Tuesday, August 28, 2012

God is liefde

JEZUS is die GOD, en Hij zei nooit als mens op aarde dat Hij God is, maar wie een beetje zijn/haar verstand gebruikt die weet dat JEZUS GOD is.

Lees in dat besef het onderstaande en Gods (JEZUS') zegen toegebeden:

God is liefde

“God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem (1 Johannes 4:16). “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde” (1 Johannes 4:8).

De liefde is een wezenlijke hoedanigheid van God. Liefde is Zijn aard. Wij moeten leren liefhebben; wij moeten de liefde ontplooien. God is liefde.

Dit mag niet omgedraaid worden. Dat God liefde is, betekent niet dat de liefde God is. Deze verkeerde opvatting verlaagt God tot de personificatie van een deugd. Johannes zegt ook, “God is licht” (1 Johannes 1:5). Dit betekent niet dat licht God is.

'God is liefde' omschrijft Zijn aard.

Johannes, in zijn eerste brief, beklemtoont Gods liefde voor ons en hoe wij behoren te reageren.

God toonde Zijn liefde door Zijn Zoon te zenden.

Lees meer...

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.