Monday, October 15, 2012

Het probleem is niet de islam, maar satan

Egyptische moslimgroeperingen dreigen alle christenen uit te roeien als ze zich niet bekeren tot de islam- NAVO creëerde islamitisch Kalifaat in Bosnië - EU trekt € 26,5 miljard uit om immigratie en integratie te bevorderen

  De minaretten van twee moskeeën in Sarajevo. Sinds de NAVO oorlog tegen Servië werden er tientallen moskeeën in de Bosnische hoofdstad gebouwd, maar stonden de autoriteiten niet toe dat er ook maar één christelijke kerk bij kwam. 

De realiteit in een groot aantal islamitische landen is, hoe politiek incorrect deze ook is, onmogelijk te ontkennen: bijna overal waar moslims in de meerderheid zijn of een grotere bevolkingsgroep zijn geworden beginnen ze een haat-, laster- en -zodra ze zich sterk genoeg wanen- uiteindelijk ook een uitroeiingscampagne tegen alles wat niet-moslim is. Vooral christenen zijn hiervan massaal het slachtoffer. Desondanks wordt de islam in het Westen nog steeds als een 'vreedzame' en 'tolerante' religie afgeschilderd. (1)

satan: "Er kan er maar één de slechtste zijn en dat ben ik, want kan ik niet uitblinken in het goede, dan zeker in het slechte!" 

Openbaring 20:10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.