is niet aktueel maar wel historisch en daarom herplaats ik dit topic, en ook vanwege mijn eigen commentaar

Proces tegen Wilders gaat door  Het verzoek van de advocaat van Wilders, Bram Moszkowicz, om de zaak niet-ontvankelijk te verklaren is afgewezen.

Het deel van Nederland dat schittert door land- en volksverraad moet en zal Geert Wilders veroordeeld zien wegens zijn waarheidsverkondiging over een ideologie die dood en verderf zaait en welks aanhangers hem met de dood bedreigen, op basis van een leer van een 7e-eeuwse, zelfbenoemde "profeet", die in de beginfase van zijn optreden zelfs zijn volgelingen diens uitwerpselen liet eten opdat daar een "spirituele werking van kon uitgaan" en meer van dat soort smerigheden, en die seksuele handelingen (goddeloze smeerlapperij) verrichtte met minderjarigen van beide seksen, met (aangetrouwde) vrouwelijke familieleden, met een meisje van negen jaar oud toen hij zelf zo'n 53 jaar oud was en die hij tot zijn "vrouw" had gemaakt, met vrouwen en dochters van vermoorde mannen die tot de "ongelovigen" behoorden, met mannen(!) en ga zo maar door.


Deze "profeet" en diens antichristelijke, antisemitische, inhumane, criminele, boosaardige en satanische leer moet volgens de links-liberale "kerk" koste wat kost geaccepteerd blijven als 'religie' in Nederland en Europa, zelfs als dat tegen het gezonde verstand indruist van ook de meeste aanhangers van die leer, die bovenstaande gruwelijkheden van de stichter van de islam niet eens weten omdat hun dat niet wordt onderwezen door hun "imams", evenals dat zij hun 'schapen' niet onderwijzen over veel andere gruwelen die deze "profeet" heeft bedreven, die hem in onze rechtsstaat een letterlijk levenslange gevangenisstraf zou hebben opgeleverd, omdat in ons land de doodstraf is afgeschaft, die beter zou passen bij zo'n menselijk monster uit de krochten van de hel.

Geert Wilders, die deze antichristelijke, antisemitische, inhumane, criminele, boosaardige en satanische ideologie aan de kaak stelt en VERBODEN wil zien in Nederland en Europa, moet worden vervolgd door "rechters" die gemene zaken maken met de pleitbezorgers van deze WEERZINWEKKENDE ideologie, die Nederland en de Nederlanders aan zich wil onderwerpen opdat elk spoor van onze Judeo-Christelijke samenleving is uitgewist en elke kerk is omgevormd tot een moskee en elke vorm van vrijheid en democratie is uitgeroeid.

In geestelijke zin: opdat satan het volledig voor het zeggen krijgt in Nederland en er geen plaats meer is voor aanbidders van de God van de Bijbel en de Heer Jezus Christus, en opdat de Bijbel -en niet de koran- een verboden boek zal worden, zoals in het hartland van de islam, Saoedi-Arabië, dat het geval is en in veel andere streng-islamitische landen ook.

Dit gaat in de toekomst ook gebeuren onder leiding van de antichrist, maar zolang die antichrist nog niet de baas is over deze wereld en Nederland, dient elke wedergeboren volgeling van de Heer Jezus Christus zich hiertegen te verzetten, en dat verzet werkt het beste door te evangeliseren, en vooral ook onder moslims, die hier in het nog vrije Nederland een unieke kans krijgen om met dat evangelie in aanraking te komen, waar ze in hun landen van herkomst nooit mee in aanraking zouden zijn gekomen.

Maar iedereen in Nederland zou met het evangelie bereikt moeten worden, want de meerderheid van de Nederlanders zijn "van God los" geraakt en met name van de enige ware God waarvan de Bijbel gewag maakt en diens redder de Heer Jezus Christus.

Hoe meer ware aanbidders er zijn van de Heer Jezus Christus, hoe sterker het verzet zal zijn tegen de opkomst van de islam (onderwerping aan de maangod allah), want humanisten en atheïsten hebben geen antwoord op de islam: ALLEEN wedergeboren en overtuigde en enthousiaste volgelingen van de Heer Jezus Christus hebben het ENIGE antwoord op deze ideologie die uit de afgrond komt, en dat antwoord is de LIEFDE van de Heer Jezus Christus voor alle verloren mensen, en dat zijn dus ZEKER ALLE moslims en hun pleitbezorgers van de "links-liberale-humanistische-vals-gristelijke-kerk" die Geert Wilders monddood willen maken, en die hem eigenlijk liever helemaal dood zouden willen zien, al liegen ze erover dat dat niet zo is.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.