Friday, September 7, 2012

God vernederde zich voor mij!

Ja, lieve stoute mensen, jullie lezen het goed: God vernederde zich voor mij, want JEZUS is (één met) God, en JEZUS hing voor mij aan het kruis en Hij vernederde zich voor mij.
Maar het mooie is: JEZUS vernederde zich voor ALLE mensen en dus vernederde God zich voor jou en voor iedereen!

Hij liet zich voor jou en mij in elkaar slaan en Hij liet zich voor jou en mij geselen en Hij liet zich voor jou en mij kruisigen en een doornenkroon opzetten, waarvan de doornen zijn schedel doorboorden, wat een helse pijn opleverde, naast de helse pijn wegens de geseling en de nagels door zijn handen en zijn voeten, maar ook wegens de verzengende zon en dorst.

Hij stierf een vreselijke dood voor jou en mij, nadat Hij zich vrijwillig vervreemde van zijn Goddelijke natuur toen Hij uitriep MIJN GOD, MIJN GOD....WAAROM HEB JE MIJ VERLATEN?

Toen werd Hij VERVLOEKT voor jou en mij, en toen kwam jouw en mijn vervloeking op HEM terecht.

Jouw en mijn hel werd ZIJN hel en jouw en mijn straf werd ZIJN straf en jouw en mijn schuld werd ZIJN schuld.

Alleen iemand die ONTZETTEND VEEL van zijn eigen maaksels houdt heeft dat er voor over!

JEZUS had het er voor over, omdat Hij zoveel van ons houdt!Wie is dan nog zo GEK en GESTOORD om God af te wijzen, die zich voor hem of haar heeft VERNEDERD?

Hele hoogmoedige, duivelse mensen vinden zelfs dit niet genoeg en die wensen dat JEZUS in zijn eigen poel van vuur verdwijnt, omdat ze zijn HEERschappij afwijzen en Hem niet als God willen erkennen.

Zeer veel mensen zijn echter totaal onverschillig tegenover het feit dat God zich middels JEZUS voor hun vernederd heeft aan het kruis en ze misbruiken de naam van JEZUS en het woord God en ze spotten ermee.

Wat moet JEZUS met zulke mensen?

OORDEEL ZELF!

PS: JEZUS stond op uit de dood, want God is NIET kapot te krijgen!

JEZUS: ER IS GÉÉN BETERE! 

Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.