Wednesday, October 10, 2012

De opname is een RECHTSZAAK!


NBG-vertaling 1951
Statenvertaling (Jongbloed-editie)

2 Korintiërs 5:10
Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus  openbaar worden, opdat een
ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft,
naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad


Ik had al eens duidelijk gemaakt via een eerder topic dat het verlangen naar de opname, het verlangen naar de Heer Jezus dient te zijn, en niet het verlangen naar een ontsnapping uit aardse onoverkomelijke problemen.
Wie dat laatste denkt, beseft echt niet waar het om gaat, want de opname is in EERSTE instantie een DIRECTE confrontatie met de Heer Jezus!
 Nog teveel mensen beseffen dat niet, want:

De opname staat gelijk aan een RECHTSZAAK!!!


Het EERSTE wat we (die opgenomen zullen worden) namelijk meemaken is dat we voor de RECHTERSTOEL van CHRISTUS zullen worden geleid!

Wie hier op aarde alles heeft beleden aan zonden en wie vergeving heeft ontvangen, heeft niets te vrezen, en die ziet evengoed uit naar die ontmoeting met de Heer Jezus, uit diepe LIEFDE voor Hem.

Maar wie een slecht geweten heeft en een valse leer aanhangt, die zal door de mand vallen!

Voorbeeld: de alverzoeners geloven ook in de opname, maar dan krijgen ze van JEZUS te horen dat ze op aarde een leer uitdroegen die zijn vijand rechtvaardigt.

Het is vanuit die rechtszaak bekeken logisch dat zulke mensen sowieso NIET worden opgenomen en achterblijven, en ze komen dus niet eens voor de rechterstoel van Christus te staan, al denk ik wel dat JEZUS rekening zal houden met diegenen die wel in de alverzoening geloven, maar dat niet zo sterk aanhangen als lieden die daar heel ver in zijn gegaan, en die dus min of meer meelopers zijn, en die toch van harte van hem houden.

Het kan zijn dat zulke mensen dan toch worden opgenomen, en als door het vuur gered zullen worden TIJDENS die rechtszaak m.b.t. de RECHTERSTOEL van CHRISTUS, maar evengoed zal hun door JEZUS duidelijk worden gemaakt dat de alverzoeningsleugenleer puur SATANISME is, en dat kan alleen mensen vergeven worden die het maar 'half' aanhingen, maar NIET diegenen die middels die valse leer voor verwarring en onrust zorgden onder de ware liefhebbers van de Heer Jezus Christus en die daardoor verantwoordelijk waren voor het bewegen tot AFVALLIGHEID van de ware leer van de Bijbel.

Alverzoeners LIJKEN namelijk echte volgelingen van JEZUS te zijn, maar vanwege hun DUIVELSE leer zijn ze dat NIET en ze zijn PLEITBEZORGERS en ADVOCATEN van de DUIVEL GEWORDEN.

Laat elke ware liefhebber van JEZUS gewaarschuwd zijn!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.