Sunday, August 19, 2012

De KRANKZINNIGE Rooms katholieke islam

Meisje Pakistan vast voor blasfemie


In Pakistan is een meisje van 11 op beschuldiging van blasfemie vastgezet. De politie hield het meisje met het syndroom van Down aan op aanwijzing van buurtbewoners, die zeiden dat het kind pagina's met koranteksten had verbrand.
Het meisje zit sinds donderdag vast in een cel in de hoofdstad Islamabad. Haar familie behoort tot een christelijke minderheid.
De arrestatie volgde op een betoging van moslims die dreigden huizen van christenen in een wijk van Islamabad plat te branden. Het gezin is gevlucht. Een politiefunctionaris zei dat het meisje nog deze maand moet voorkomen.

Bron...

Van 'allah' mag alles, dus ook het berechten van een VERSTANDELIJK GEHANDICAPT meisje van 11 die koranteksten ZOU hebben verbrand, en alleen maar omdat ze een dochter is uit een Christelijk gezin.

Maar zal dit veel mensen in het (voormalige) "Christelijke westen" bewegen om LUID hiertegen te protesteren en om stelling te nemen tegen de KRANKZINNIGE Rooms katholieke islam, die ooit door de DUIVELSE Jezuïeten in het leven is geroepen om middels die ideologie Jeruzalem in handen te krijgen namens SATAN en om dood en verderf te zaaien en te TERRORISEREN, en niet alleen t.o.v. niet-moslims, maar juist ook t.o.v. moslims, omdat de duivel zelf achter die leer zit?

WELNEE!

De meeste mensen in het "vrije westen" zijn tè gehersenspoeld met het idee dat de islam een fatsoenlijke religie zou zijn ("onze" Koningin doet aan dat BEDROG mee!) dat ze bereid zouden zijn om zich in de achtergrond van deze HELLELEER te verdiepen om er vervolgens achter te komen dat deze ideologie uit de koker van satan komt.

Maar indien mensen al niet in de God van de Bijbel geloven (=JEZUS=YHVH=IK BEN, die IK BEN) dan geloven ze ook niet in het bestaan van de duivel, die de gevallen engel ex-morgenster is, en dan begrijpen ze niet dat de islam een dodelijke bedreiging inhoudt voor ELKE beschaving op aarde en niet alleen in Pakistan.

Alleen JEZUS CHRISTUS is de WEG, de WAARHEID en het LEVEN en elke andere leer dan de leer van de (ware) Bijbel is een DWAALLEER van satan!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.