Monday, September 3, 2012

Obama Davis junior manipuleert Israël en lokt haar uit haar tent

Het is duidelijk wat de SCHURK en CRIMINEEL "Obama" aan het doen is, want namens de SATANISCHE Rooms katholieke 'kerk' en de duivelse 'Jezuïeten (de NWO) manipuleert hij Israël, opdat Israël in pure WANHOOP ten aanval zal gaan om datgene te veroorzaken (de Psalm 83-oorlog en daarna de derde wereldoorlog van Gog en Magog van Ezechiël 38/39) waarvan de DUIVEL weet wat er Bijbels-profetisch te gebeuren staat:

Wall Street Journal geeft Israël groot gelijk voor wantrouwen Obama
Grootste krant VS noemt Ahmadinejad 'eerlijk' vergeleken bij Obama - Witte Huis bevestigt grote onenigheid met Israël - Ook Turkse regering boos op Obama

De Israëlische premier Netanyahu (L) tijdens een bezoek aan het Witte Huis. We schrijven het al bijna 4 jaar, en nu begint ook de reguliere media in Amerika in te zien dat achter Obama's mooie woorden een vijandige houding tegen Israël schuilgaat. 

De gezaghebbende Wall Street Journal, de grootste krant in omloop in de VS, heeft in een verpletterend redactioneel commentaar de vloer aangeveegd met de regering Obama. Volgens de krant is het beleid van Obama ten opzichte van Israël vanaf het begin af aan incompetent en zelfs vijandig geweest. Deze houding dreigt de Joodse staat er juist toe te dwingen om Iran in zijn eentje aan te vallen.Maar dit betekent dat de opname van de gemeente van JEZUS Christus nabij is!

Will Obama Ever Tell US the Truth?

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.