Saturday, September 1, 2012

Waarom is eindtijdnieuws altijd rotnieuws?

Rondneuzende op de mij bekende "eindtijdsites" en andere informatieve sites die berichten over -met name- de situatie in het Midden Oosten, bekruipt mij altijd het gevoel dat eindtijdnieuws, rotnieuws is waar een 'normaal' mens (niemand behalve JEZUS is normaal, maar goed) niet vrolijk van wordt.

Waarom is eindtijdnieuws altijd rotnieuws en propaganda voor wat satan met zijn gekke (rot)kop allemaal uitvreet?

De grootste, ergste en van de pot gerukte IDIOOT en PSYCHOPAAT die er bestaat is de duivel, alias satan, die vele mensen in zijn ijskoude en liefdeloze greep heeft en met name degenen die ons regeren, maar iedereen die geneigd is om over een medemens te heersen, lijkt op satan die voor God wil spelen, want in het woord heersen zit het woord HEER en alleen God=JEZUS=HEER, terwijl wij allemaal als embryo en baby (gelukkig) nog te stom waren om voor de duvel te dansen.

Wat zei de grote 'baas' ook alweer?

Niet heersen maar dienen (Marcus 10:32-45)

Het goddelijke recept tegen die ziekelijke heerszucht is dus dienen, en dan zo dat men niet alsnog geneigd is om om zich op de borst te slaan met een instelling van "zie mij toch eens de nederige dienaar uithangen, goed hè?"

Maria en Marta 

Lucas 10:38 Terwijl zij op reis waren, kwam Hij in een zeker dorp. En een vrouw, Marta geheten, ontving Hem in haar huis. 39 En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. 40 Marta echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zeide: Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen. 41 Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, 42 maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.

Uit: NBG-vertaling 1951


"Onze" bestuurders zouden ons moeten dienen, maar ze dienen vooral hun eigenbelang, zoals de meeste burgers overigens ook hun eigen belang nastreven, want die zijn geen haar beter.

Ik zou natuurlijk hebben kunnen wijzen op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Israël en melding kunnen maken over wat "Obama" (Frank Marshall Davis junior) allemaal flikt, maar "Obama" komt me mijn neus uit en ook alle mafketels die 'namens' ons bezig zijn van deze wereld een "betere wereld" te maken, terwijl die "betere wereld" vooral tot eer van satan is, die een gruwelijke rothekel aan zijn maker JEZUS heeft.

Het GOEDE nieuws is dat aan die waanzin van satan over niet al te lange tijd een einde komt, maar dat is helemaal afhankelijk van hoelang hij van God=JEZUS nog de tijd krijgt om te etteren en te zieken op aard, want niet satan deelt de lakens uit, maar JEZUS=God.


Wil je rotnieuws?

Hier, pak aan:

http://xandernieuws.punt.nl/

http://www.prisonplanet.com/

http://www.debka.com/#

Ik beperk me vandaag tot datgene wat de Heer Jezus Christus tot Marta sprak:

maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. 
(en JEZUS had het natuurlijk over zichzelf, als zijnde 'het goede deel')


PS: op mijn site staat ook veel rotnieuws...maar ook goed nieuws!

JEZUS REGEERT!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.