Monday, October 8, 2012

Why should the antichrist come? - Waarom moet de antichrist komen?

Increasingly all people on earth are forced to make a choice between God or the devil.

They will be forced to make a choice between a 'god' who they can see, or God who they can't see.

God Himself is behind this plan, because this enables Him to make a distinction between people who love Him and people who reject Him.

The 'god' who they can see, will be the false messiah or the antichrist, and JESUS is the God who they can't YET see.

But every eye will see God when JESUS returns, while He will defeat the 'god' who the people on earth will have preferred above Him.

This is the reason why the antichrist MUST come!

========================

Steeds meer worden alle mensen op aarde gedwongen om een keuze tussen God of de duivel te maken.

Zij zullen worden gedwongen om een ​​keuze te maken tussen een 'god' die ze kunnen zien, of God die ze niet kunnen zien.

God Zelf zit achter dit plan, omdat dit Hem
in staat stelt om een onderscheid te maken tussen mensen die Hem liefhebben en mensen die Hem afwijzen.

De 'god', die ze kunnen zien, zal de valse messias of de antichrist zijn, en JEZUS is de God, die zij NOG NIET kunnen zien.

Maar elk oog zal God zien wanneer JEZUS terugkomt, terwijl Hij de 'god' zal verslaan die de mensen op aarde 
zullen hebben verkozen boven Hem.

Dit is de reden waarom de antichrist MOET komen!Was Jesus Both God and Man?

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.