Monday, July 9, 2012

satan over Xandernieuws

Hieronder een exclusief interview met satan over twee topics op Xandernieuws.

Hanss: satan , ik laat 'beste satan' achterwege, want 'best' vind ik je niet en je zou het ook niet prettig vinden als ik je zo zou aanspreken, maar ter zake: wat vind je van deze topics op Xandernieuws?

United Muslim Nations: Westen moet worden geïslamiseerd en Christendom uitgeroeid

Kerkleider in Duitsland waarschuwt voor spoedige christenvervolgingen door moslims

satan: Walgelijke idioot en zoon van god-hielenlikker, waarom zou ik ook maar enige vraag van jou beantwoorden of überhaupt op jou reageren?

Maar desondanks zal ik mijn mening geven over die laatste twee artikelen op Xandernieuws, want die vind ik namelijk erg goed en ik zal je zeggen waarom;


De islam is mijn uitvinding via mijn Jezuïeten-dienstknechten en de Rooms katholieke 'kerk' en zoals ik de Rooms katholieke 'kerk' eeuwenlang gebruikt heb -en nog steeds gebruik, maar nu in het verborgene- voor mijn terreurmethoden en misleidingen, zo kwam ik via de islam aan een nog brutalere methode om mensen angst aan te jagen en om hun tevens religieus bezig te houden, en om die zogenaamde zoon van god buiten beeld te houden zoals het in de vervloekte bijbel staat, alsof die timmerman uit Nazareth werkelijk mij verslagen zou hebben door voor de zonden van alle mensen aan het vervloekte kruis te sterven en door uit de dood op te staan, wat uiteraard dikke vette waanzin is, want de enige heerser op aarde ben ik en niemand anders.

Ik laat mensen graag in de waan dat ze god dienen en 'goed' bezig zijn, terwijl ze in mijn macht zijn en verloren gaan, wat me overigens geen klap kan schelen omdat ik mensen gebruik als speelgoedpoppen die hersenloos doen wat ik beveel, zonder dat ze dat in de gaten hebben.

Via de islam gaat dat heel prima en ik ben nog steeds zeer tevreden over dit systeem en ik geniet van elke zogenaamde wreedheid die in naam van allah en "de profeet" wordt begaan, want voor mij zijn dat geen wreedheden, maar volkomen gerechtvaardigde methoden om die walgelijke menselijke wezens te treiteren en het leven zuur te maken, en dat alles in de wetenschap dat ik zowel de daders van die 'wreedheden' en de meeste zogenaamde slachtoffers ervan al in mijn macht heb.

Ik ben echter het meest in mijn nopjes als de 'slachtoffers' joden en zoon van god-hielenlikkers zijn, al baal ik er wel van als die walgelijke "ik ben" zich ermee bemoeit en er voor zorgt dat met name die zoon van god-hielenlikkers de dans ontspringen en het er ongeschonden vanaf brengen of erger: als ze erin slagen om dat weerzinwekkende evangelie van die walgelijke zoon van god weten over te brengen op mensen die ik in mijn macht had.
Maar als dat dan ex-moslims oplevert, dan laat ik mijn dienstknechten op aarde hun uiterste best doen om deze walgelijke idioten alsnog aan een onzalig einde te helpen.

In zoverre is de islam nog steeds een prachtig systeem waar ik nog steeds trots op ben, en ik ben blij...nou blij kan je het niet noemen....ik stem ermee in dat Xandernieuws zoveel aandacht besteedt aan de islam, zonder aandacht te besteden aan die WALGELIJKE timmermanszoon uit Nazareth en zonder te wijzen op de mogelijkheid om aan de grote verdrukking te ontkomen middels de opname, hetgeen uiteraard dikke vette waanzin is, want er komt helemaal geen opname, want dat sprookje heb ik ook zelf bedacht om mensen de ILLUSIE te geven dat zo'n ontkomen aan mijn macht mogelijk zou zijn.

Xandernieuws maakt veel reclame voor mij en voor wat ik op aarde doe via mijn mensen, en zeker via de islam, dus daar kan ik alleen maar mee instemmen.

Hanss: nu ben je wel weer aan het liegen, satan, want er komt WEL een opname, want je weet donders goed dat jouw uitverkorene, de antichrist, alleen aan de macht kan komen nadat de opname heeft plaatsgehad en geef nu maar gewoon toe dat je ervan baalt dat jij niet weet wanneer die opname precies geschieden zal en dat je hierin net zo onwetend bent als wie dan ook, behalve God almachtig die één met Jezus Christus is?

satan: Walgelijke Hanss, jij smerige zoon van god-kontenkruiper, noem die naam niet van die zogenaamde zoon van god in mijn aanwezigheid, want anders is dit interview meteen ten einde, zowaar ik Barack Hoessein Obama een geweldige nuttige idioot vind!

