Thursday, September 6, 2012

Waar het 12 september 2012 om gaat: DE VERNIETIGING VAN NEDERLAND!!

Lees nog eens het volgende wat ik eerder publiceerde onder het topic en vooral de toespraak van Geert Wilders

Waar het 12 september 2012 om gaat

 


12 september 2012 gaat over de VERNIETIGING van NEDERLAND, te vergelijken met de BEZETTING door de ROOMS KATHOLIEKE NAZI'S en de aanstelling van Arthur Seyss-Inquart als bestuurder van Nederland namens Adolf Hitler en paus Pius XII OMDAT LANDVERRAADSTER  'koningin' Wilhelmina reeds op de ochtend van de 13de mei naar Engeland de wijk nam, terwijl Nederland nog NIET was verslagen en zelfs standhield tegen de oprukkende Rooms katholieke nazi's.

Meer zeg ik er niet over!

JEZUS CHRISTUS regeert en zijn TOORN stapelt zich op, al is Hij nog steeds genadig t.a.v. een ieder die vrijwillig zich tot Hem keert en van Hem gaat houden.

Bah, daar heb je die 'Obama' weer...

 

PS: Geert Wilders is voor krachtig politie-optreden, maar bedenk dat gedurende de bezetting van '40-'45 ALLE Nederlandse politieagenten meehielpen met het oppakken van de Joden en van hen die Joden hielpen en ze werden bijna ALLEMAAL VERMOORD.


Als straks de antichrist aan de macht komt zullen opnieuw ALLE Nederlandse politieagenten (en agentes, want die had je vroeger nog niet) meehelpen met het oppakken van iedereen die het merkteken van het BEEST (666) niet op zijn voorhoofd of rechterhand draagt, en ze zullen ALLEMAAL WORDEN ONTHOOFD.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.