Monday, July 9, 2012

Wat doet de Heilige Geest in ons leven?


"Het pinksterfeest is misschien wel het meest onbekende christelijke feest in Nederland. Toch is juist dit feest de vrucht, het eindresultaat, van alle voorgaande feesten. De geboorte, het sterven, de opstanding en de hemelvaart van de Here Jezus waren noodzakelijk voor de uitstorting van de Heilige Geest. In de rij van christelijke feestdagen is het Pinksterfeest het laatste feest dat de kerkelijke agenda aangeeft." Dat schrijft Ds.Theo Niemeijer in Het Zoeklicht.
"Door het ontvangen van de Heilige Geest ontvangen we eeuwig leven en gaan we over vanuit de dood in het leven", vervolgt de predikant. "Dat probeerde de Here Jezus aan Nikodemus duidelijk te maken. De Here jezus vertelde hem dat hij opnieuw geboren moest worden om Gods koninkrijk te kunnen zien. In Handelingen lezen we over het geluid van een geweldige windvlaag, die het gehele huis vervulde waarin de discipelen zich bevonden en zij allen werden met Gods Geest vervuld. Net zoals God zijn levensadem in Adam blies, waarmee de eerste mens goddelijk leven in zich kreeg, zo blies God opnieuw Zijn leven in het hart van de gelovigen. Wat er toen gebeurde, vindt in onze tijd ook nog steeds plaats. Iedereen die in de Here Jezus gelooft en Hem aanvaard heeft als zijn/haar persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, onvangt de Heilige Geest en wordt daardoor opnieuw geboren."

Lees meer... 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.