Hanss: dit interview stopt wanneer IK dat wil en niet wanneer jij dat bepaalt en ik zeg je dat het reeds is beëindigd en dat je nu kan gaan in JEZUS' naam, want ik weet al genoeg en ik zeg mijn lezers erbij dat ik weet dat satan na de opname ervoor zal zorgen dat hijzelf zal worden aanbeden via de antichrist en de valse profeet en dat de islam dan geen rol van betekenis meer zal spelen en zelfs niet meer de Rooms katholieke "kerk"* of welke cultus dan ook op aarde, want er komt een tijd dat naakte aanbidding van Lucifer=satan zal komen, die het meest kwaadaardige van ALLE valse religies in zich zal herbergen, zoals het laten onthoofden van alle tegenstanders van het komende wereldwijde duivelse systeem, want in het hoofd van ieder mens huist het ware wezen van iedere persoon, en het meest satanische wat men kan doen in dat opzicht is om het lichaam van dat hoofd te scheiden, waarop dat hoofd oogt als een poppekop en niet meer als onderdeel van wat eens een door God=JEZUS geschapen wezen was die Hij liefheeft.

Onthoofden is echter zinloos omdat God=JEZUS elk afgehakt hoofd weer in de opstanding uit de doden zal terugplaatsen op ieder lichaam, en alle onthoofde heiligen die namens de antichrist gedurende de komende grote verdrukking zullen worden gedood, zullen zelfs direct na hun dood weer kunnen beschikken over hun hoofd op hun romp getuige de volgende Bijbelpassages:

Openbaring 6:9-11
En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.


Openbaring 20:4
En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.


Gedood worden door medemensen (satan mag dit zelf NOOIT direct doen van JEZUS, anders gaat hij meteen naar de vuurpoel) is niet leuk, maar is het ergste niet: voor altijd VERLOREN gaan omdat men niet tot erkentenis der waarheid=JEZUS gekomen was, is het ALLERERGSTE!

satan kan slechts het lichaam LATEN doden, of mensen levenslang LATEN verminken en kwellen, maar hij kan NIET verloren laten gaan, want daar gaat ALLEEN God=JEZUS over, omdat aan Hem het LAATSTE OORDEEL toekomt.

satan kan slechts TERREUR uitoefenen en dat werkt alleen maar indien men BANG is voor lichamelijk en mentaal LEED, maar hij heeft GEEN MACHT over mensen die net als JEZUS bereid waren- en zijn om te sterven, en als men dan overleden is, weet dat men in de handen van God=JEZUS gevallen is, en niet om naar de poel van vuur te verdwijnen, maar om voor ALTIJD gered te zijn in de GLORIEUZE aanwezigheid van de SCHEPPER die JEZUS is.

Ten aanzien van een ware, Heilige Geest vervulde Jezus-liefhebber, bijt satan altijd in het stof en is hij en NIET die JEZUS-liefhebber de grote verliezer!

Dus: wie graag wil GRIEZELEN over de macht van satan via de ROOMS KATHOLIEKE ISLAM, die leest vooral het soort artikelen op Xandernieuws waar het fictieve interview van mij met satan over gaat.

Evengoed zeg ik: bidt voor de vervolgde broeders en zusters die zuchten onder de islam en zegent hen opdat ze doorgaan met de strijd en dat ze zonder angst voor de gevolgen hun door satan geknechte islamitische medemensen het evangelie van JEZUS CHRISTUS verkondigen en voor hun bidden.

*
Openbaring 17:16
En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.

 Dit gaat over het einde van de macht van de Rooms katholieke "kerk", want satan heeft straks in de grote verdrukking zelfs dit duivelse systeem niet meer nodig omdat de mensen hem dan DIRECT zullen aanbidden en niet meer indirect zoals via alle valse "goden" zoals VENUS='MARIA'.

Who Is Satan?: What Does the Bible Say About the Devil?


Obama: 'wat kan mij het verrotten?..ik ben toch geen Amerikaan!'

 

4 comments:

 1. haha Hans je bent geweldig. wat een inzicht.

  GBU Rebekka

  ReplyDelete
 2. Alleen een echte voornaam (voor de anderen) is voldoende en geweldig is alleen JEZUS die me gemaakt heeft, maar bedankt voor je reactie.

  Tja...ik begrijp de duivel wel.....de stumperd....wat zal hij balen in de hel!

  Jammer voor hem en gelukkig voor ons want wij gaan fijn naar JEZUS toe!

  Groetjes en liefs in JEZUS van Hans S(teijnhagen), kortweg Hanss

  ReplyDelete
 3. Bovenstaand topic schreef ik voordat ik dit had ontdekt:
  How the Vatican created Islam

  En dit...

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.