Monday, July 9, 2012

Waarom redding? - Why salvation?
Psalm 14:1 Voor de koorleider. Van David.

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.
Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden,
niemand is er, die goed doet. 
De HERE (YHWH*) ziet neder uit de hemel
op de mensenkinderen,
om te zien, of er één verstandig is,
één, die God zoekt. 
Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard;
er is niemand die goed doet, zelfs niet één.

Psalm 14:1 To the chief Musician, A Psalm of David.

The fool hath said in his heart, There is no God. 
They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good. 
2 The LORD (YHWH*) looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, and seek God.  
3 They are all gone aside, they are all together become filthy: there is none that doeth good, no, not one.

*IK BEN, die IK BEN - I AM that I AM

JEZUS - JESUS betekent - means:No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.