Saturday, July 28, 2012

Zakkenvullende eurocraten


Vragen van de leden Wilders en Bontes (beiden PVV) aan de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over zakkenvullende eurocraten.


1.) Heeft u de uitermate schokkende televisie-uitzending ‘Terzake’ (Canvas, België) van dinsdag 24 juli 2012 gezien over de salarissen, pensioenen en vergoedingen van eurocraten? (*)

2.) Wat vindt u ervan dat een eurocommissaris inclusief woonvergoeding en representatiekosten per maand maar liefst 27.318 euro ontvangt?

3.) Wat vindt u ervan dat een afgetreden eurocommissaris – zoals de in de uitzending genoemde Louis Michel – drie jaar lang een uittredingsvergoeding ontvangt van 8.200 euro per maand en zonder ooit pensioenpremie te hebben afgedragen, vanaf de 65-jarige leeftijd 5 jaar lang een pensioen ontvangt van 4.717 euro per maand?

4.) Wat vindt u ervan dat beginnende jonge ambtenaren bij de EU inclusief standplaatsvergoeding, kindvergoeding en ontheemdingstoelagen 4.676 euro netto per maand toucheren en hun netto salaris hoger is dan hun bruto salaris?

5.) Wat vindt u ervan dat europarlementariers een salaris ontvangen van 6.200 euro per maand waarboven op nog 3.000 euro aanwezigheidsvergoeding (als ze voor een vergadering de aanwezigheidslijst hebben getekend) en een kantoorvergoeding van 4.300 euro per maand, waardoor het totaal op 13.500 euro per maand komt?

6.) Deelt u onze mening dat deze zakkenvullerij van al die eurocraten op kosten van ook de Nederlandse belastingbetaler onmiddellijk moet stoppen? Bent u bereid de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie onmiddellijk op te schorten totdat deze perverse salarissen en vergoedingen tot het verleden behoren? Zo neen, waarom niet?

(*) Klik hier om de uitzending te bekijken


Indien u wilt reageren klik op deze link voor een mail naar Geert Wilders

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Waarom plaats ik dit en is dit belangrijk?

Het is al langere tijd bekend dat het hele Europese project een DIEVENBENDE is en dat ambtenaren en andere officials op grote schaal JATTEN, STELEN, LIEGEN en BEDRIEGEN, en dat dit allemaal in de hand wordt gewerkt door de opzet van dit SATANISCHE Europese project, dat vanuit het DUIVELSE Vaticaan gestalte krijgt.

Geert Wilders stelt op zich goede en kritische vragen, maar de waarheid over de EU is veel GRUWELIJKER dan Geert zich voorstellen kan en indien hij die waarheid zou kennen, dan zou ook hij vluchten naar de Heer Jezus Christus, omdat het ZINLOOS is om te trachten zo'n DUIVELS PROJECT te stoppen zonder GEWELD te gebruiken, want alleen door REVOLUTIE en GEWELD en door het uitschakelen van de verantwoordelijken voor deze RAMP is het mogelijk om ervoor te zorgen dat dit CRIMINELE project wordt gestopt.

Maar dit zou betekenen dat het OORLOG zou zijn in Europa en dat er VEEL BLOED zou worden vergoten, waarbij natuurlijk ook mensen getroffen zouden worden die er niets mee te maken hebben, want zo gaat dat in oorlogen.

MAAR OORLOG IS HET REEDS, want de CRIMINELE, SATANISCHE leiders van de EU en hun vazallen, die regeringsleiders zijn van de diverse EU-landen, STELEN op grote schaal van de EU-burgers, die ook nog eens te maken krijgen met een TIRANNIEK bestuur dat ervoor zorgt dat ieder mens tot op het bot in de gaten wordt gehouden en een SLAAF is van dit DEMONISCHE SYSTEEM, wat tot doel heeft om MILJOENEN mensen VERLOREN te laten gaan, wat met name Israël treffen zal, omdat de antichrist en dodelijk verbond met dat land en dat volk van God=JEZUS zal gaan sluiten opdat satan via hem en de valse profeet proberen zal om de komst van JEZUS tegen te houden, wat één grote mislukking zal blijken te zijn.

Maar geweld en bloedvergieten is de oplossing niet, doch slechts JEZUS CHRISTUS, want wie Hem aanhangt is VRIJ en over hem of haar heeft satan GEEN MACHT meer.

Maar ik zeg wel hier op mijn eigen website, zolang als het kan:

WEG MET DE SATANISCHE, ROOMS KATHOLIEKE EU!

LAAT KONING JEZUS DIT SAMENSTEL VAN SATAN VERNIETIGEN!

JEZUS CHRISTUS KOM, EN VERNIETIG ALLES WAT VAN SATAN IS EN VESTIG UW KONINKRIJK OP AARDE EN SMIJT IEDEREEN IN DE POEL VAN VUUR DIE VAN SATAN IS EN REDT IEDEREEN DIE VAN U WIL ZIJN EN DIE U GEHOORZAMEN WIL!!!

If I Had A Dream

 

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

 Bron... 

 

 

 Naschrift: bovenstaande passage uit ons volkslied heeft NIETS te maken met het NEP-koningshuis dat in Nederland op de troon zit, want Beatrix is helemaal GEEN FAMILIE van Willem van Oranje! 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.